План

Зміст математичного розвитку

Характеристика методів математичного розвитку

Практичні методи

Гра - як метод математичного розвитку

Наочні і словесні методи

Засоби формування елементарних математичних уявлень.

Зміст математичного розвитку

Цілісний розвиток дитини-дошкільника - багатогранний процес. Особливу значимість у ньому набувають особистісний, розумовий, мовний, емоційний та інші аспекти розвитку. У розумовому розвитку важливу роль відіграє математичний розвиток, який не може здійснюватися поза особистісного, мовленнєвого та емоційного.

Поняття «математичний розвиток дошкільників»є досить складним, комплексним і багатоаспектним. Воно складається з взаємозалежних і взаємообумовлених уявлень про простір, форму, величину, час, кількість, їх властивості і відносини, які необхідні для формування у дитини «життєвих» і «наукових» понять. У процесі засвоєння елементарних математичних уявлень дошкільник вступає в специфічні соціально-психологічні стосунки із часом і простором (як фізичним, так і соціальним), і в нього формуються уявлення про відносність, безперервність величин і т. п. Ці уявлення можуть розглядатися в якості особливого «ключа» не тільки до оволодіння властивими віком видами діяльності, до проникнення в сенс навколишньої дійсності, але й до формування цілісної «картини світу».

Основа трактування поняття «математичний розвиток» дошкільників була закладена і в роботах Венгера Л.А. і на сьогодні є найбільш поширеною в теорії та практиці навчання математики дошкільників. «Метою навчання на заняттях в дитячому садку є засвоєння дитиною певного заданого програмою кола знань і умінь. Розвиток розумових здібностей при цьому досягається непрямим шляхом: в процесі засвоєння знань. Саме в цьому і полягає сенс широко поширеного поняття «розвиваюче навчання». Розвиваючий ефект навчання залежить від того, які знання повідомляються дітям і які методи навчання застосовуються. Тут добре помітна передбачувана ієрархія категорій: знання - первинні, метод навчання - вторинний, тобто мається на увазі, що метод навчання «підбирається» залежно від характеру знань, що повідомляються дитині при цьому вживання слова «Повідомлюваних» очевидно зводить «нанівець» саму другу половину вислову, оскільки раз «повідомляються», означає метод «пояснювально-ілюстративний», і, нарешті, вважається, що саме розумовий розвиток - це мимовільний наслідок цього навчання.

Таке розуміння математичного розвитку стійко зберігається в роботах фахівців дошкільної освіти. У дослідженні Абашина В.В. дається визначення поняттю «математичний розвиток»: «математичний розвиток дошкільника - це процес якісної зміни в інтелектуальній сфері особистості, який відбувається в результаті формування у дитини математичних уявлень і понять».

З дослідження К.Й.Щербакової під математичним розвитком дошкільнят потрібно розуміти зрушення і зміни в пізнавальній діяльності особистості, які відбуваються внаслідок формування елементарних математичних уявлень і пов'язаних з ними логічних операцій. Іншими словами, математичний розвиток дошкільнят - це якісні зміни в формах їх пізнавальної активності, які відбуваються в результаті оволодіння дітьми елементарними математичними уявленнями і пов'язаними з ними логічними операціями.

Виділившись з дошкільної педагогіки, методика формування елементарних математичних уявлень стала самостійною наукою та навчальною областю. Предметом її дослідження є вивчення основних закономірностей процесу формування елементарних математичних уявлень у дошкільників в умовах суспільного виховання. Коло завдань математичного розвитку, розв'язуваних методикою, досить великий:

- наукове обґрунтування програмних вимог до рівня розвитку кількісних, просторових, тимчасових і інших математичних уявлень дітей у кожній віковій групі;

- визначення змісту матеріалу для підготовки дитини в дитячому садку до засвоєння математики в школі;

- вдосконалення матеріалу з формування математичних уявлень у програмі дитячого саду;

- розробка та впровадження в практику ефективних дидактичних засобів, методів і різноманітних форм та організація процесу розвитку елементарних математичних уявлень;

- реалізація наступності у формуванні основних математичних уявлень в дитячому саду і відповідних понять у школі;

- розробка змісту підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних здійснювати педагогічну і методичну роботу по формуванню та розвитку математичних уявлень у дітей в усіх ланках системи дошкільного виховання;

- розробка на науковій основі методичних рекомендацій батькам щодо розвитку математичних уявлень у дітей в умовах сім'ї.

Щербакова К.І. серед завдань з формування елементарних математичних знань і подальшого математичного розвитку дітей виділяє головні, а саме:

- отримання знань про величину, форму, простір і час як основу математичного розвитку;

- формування широкої початкової орієнтації в кількісних, просторових і часових відношеннях навколишньої дійсності;

- формування навичок і вмінь у рахунку, обчисленнях, вимірюванні, моделюванні, загальнонавчальних умінь;

- оволодіння математичною термінологією;

- розвиток пізнавальних інтересів і здібностей, логічного мислення, загальний інтелектуальний розвиток дитини. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 21

Бесплатная работа

Закрыть

Содержание, средства и методы формирования элементарных математических представлений

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.