План

1. Методика проведення анкетування та тестування учнів, учнівського колективу.

2. Поняття "вихованість". Критерії та рівні вихованості

3. Характеристика інваріантів особистісно орієнтованого виховання

4. Особливості виховання в громадських організаціях.

5. Характеристика скаутського методу виховання

6. Виховне значення скаутських організацій.

7. Методика вивчення рівнів вихованості учня

8. Методи виявлення рівнів вихованості учня

9. Напрями діяльності вчителя щодо визначення рівня особистості учня.

6. Виховне значення скаутських організацій.

Головні принципи, на які орієнтуються нині скаутські організації:

- відданість духовним цінностям і вірність релігії, яка їх виражає, а звідси прийняття на себе відповідних обов’язків;

- вірність своїй Батьківщині, терпимість і лояльність щодо інших країн і народів, співробітництво на місцевому й міжнародному рівнях;

- участь у розвитку суспільства з визнанням і повагою своєї гідності і гідності своїх співвітчизників та цілісності світу;

- формування відповідальності за власний розвиток, використання всіх можливостей для розвитку власних здібностей;

- використання педагогічного методу розвитку й навчання соціальній поведінці через адаптовані до різного віку програми, життя в малих групах, прийняття відповідальності;

- підготовка (під керівництвом дорослих) до особистої діяльності та її розгортання на лоні природи.

Сучасні скаутські організації пропонують учнівській молоді широкий спектр різноманітних форм та засобів організації часу, цікаві й різноманітні програми. Багатство їхнього методичного арсеналу – від різноманітних змагань та ігор до випробовувань на витривалість, сміливість і винахідливість у походах сухопутними й водними маршрутами; від оволодіння елементарними навичками самозабезпечення в скрутних обставинах до ознайомлення з релігійними цінностями, філософськими ідеями досягненнями науки й техніки, літературними і мистецьким спадком - становить значну педагогічну цінність.

Перебування у скаутській організації не тільки дає дитині можливість набути практичні вміння для майбутнього самостійного життя, а й учить її добра, розвиває почуття товариськості, виховує любов до своєї Батьківщини.


7. Методика вивчення рівнів вихованості учня

Під рівнем вихованості школяра слід розуміти ступінь сформованості в нього відповідно до вікових можливостей найважливіших якостей особистості, які є показниками вихованості [2].

Як можна його виявити? Рівень вихованості учнів проявляється перш за все у стійких навичках поведінки, у вчинках та діях учнів, в їх життєвій позиції. Тому при оцінці результатів виховної роботи важливо виявити наявність у школярів вмінь, навичок та звичок поведінки. Звичайно, слід виявляти і знання в галузі етики. Але головне не в цьому. Учень може добре знати правила поведінки в суспільстві, але не виконувати їх. Нерідко можна зустріти учнів зовні ввічливих, але іноді це служить лише зовнішньою оболонкою, за якою криються егоїзм, індивідуалізм, моральна порожнина. Тому дуже важливо зрозуміти внутрішній світ учнів – їх устремління та бажання, мотиви їх поведінки.

Про рівень вихованості школяра слід судити не за його словами та зовнішніми проявами, а за результатами його діяльності, за ставленням до інших людей. Звичайно, дуже важко проникнути у внутрішній світ учнів, дізнатись, що відбувається в їх розумі та серцях, в свідомості та почуттях. Вчинок учня, його поведінка, ставлення до старших, товаришів характеризують рівень його вихованості. Правильно оцінити рівень вихованості учнів – це означає дати об'єктивну оцінку його поведінки в різноманітних життєвих умовах: на уроці, в позаурочний час, в процесі суспільно корисної діяльності, у спілкуванні, тоді, коли відсутній догляд вихователів і наслідки поведінки не можуть бути оцінені.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

Методика воспитания 13

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.