План

1. Дошкільна педагогіка як наука. Предмет і завдання дошкільної педагогіки.

2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі.

3. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки.

4. Розкрити мету і завдання виховання дітей дошкільного віку.

5. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні як стандарт дошкільної освіти. Структура, зміст.

6. Розкрити завдання, шляхи і засоби естетичного виховання дітей дошкільного віку

7. Розкрити завдання, шляхи і засоби розумового виховання дітей дошкільного віку

8. Сенсорний розвиток і сенсорне виховання дошкільника.

1. Дошкільна педагогіка як наука. Предмет і завдання дошкільної педагогіки.

Дошкільна педагогіка — наука про закономірності виховання і навчання дітей від народження до вступу до школи.

Ядром інтересу дошкільної педагогіки є дитина віком до 6—7 років і чинники, що впливають на її розвиток у сім´ї, дошкільних закладах, суспільстві загалом. Саме у прилученні дитини до світу людей полягає найважливіше завдання дошкільної педагогіки, реалізація якого на кожному історичному етапі, у різних соціальних, етнічних, культурних середовищах має свої особливості. У цьому процесі беруть участь батьки, педагоги, соціальні спільноти, суспільство загалом; позначаються на ньому події та явища навколишньої дійсності, природа. Він є невіддільним від повсякденного буття дитини, де вона здобуває життєвий досвід, розвивається фізично, розумово, духовно, психічно.

Об´єктом дошкільної педагогіки є виховання дітей дошкільного віку як цілеспрямований процес, а її предметом — закономірності, суперечності стосунків, технології організації та здійснення виховного процесу, що визначають розвиток особистості.

Дошкільна педагогіка вивчає педагогічні факти (відомості про педагогічну діяльність, які засвідчують зміни у розвитку, вихованні та навчанні дитини) та педагогічні явища (те, що відбувається в процесі взаємодії педагогів і вихованців, відображає розв´язання певних педагогічних завдань).

Актуальними проблемами дошкільної педагогіки є визначення мети, завдань, змісту, методів виховання дітей у сім´ї та дошкільних закладах, а також підготовка їх до школи.


2. Актуальні проблеми дошкільної педагогіки на сучасному етапі.

Актуальні проблеми дошкільної педагогіки:

-проблема екологічного виховання;

-виховання в дусі миру;

-організація вільної життєдіяльності дітей;

-запобігання негативізмів поведінки і виникнення шкідливих звичок;

-тендерний підхід;

-інтеграція дитини в суспільство;

- збереження її життя і здоров’я;

-обов´язковість дошкільної освіти;

- гуманізація педагогічного процесу;

- створення сприятливих умов для розвитку дітей;

- забезпечення єдності роботи батьків, дошкільного закладу, громадськості у їхньому вихованні;

- оновлення змісту підготовки педагогічних кадрів;

- удосконалення умов фінансування дошкільного виховання та управління;

-оптимізація засад науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в дитячому садку;

-реалізація особистісно-орієнтованого підходу у вихованні,

-розвиток в дитини духовності як домінуючого начала в структурі особистості;

- робота з обдарованими дітьми;

- дослідження педагогічних умов повноцінного фізичного і психічного розвитку дитини в дошкільні роки;

-компенсаторне виховання і навчання дітей, які мають вади розвитку.


3. Методи наукового дослідження в галузі дошкільної педагогіки.

Методи педагогічного дослідження — сукупність прийомів, операцій, спрямованих на вивчення педагогічних явищ і розв’язання різноманітних науково-педагогічних проблем.

Для дослідження у сфері дошкільної педагогіки важливо використовувати методи, які допомагають одержати якомога більше нових різнобічних даних про розвиток і виховання дитини.

За природою методи педагогічного дослідження поділяють на теоретичні (порівняльно-історичний аналіз, методи моделювання, методи причинно-наслідкового аналізу) і практичні (вивчення реального педагогічного процесу в природних умовах за допомогою спостереження, бесіди, анкетування, аналізу документів; вивчення педагогічного процесу в змінених умовах під час проведення експерименту).

До практичних методів педагогічного дослідження належать педагогічне спостереження, педагогічний експеримент, бесіда, вивчення продуктів діяльності дитини, соціометрія, незалежні характеристики (педагогічний консиліум), тестування, аналіз документів виховного процесу, математична статистика, моделювання та ін.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Дошкольная педагогика

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.