План

1. Виховання культури поведінки дітей дошкільного віку. Дослідження проблеми

2. Статеве виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, методи

3. Фізичне виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, засоби

4. Обдаровані діти, особливості виховної роботи з ними в сім’ї та дошкільному навчальному закладі

5. Трудове виховання дітей дошкільного віку, його мета, завдання, засоби. Основи економічного виховання

1. Виховання культури поведінки дітей дошкільного віку. Дослідження проблеми

Поняття культури поведінки дошкільника можна визначити як сукупність корисних для суспільства стійких форм повсякденної поведінки в побуті, у спілкуванні, у різних видах діяльності.

Культура діяльності - проявляється в поведінці дитини на заняттях, в іграх, під час виконання трудових доручень.

Формувати у дитини культуру діяльності - значить виховувати в нього вміння утримувати в порядку місце, де він трудиться, займається, грає: звичку доводити до кінця розпочату справу, бережно ставитися до іграшок, речей, книг. Діти у старшому дошкільному віці повинні навчитися готувати все необхідне для занять, праці, підбирати іграшки відповідно до ігровим задумом.

Важливий показник культури діяльності - природна тяга до цікавих, змістовних занять, вмінню цінувати час. У цьому віці дитина вчиться регулювати свою діяльність, відпочинок, швидко і організовано виконувати гігієнічні процедури і т.д. Це буде добрим підгрунтям для формування у нього навичок ефективної організації праці.

Для визначення досягнутого виховання культури трудової діяльності можна використати такі показники, як уміння і бажання дитини працювати, інтерес до виконаної роботи, розуміння її мети і обгрунтованого сенсу; активність, самостійність, прояв вольових зусиль у досягненні необхідного результату; взаємодопомога в колективній праці.

Культура спілкування - передбачає виконання дитиною норм при спілкуванні з дорослими і однолітками, заснованих на повазі і доброзичливості, з використанням відповідного словникового запасу і норм поводження, а також ввічливе звернення до громадських місцях, побуті.

Розглянувши основні складові культури поведінки, визначимо в чому ж полягає необхідність прищеплення, виховання її у дитини. Продовжуючи у старшому дошкільному віці розвивати культуру поведінки, закладену ще в ранньому віці, батьки і вихователі повинні пам'ятати, що дитина в цьому віці готується до ному етапу свого життя - шкільного навчання. Тому на них лягає велика відповідальність у формуванні у дітей навичок поведінки, усвідомленого, активного ставлення до дорученої справи, товариства.

Дорослі повинні з самого дитинства виховувати у дітей чуйність, чуйність, готовність прийти на допомогу один до одного. «Якщо товаришеві важко, допоможи йому», «Якщо тобі важко - звернися по допомогу» - ось правила, якими повинні керуватися діти у повсякденному житті.

Не варто забувати ще одне найцінніше, загальне для всіх правило: «Вітатися треба з усіма, кого побачив у цей день вперше». Має значення і те, як буде сказано дітьми «Здрастуйте» або «Доброго ранку», адже зовнішня форма ввічливості висловлює повагу і доброзичливе ставлення до оточуючих. Одні вітаються охоче і привітно, інші тільки після нагадування, треті - не вітаються зовсім або вітаються неохоче. Однак не варто кожен випадок непривітності розглядати як факт прояви неввічливості.

Виховуйте у дітей любов і звичку до праці, слідуючи правилу виховання «Не роби за дитину того, що він може зробити сам». Роблячи що - або за дитину, дорослі думають, що допомагають йому. А насправді вони лише заважають виробленню в нього корисних навичок, заважають його самостійності і тієї радості, яку доставляють дітям прояви самостійності.

Коли дитина опановує правилами, культурної поведінки, це сприяє утворенню у нього твердих моральних звичок, допомагає становленню взаємовідносин з однолітками, вихованню організованого поведінки. Правила дають напрям діяльності і в міру їх засвоєння стають потрібними самій дитині: він починає спиратися на них.

Багато вчених, що займаються проблемою формування культури поведінки, стверджують, що цьому питанню приділяють недостатню увагу. Причина у тому, що дорослі ще самі не до кінця усвідомили значимість самого поняття «культура поведінки» особливо зараз, у перехідний період, коли основні складові морального виховання зазнають деякі зміни.

Проблемою виховання культури поведінки займалися такі педагоги як: Петеріна С.В., Яковенко Т., Ходонецкіх З., Теплюк С., Островська, Єрофєєва, Барахтова, Юдіна, Ричашкова та інші.


2. Статеве виховання дітей дошкільного віку, його завдання, зміст, методи

Мета статевого виховання - виховання дитини як представника певної статі, формування в неї моральних неї моральних норм взаємин між представниками протилежної статі, озброєна її знаннями про особливості власного розвитку та розвитку представників протилежної статі, виховання статевої культури [18].

Зміст статевого виховання визначає саме навколишнє життя:

 • взаємини між представниками різної статі;
 • норми таких взаємин;
 • особисте життя людей у родині:
 • сфери їхньої діяльності.
 • Завдання статевого виховання:

 • виховання особистості як представника певної статі;
 • виховання почуття відповідальності в процесі спілкування з представниками протилежної статі;
 • виховання поваги до представників протилежної статі, урахування специфічних статевих особливостей під час спільної діяльності;
 • виховання відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших людей [18].
 • Основними методами статевого виховання слід вважати:

  - методи формування свідомості особистості;

  - методи формування досвіду поведінки;

  - методи стимулювання і корекції поведінки.

  Із методів формування свідомості особистості необхідно застовувати такі методи: пояснення, навіювання, переконання і приклад. Пояснення передбачає повідомлення дітям певної інформації, роз'яснення значень тих чи інших рис особистості, норм і правил статевої поведінки. Навіювання сприяє актуалізації почуттів, ставлення до певних вчинків. Визначальним засобом навіювання можуть бути яскраві факти, приклади, особистість вихователя. Переконання дає можливість малюкові впевнитися в правильності своїх дій, завдяки цьому знання дитини поєднуються з її почуттями та волею. Провідними прийомами переконання є бесіда, розповідь, доказовість, перегляд слайдів, мультфільмів, створення ситуації співпереживання. Використання методу прикладу має стати одним із головних методів формування дитячої свідомості як у сім'ї, так і в дошкільному закладі. Виховний вплив прикладу - це своєрідна наочність у статевому вихованні дошкільників. Через наслідування вони швидше засвоюють правила статевої поведінки, переконуються в справедливості слів вихователя, батьків, приклад стимулює самовиховання. До методів формування досвіду поведінки належить привчання, вправи, доручення, виховні ситуації. Всі названі методи щоденно використовуються вихователями як на заняттях, так і в повсякденному житті. Вони сприяють вмінню дітей триматися природно, бути терплячими, з повагою ставитися до представника протилежної статі. Ці методи потребують роз'яснення способів поведінки, практичного їхнього показу, організації відтворення показаних дій та неодноразового їхнього повторення. Методи стимулювання і корекції поведінки - заохочення і покарання - здійснюють стимулюючу корекційну функцію. Вони або підтверджують правильність вчинків, або засуджують чи корегують [ 22]. При використанні методів покарання слід:

  - враховувати стать дитини:

  - враховувати її стан на момент здійснення негативного вчинку;

  - дотримуватися педагогічного такту;

  - не карати за незнання (пояснити);

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 13

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Дошкольное образование 4

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.