План

1. Структура уроків читання в період навчання грамоти.

2. Аналіз букваря. Методика роботи з букварем.

3. Методика навчання письма в букварний період.

4. Буква я, ю, є та їх подвійна графічна роль в українському письмі. Аналіз відповідних сторінок букваря.

1. Структура уроків читання в період навчання грамоти.

Тема уроку: (Золота осінь).

Матеріал для читання: (О.Копиленко. Жовкне листя).

Цілі уроку:

1) Пізнавальні (засвоєння певної інформації з тексту);

2) Виховні та завдання розвивального навчання: (формування національної свідомості, світогляду, моральне, етичне, естетичне, трудове, фізичне виховання та інш.; розвиток мовлення та уваги, пам’яті, спостережливості, удосконалення аналітико-синтетичних умінь порівнювати, узагальнювати, доводити, проводити аналогію, розвиток творчих здібностей, самостійності та навичок самоконтролю.

3) Спеціально навчальні цілі (формулюються відповідно до вимог програми):

1 - удосконалення техніки читання ( розширення поля читання, вдосконалення правильних прийомів читання, регулювання темпу та навичок виразного читання); розвиток мовленнєвого апарату і вимови та інш.;

2 - прищеплення вмінь працювати з текстом (ділення тексту на частини, виділення головних з них, складання плану навчальної статті, визначення головної думки та інш.);

3 - розвиток навичок зв’язного мовлення на основі навчального тексту (відповіді на запитання, репродуктивний, стислий та творчий перекази та інш.).

Обладнання уроку: підручники, хрестоматії, репродукції картин, ТЗН та інші види наочності.

Хід уроку:

Структурні компоненти уроку, їх зміст:

І. Повторення вивченого. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок (8 – 10 хв.).

Повторення, закріплення та розвиток знань, одержаних на попередньому уроці; актуалізація мовленнєвих умінь та навичок ( з урахуванням змісту та лексики наступного матеріалу для вивчення).

Орієнтовний зміст роботи (за вибором, залежно від цілей навчання)1: «орфоепічне» та «тлумачне» читання, вибіркове за пунктами плану; словникова робота (тлумачаться слова, важкі за значенням); з’ясування композиційної структури тексту; робота за картинкою, діафільмом (опис, розповідь окремих епізодів, добір заголовків тощо); вибірковий, стислий та творчий перекази; словесне малювання; перебудовування діалогів у розповідну форму; виразне читання тексту; драматизація (читання в особах, колективна декламація); екранізація; визначення головної думки твору, характеристика дійових осіб, оцінка, зіставлення з іншими героями ( в єдності із аналізом художніх засобів та мовних особливостей твору); повторення вивченого напам’ять вірша.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів, повідомлення теми і завдань уроку (2- 3 хв.)

1/. Підготовча робота до читання тексту. Проводиться з метою проявити в школярів інтерес до читання нового тексту, повідомити певні факти, без знання яких сприймання твору ускладнюється, введення нової лексики.

Орієнтовний зміст роботи: виховна установка; актуалізація, уточнення та поповнення знань і уявлень про факти та події, які зображуються в творі (узагальнення спостережень після екскурсії, розгляд малюнків до тексту, розповідь учителя, демонстрація діафільмів тощо); підготовка до емоційного сприйняття тексту; словникова робота (знайомство із словами, знання яких необхідне для розуміння змісту тексту). Створення відповідних проблемних ситуацій до вивчення нового матеріалу.

Постановка цілей уроку - «знати», «вміти» ( визначаються на основі пізнавальних, виховних та спеціально навчальних цілей.)

ІІІ. Сприйняття та усвідомлення нового навчального матеріалу. Розвиток мовленнєвих умінь та навичок (до 20 хв.)

Орієнтовний зміст роботи:

2/. Первинне читання тексту (цілісне сприймання):

1) читання тексту учнями класу мовчки, відповідні на запитання (1, 2 – ставимо і записуємо на дошці до початку читання, щоб воно не було механічним);

2) читання тексту учнями класу разом напівголосу (або пошепки, хором - у слабшому класі), відповіді на запитання (1, 2 - ставимо і записуємо на дошці до початку читання, щоб воно не було механічним);

3) зразкове в орфоепічному відношенні і виразне читання тексту вчителем за опрацьованою партитурою - як підсумок всієї самостійної роботи учнів по «впізнаванню» нового тексту.1


2. Аналіз букваря.Методика роботи з букварем.

I.Вихідні відомості про підручник.

1.Автор (авторський колектив).

2. Назва видавництва, рік видання.

3.Обсяг (кількість сторінок), розміри, вага.

4. Загальна відповідність Державному освітньому стандарту.

5. За якою програмою створено підручник (державною, авторською)? Наявність опублікованої в педагогічній пресі авторської концепції щодо створення підручника з навчання грамоти, її основна суть.

II.Добукварна частина.

1.Обсяг (кількість сторінок).

2.Які основні програмові завдання розв"язуються в цій частині підручника?

3.Яку систему умовних позначень обрано для формування в учнів узагальненого уявлення про одиниці мови і мовлення - речення, слово, склад, звук? Якою мірою умовні позначення відображають лінгвістичну природу кожної мовної одиниці, її істотні ознаки?

4. Як зміст ілюстративного матеріалу (сюжетні ілюстрації, предметні малюнки) сприяє розвитку мовлення учнів, збагаченню їхнього словникового запасу?

5. Наявність у цій частині підручника матеріалу, призначеного для формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок, зокрема організаційних, загальнопізнавальних.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика обучения украинскому языку

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.