План

1. Засоби навчання математики в початкових класах.

2. На прикладі задачі «Максимко зірвав три червоних і два жовтих яблука. Скільки всього яблук зірвав Максимко?» показати, як проходить ознайомлення учнів з першою текстовою задачею.

3. Методика формування уявлень про геометричні фігури, що вивчаються в початкових класах.

4. На прикладі задачі «У Миколки було 5 гру, а у Тетянки на 3 більше. Скільки всього груш було у дітей» показати, які існують способи запису розв’язування задачі?

5. Методика навчання учнів виконувати елементарні геометричні побудови. Позначення фігур.

6. Пояснити методику роботи по вивченню додавання і віднімання складених іменованих чисел.

7. Розкрити загальні питання вивчення усних прийомів додавання і віднімання в межах 100.

8. Скласти фрагмент уроку, на якому вводяться поняття площі геометричної фігури.

9. Методика вивчення нумерації цілих невід’ємних чисел

10. Як проводиться ознайомлення молодших школярів з дією множення? Вправи для формування уявлень школярів про конкретний смисл дії множення.

1. Засоби навчання математики в початкових класах.

Засоби навчання математики розуміють як сукупність об’єктів будь-якої природи, кожний з яких повністю або частково замінює поняття, яке визначається, дає нову інформацію про нього.

У початкових класах використовуються різні засоби навчання: підручники, навчальні посібники для учнів (картки з математичними завданнями, зошити з друкованою основою, довіднки тощо), спеціальні наочні посібники (предмети або їх зображення, розрізні цифри, знаки дій і порівняння, моделі геометричних фігур та ін.), інструменти та прилади (лінійка, циркуль, кутник, палетка), технічні засоби навчання. Засоби навчання поділяються на фронтальні (демонстраційні) та індивідуальні.

Використання наочних посібників дає змогу: активізувати роботу учнів; зекономити час на уроці; збільшити обсяг роботи на уроці; підвищити ефективність процесу оволодіння знаннями, вміннями і навичками.


2. На прикладі задачі «Максимко зірвав три червоних і два жовтих яблука. Скільки всього яблук зірвав Максимко?» показати, як проходить ознайомлення учнів з першою текстовою задачею.

Усвідомлення змісту задачі – необхідна умова її розв’язання. Учень не повинен приступати до задачі, не зрозумівши її. Тому ознайомлення з задачею передбачає й опанування її змісту, і перевірку усвідомлення його дітьми.

Наприкладі даної задачі покажемо, як проходитиме ознайомлення учнів з першою текстовою задачею. Для початку вчитель повинен прочитати її для ознайомлення зі змістом загалом. Другого разу читають частинами і так, щоб кожна з них містила певну змістовну «одиницю» тексту. Після другого читання доцільно на дошці виконувати її короткий опис. Це може бути використаний роздатковий матеріал – червоні та жовті яблучка, які розмістяться на набірному полотні та для прикладу вирізана з картону корзинка.

Бесіда, що проводитиметься з дітьми:

-Про що йде мова в задачі?

-Скільки червоних яблук?

-Скільки жовтих?

-Що потрібно знайти?

-Яку дію будемо виконувати?

-Розвязок.( можна схему на дошці)

Червоні яблука - 3

Жовтих – 2

Разом - ?


3. Методика формування уявлень про геометричні фігури, що вивчаються в початкових класах.

Вивчення елементів геометрії розвиває просторові уявлення, образне мислення. формує уявлення про лінії і відрізок, креслення і вимірювання довжин відрізків, відбувається ознайомлення з многокутниками, колом і кругом, вимірювання периметра і площ многокутників, спостереження геометричних тіл і введення їх назв.

Важливо, щоб учні не лише сприймали готові образи, що їх дає вчитель, а й самі відтворювали геометричні форми в процесі моделювання, креслення, вирізування, малювання.

Основна мета вивчення геометрії в початкових класах ввести на наочно-інтуїтивному рівні поняття про основні фігури на площині і простіші геометричні тіла, їх побудову і вимірювання.

У 1 класі учні ознайомлюються з трикутником, чотирикутником, п'ятикутником і шестикутником. Діти повинні засвоїти правильні назви цих многокутників, вміти їх розпізнавати. За програмою розгляд елементів многокутника у 1 класі не передбачено, але багато вчителів у ході аналізу того чи іншого многокутника пропонують показати і полічити сторони, вершини, кути. Таке випередження допустиме, але не слід його вводити в ранг програмових вимог. У процесі вивчення нумерації чисел першого десятка практикується складання многокутників з паличок, вирізування з паперу, а також розпізнавання многокутників на предметах оточення та малюнках.

Робота з формування уявлень учнів про круг і многокутники проводиться в тісному зв'язку з уроками праці й образотворчого мистецтва. Діти складають фігури з паперу, малюють їх, використовують фігури для різноманітних аплікаційних робіт, малюють орнаменти з геометричними фігурами. У 2 класі продовжується робота з формування уявлень учнів про многокутники і круг. Пропонуються дещо ускладнені вправи на розпізнавання многокутників, на поділ фігур на многокутники і немногокутники. Учні вивчають елементи многокутників, вимірюють довжини їх сторін. Поняття кута і вершини трикутника (многокутника) вводять (конкретизують) за допомогою запитань: Скільки в трикутнику кутів? Вершин? Сторін?

Сторони, вершини і кути многокутника потрібно показувати учням на моделях плоских фігур. Кут бажано показати віялоподібним рухом указки, один кінець якої суміщений з вершиною кута многокутника. Треба звернути увагу дітей на те, що вершина многокутника є і вершиною відповідного кута. Бажано показати їм, що кути є різні за величиною, але величина кута не залежить від довжини його сторін.


4. На прикладі задачі «У Миколки було 5 гру, а у Тетянки на 3 більше. Скільки всього груш було у дітей» показати, які існують способи запису розв’язування задачі?

Розв'язати задачу — значить визначити значення невідомої величини, що задовольняє даній умові. Розрізняють два способи розв'язання задач — обчислювальний і графічний. У результаті застосування обчислювального методу шукані значення величин застосовуються у вигляді чисел. У результаті ж застосування графічного методу шукані значення величин застосовуються у вигляді геометричних образів: відрізків прямої, прямокутників, квадратів і т.д.

Способи запису задач:

1.З відповіддю

2.В дужках

3.Запис у відповідь

4.Запис на дошці

5.Гру вивий запис

6.Фронтальний

7.Запис у зошит

8.Запис після усного обговорення змісту задачі

9.Запис після зображення

10.Запис після наочного зображення ( просто запис).

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Методика преподавания математики 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.