План

1. Методика розкриття змісту арифметичних дій. Ознайомлення і розкриття змісту дій додавання, віднімання, множення і ділення.

2. Розкрити методику розгляду усних прийомів множення і ділення в межах 1000.

3. Засоби навчання методики навчання математики.

4. Методика вивчення дробів у початкових класах. Ознайомлення з дробами, порівняння дробів. Розв’язування задач на дроби.

5. Розробити фрагмент уроку ознайомлення учнів із задачею на знаходження невідомого доданка.

6. На прикладі задачі «Максимко зірвав три червоних і два жовтих яблука. Скільки всього яблук зірвав Максимко?» показати, як проходить ознайомлення учнів з першою текстовою задачею.

7. Підготувати фрагмент уроку з математики на якому вводиться поняття про дію віднімання.

1. Методика розкриття змісту арифметичних дій. Ознайомлення і розкриття змісту дій додавання, віднімання, множення і ділення.

Уміння правильно знаходити результати додавання і віднімання необхідна умова успішного вивчення усних і письмових прийомів виконання цих дій у наступних концентрах..

У вивченні дій додавання і віднімання в межах 10 такі етапи:

1.Знаходження суми або різниці двох предметних множин перелічуванням предметів. Цей спосіб і вправи на склад числа розглядають під час вивчення чисе1-5. Вправи на цьому етапі передбачають поступове посилення словесних завдань, що сприятиме засвоєнню результатів додавання і віднімання.

2.Ознайомлення з діями додавання і віднімання, зв'язок між ними та символікою цих дій. Дія додавання вводиться перед вивченням чисел другої 5 і служить для запису і утворення чисел 6-10 з попереднього й одиниці та складу числа з двох менших. З дією віднімання учні ознайомлюються після вивчення числа 10.

3.Складання і заучування таблиць додавання і віднімання в межах 10; дії застосування знань табличних результатів для обчислення виразів на дві дії.

4.Ознайомлення з прийомами додавання і віднімання числа частинами та переставною властивістю дії додавання.

Ознайомлення з дією множення і ділення відбувається в 2 класі вивчають у такій послідовності: розкриття конкретного змісту дії множення; складання таблиці множення числа 2; розкриття конкретного змісту дії ділення; зв'язок між діями множення і ділення; складання таблиці ділення на 2; складання таблиці множення числа 3 і ділення на 3 та для чисел 4 і 5.

Ознайомлення з дією множення відбувається на прикладі малюнків. Розглядаючи малюнки учні дають відповіді на запитання: «Скільки всього вишень?» та «Скільки всього жолудів?» учитель записує на дошці:2+2+2+2+2=10 після цього запитує яку рівність слід було записати якби виставили 6 пар вишень і 7 пар жолудів. Діти розглядають першу суму. В цій сумі 5 доданків, кожних з яких дорівнює 2. Вчитель повідомляє, що додавання однакових доданків називають множенням. Суму однокових доданків 2+2+2+2+2=10 записують так 2*5 =10. У цій рівності перше число 5 показує, скільки разів перше число 2 взято доданком. Крапка між числами – це знак множення. Рівність треба читати так: 2 помножити на 5, дорівнює 10. Після того складають таблицю множення.

Рівність на ділення складемо з рівності на множення. Розглянемо смужку, до якої пришиті ґудзики. До смужки пришито 5 стовпчиків ґудзиків по 2 гудзики у кожному, їх кількість можна обчислити додаванням: 2+2+2+2+2=10 (г.) або множенням 2*5=10. Розріжемо смужку вздовж на 2 частини, щоб у кожній було ґудзиків порівну. Бачимо що в кожній частині 5 ґудзиків. Отже можна скласти таку рівність на ділення: 10:2=5. Учитель розказує що: 10 – це ділене,: - це знак ділення, 2- дільник, 5- частка.


2. Розкрити методику розгляду усних прийомів множення і ділення в межах 1000.

У концентрі "Тисяча" розглядають як усні так і письмові прийоми множення і ділення.

Множення і ділення в межах 1000 на одноцифрове число вивчають в такій послідовності:

1) множення круглих десятків на одноцифрове число;

Наприклад: 80*3 = 8 дес. * 3 = 24 дес., або 240

2) множення круглих сотень на одноцифрове число;

Наприклад: 400 * 2 = 4 сот. * 2 = 8 сот., або 800

3) ділення круглих сотень на одноцифрове число;

Наприклад: 800: 4 = 8 сот.: 4 = 2 сот., або 200

4) ділення чисел, що являють собою круглі десятки;

Наприклад: 420: 6 = 42 дес.: 6 = 7 дес., або 70

5) множення чисел, що складаються з сотень і десятків - на одноцифрове число;

Наприклад: 270 * 3 = (200 + 70) * 3 - 600 + 210 = 810

6) ділення чисел, розряди сотень і десятків яких ділять на дільник;

Наприклад: 240: 2 = (200 + 40): 2 = 100 + 20-120

7) ділення чисел, у яких чисто сотень не ділиться на дільник, а все число ділиться на цей дільник;

Наприклад: 600:4 = (400 + 200): 4 = 100 + 50 = 150

При спільному вивчені усного множення і ділення на одноцифрове число слід частіше практикувати перевірку ділення: множенням частки на дільник.

Наприклад: 600: 4 = 150

перевірка: 150 * 4 = 400 + 200 =600

Усні випадки множення і ділення в концентрі 1000 узагальнюються у вигляді відповідних вправ:

1.Щоб помножити число на 10, треба до нього з права приписати один 0.

У кожному прикладі порівняй перший множник і добуток.

2.Щоб помножити число на 100, треба до нього з права приписати два 00.

3.Щоб поділити число яке закінчується 00 на 10, треба в нього відкинути з права один 0.

4. Щоб поділити на 100, треба відкинути з права два 00.

5.Поділити число на добуток можна так: поділити число на один із множників а потім результат поділити на другий множник.

6.Щоб помножити суму на число, можна помножити на це число кожен доданок і знайдені добутки додати.

7.Щоб помножити число на суму, можна помножити число на кожний доданок і здобуті результати додати.

8.Якщо другий множник двоцифрове число то його можна розкласти на десятки і одиниці, а потім перший множник помножити окремо на десятки та одиниці і результати додати.

9.Щоб поділити суму на число можна поділити на це число на кожен доданок і знайдені частки додати.

360: 3, 360 ділене розкладаємо на 3 сот. і 60 дес. 300: 3 а потім 60: 3 і результати додаємо. ( 360: 3 ) + ( 60: 3 ) = 100 + 20 = 120/ 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 10

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.