План

1. Поняття позашкільна освіта, позашкільний навчальний заклад, позакласна робота, позашкільна робота.

2. Структура позашкільної освіти

3. Завдання позашкільної освіти і виховання.

4. Напрями позашкільної освіти.

5. Форми організації позашкільної освіти і виховання.

6. Мета і завдання літніх оздоровчих таборів.

7. Вимоги до особистості вожатого в ЛОТ.

8. Режим роботи ЛОТ

1. Поняття позашкільна освіта, позашкільний навчальний заклад, позакласна робота, позашкільна робота.

Позашкільна освіта - сукупність знань, умінь та навичок, що отримують вихованці, учні і слухачі в позашкільних навчальних закладах у час, вільний від навчання в загальноосвітніх та інших навчальних закладах;

Позашкільний навчальний заклад - складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів;

Позакласною роботою називається та, яка спрямована на задоволення інтересів і запитів дітей. Це освітньо-виховна робота, яку організовує педколектив в позаурочний час.

Позашкільною роботою називають освітньо-виховну діяльність позашкільних закладів: палаців чи будинків дітей та молоді, центрів технічної творчості, екологічних центрів, станцій юних техніків, юних натуралістів, юних туристів, театрів юного глядача, ДЮСШ та інші. Свою діяльність вони здійснюють разом із школами.

Обидва ці види позанавчальної діяльності школярів мають спільні завдання ефективних засобів, форм і методів виховання. Враховуючи те, що позакласна робота менш регламентована, ніж навчальна – її зміст, форми і методи характеризуються варіативністю. Вона проводиться в обстановці, яка більш пристосована до режиму дня школяра, а тому нею можна охопити всіх без винятку, враховуючи індивідуально-технологічні особливості кожного.

Позашкільна і позакласна робота нерозривно пов'язана з навчально-виховним процесом, який здійснюється на уроках, і ґрунтується на знаннях, вміннях і навичках, набутих на уроках. Вона не регламентована. І це надає їй гнучкості, дозволяє оперативно реагувати на вимоги часу.


2. Структура позашкільної освіти

Структуру позашкільної освіти становлять: позашкільні навчальні заклади; інші навчальні заклади як центри позашкільної освіти у позаурочний та позанавчальний час, до числа яких належать: загальноосвітні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, в тому числі школи соціальної реабілітації, міжшкільні навчально-виробничі комбінати, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації; гуртки, секції, клуби, культурно-освітні, спортивно-оздоровчі, науково-пошукові об'єднання на базі загальноосвітніх навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, професійно-технічних та вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації; клуби та об'єднання за місцем проживання незалежно від підпорядкування, типів і форм власності; культурно-освітні, фізкультурно-оздоровчі, спортивні та інші навчальні заклади, установи; фонди, асоціації, діяльність яких пов'язана із функціонуванням позашкільної освіти; дитячі стадіони, дитячі бібліотеки, дитячі флотилії, галереї, бюро, оздоровчі заклади, що здійснюють позашкільну освіту. Позашкільні навчальні заклади можуть функціонувати у формі центрів, комплексів, палаців, будинків, клубів, станцій, кімнат, студій, шкіл мистецтв, початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (шкіл естетичного виховання), спортивних шкіл, дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву, фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання, фізкультурно-оздоровчих клубів інвалідів, спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву,


3. Завдання позашкільної освіти і виховання.

Основними завданнями позашкільної освіти є:

-виховання громадянина України;

-вільний розвиток особистості та формування її соціально-громадського досвіду;

-виховання у вихованців, учнів і слухачів поваги до Конституції України, прав і свобод людини та громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

-виховання у вихованців, учнів і слухачів патріотизму, любові до України, поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей Українського народу, а також інших націй і народів;

-виховання у вихованців, учнів і слухачів шанобливого ставлення до родини та людей похилого віку;

-створення умов для творчого, інтелектуального, духовного і фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів;

-формування у вихованців, учнів і слухачів свідомого й відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведінки;

-задоволення освітньо-культурних потреб вихованців, учнів і слухачів, які не забезпечуються іншими складовими структури освіти;

-задоволення потреб вихованців, учнів і слухачів у професійному самовизначенні і творчій самореалізації;

-пошук, розвиток та підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців, учнів і слухачів;

-вдосконалення фізичного розвитку вихованців, учнів і слухачів, підготовка спортивного резерву для збірних команд України з різних видів спорту;

-організація дозвілля вихованців, учнів і слухачів, пошук його нових форм; профілактика бездоглядності, правопорушень;

-виховання в учасників навчально-виховного процесу свідомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

-формування здорового способу життя вихованців, учнів і слухачів;

-здійснення інформаційно-методичної та організаційно-масової

-роботи.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика воспитания 14

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.