План

1. Розкрити особливості освітньо-виховної роботи з дітьми у старшій групі.

2. Проаналізувати методи, прийоми і форми навчання у дитячому садку.

3. Розкрити основні вимоги до планування та обліку навчально-виховної роботи в дитячому садку.

4. Розкрити методику проведення свят та розваг в дитячому садку.

5. Розкрити поняття наступності у роботі дитячого садка і школи.

6. Проаналізувати особливості роботи дошкільного закладу з сім’єю.

1. Розкрити особливості освітньо-виховної роботи з дітьми у старшій групі.

У зв’язку з прийняттям Закону України від 06.07.2010 № 2442-УІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу», розробленням Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року, постала проблема надання обов’язкової дошкільної освіти всім дітям, які досягли 5-річного віку. Для її розв’язання передбачається запровадження різних форм охоплення дітей дошкільною освітою, зокрема, через організацію груп повного або короткотривалого перебування у дошкільних навчальних закладах різних типів, форм власності, з різним режимом роботи, в тому числі сезонним, а також груп підготовки до школи загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах, соціально-педагогічного патронату, тощо.

На сьогодні батьки уже мають змогу обирати різні форми здобуття дітьми дошкільної освіти, наприклад:

- у дошкільних навчальних закладах;

- у групах короткотривалого перебування;

- у групах з підготовки дітей до навчання у школі при загальноосвітніх навчальних закладах.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» відображає запити практиків та, з урахуванням кращих на даний період теоретичних і методичних рекомендацій, пропонує орієнтири змістовного наповнення освітньої роботи з дітьми, націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності - провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами:

 • «Фізичний розвиток»,
 • «Пізнавальний розвиток»,
 • «Мовленнєвий розвиток»,
 • «Художньо-естетичний розвиток»,
 • «Ігрова діяльність».
 • У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

  (Провести аналіз занять з програми для дітей старшої групи)


  2. Проаналізувати методи, прийоми і форми навчання у дитячому садку.

  Залежно від змісту навчального матеріалу обирають спосіб його засвоєння, тобто конкретний метод навчання.

  Використовувані у дошкільній дидактиці методи навчання класифікують за різними ознаками.

  За джерелами знань розрізняють наочні, словесні та практичні методи.

  Наочні методи. Особливість цих методів навчання полягає у набутті дітьми знань шляхом сприйняття окремих процесів, явищ, предметів або їх зображень. До цієї групи методів належать спостереження і демонстрація.

  Словесні методи навчання. Основою цієї групи методів є слово як джерело здобуття знань, що відкриває для дітей можливості виходити у процесі пізнання за межі безпосереднього сприймання. Основними словесними методами, які використовують у навчанні дошкільників, є розповідь, читання (слухання дітьми) творів художньої літератури, бесіда.

  Практичні методи навчання. За допомогою них педагог організовує різноманітну практичну діяльність дітей, що сприяє засвоєнню ними знань, умінь і навичок. До цих методів належать вправи, ігри, прості досліди, моделювання.

  За типом пізнавальної діяльності виокремлюють такі методи навчання: пояснювально-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), репродуктивний (відтворюючий), частково-пошуковий (евристичний), проблемний, дослідницький.

  Форма організації навчання — спільна навчальна діяльність педагога і дітей, що здійснюється в певному порядку і встановленому режимі.

  У дитячому садку використовують фронтальні, групові, індивідуально-групові, індивідуальні форми організації навчання.

  За провідною діяльністю розрізняють такі форми організації навчання дошкільників: дидактична гра, екскурсія, заняття.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 11

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Дошкольная педагогика 2

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.