План

1. Предмет і завдання курсу “МВУМ”. Роль знань із сучасної української літературної мови для засвоєння курсу методики. 

2. Особливості сучасного звукового, аналітико-синтетичного методу навчання грамоти. Прийоми звукового аналізу й синтезу. 

3. Добукварний період навчання грамоти. 

4. Букварний період. Етапи букварного періоду, особливості опрацювання. 

5. Структура уроку читання на ознайомлення з новою буквою. Букви я, ю, є та їх подвійна графічна роль в українському письмі. 

6. Урок письма в букварний період навчання грамоти. 

7. Аналіз букваря. Методика роботи з букварем.

6. Урок письма в букварний період навчання грамоти.

Урок письма в букварний період навчання грамоти є логічним продовженням уроку читання. Тому вимоги до нього ставляться такі ж, як і до уроку читання.

Навчання письма, як і читання, за сучасною методикою відбувається на основі звукового аналітико-синтетичного методу, основним принципом якого є: у навчанні читати і писати слід іти від звука до букви.

На уроках письма проводиться велика робота з розвитку мовлення і мислення першокласників, формуються загальнонавчальні вміння, розв’язуються завдання виховного характеру.

Першим структурним етапом уроку письма в букварний період є актуалізація опорних знань учнів, повторення вивченого матеріалу. На цьому етапі використовуються такі види і прийоми роботи:

1. Письмо вивчених букв, складів, слів під диктовку з попереднім звуко-буквеним аналізом та без нього, списування (повне, вибіркове).

2. Підготовчі вправи – розчерки, штрихування. (Лінії, елементи повинні максимально наближатись до написання нової букви).

3. Звукові аналітико-синтетичні вправи з виучуваними звуками: впізнавання звука (звуків) у названих словах (у назвах малюнків), визначення місця звука (звуків) у слові, утворення складів з виучуваним звуком, аналіз звуко-складових схем на сторінці зошита.

Наступний етап уроку письма – мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку. (зацікавити, створити проблемну ситуацію). На зазначеному етапі уроку вчитель показує зразки друкованої і рукописної букв, учні аналізують будову букви, називаючи її елементи; пригадують, в яких вивчених буквах є схожі (спільні) елементи, які з них вони вже вміють писати.

Етап сприйняття та усвідомлення нового матеріалу, його осмислення є основним. Види і прийоми роботи, які виконуються на цьому етапі, підпорядковані головному завданню уроку письма – навчити правильно, каліграфічно писати нову букву, поєднувати її з іншими в процесі написання складів, слів, речень.

Навчання писати нову букву відбувається в такій послідовності:

1. Розгляд друкованої і рукописної букви, поелементний аналіз і синтез, порівняння їх, зіставлення з раніше вивченими рукописними буквами.

2. Показ і пояснення написання букви вчителем на дошці, повторне письмо букви вчителем на дошці під рахунок.

3. Підготовчі вправи до написання букви: письмо букви “в повітрі” за стрілками, які вказують на послідовність рухів руки, написання букви на дошці мокрим пензликом.

4. Розгляд зразків нової букви в зошиті для письма: обведення зразка букви тильною стороною ручки за стрілочкою, письмо букви з використанням кальки (поліетиленової плівки); обведення ручкою букв, написаних в зошиті пунктиром.

Письмо букв у зошитах, перевірка написаного за допомогою контрольної картки. Самостійне дописування рядка.

5. Показ і пояснення вчителем з’єднань нової букви з іншими. Письмо складів, слів, речень з новою буквою, читання в зошиті.

6. Самостійне письмо – дописування незакінчених рядків зошита, списування з рукописного або друкованого тексту, письмо букв, складів, слів під диктовку вчителя, вправи на засвоєння елементів фонетики, граматики, орфографії (пропедевтична робота). Читання написаного.

7. Розфарбовування малюнків у “Зошиті для письма”.

На уроках письма значне місце відводиться формуванню в учнів елементарних фонетичних, морфологічних, синтаксичних, лексичних та орфографічних умінь і навичок, розвитку мовлення.

Особлива увага має приділятись формуванню правописної навички, адже основи її закладаються саме в період навчання грамоти, одночасно з формуванням графічної навички. Тому вкрай необхідними будуть вправи на співвіднесення звука і букви, спочатку в позиції, коли написання не розходиться з вимовою, а потім і найпростіші випадки неспівпадання букви зі звуком;

Серед видів письма, що застосовується на уроках (списування, диктант, творче письмо), найбільш важливим з точки зору розвиваючого навчання є творче письмо, тобто письмо слів і речень, які взяті з розповідей самих учнів.

У зошитах для письма міститься матеріал для вдосконалення графічної навички письма: учні штрихують, розфарбовують малюнки, вчаться вибирати кольори. Підсумовуючи те, що зроблено на уроці, першокласники відмічають, з якими труднощами зустрілись, коли їм було зрозуміло, цікаво, легко.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания украинского языка 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.