План

1. Розкрити завдання, шляхи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку

2. Розкрити завдання, шляхи і засоби морального виховання дітей дошкільного віку

3. Розкрити завдання, шляхи і засоби трудового виховання дітей дошкільного віку

4. Пояснити основні показники готовності шестирічної дитини до шкільного навчання.

5. Гра – провідна діяльність дітей дошкільного віку.

6. Розкрити роль іграшки та її місце в житті дітей.

7. Заняття як основна форма організації навчання у дитячому садку.

1. Розкрити завдання, шляхи і засоби фізичного виховання дітей дошкільного віку

Фізичне виховання дітей дошкільного віку — систематичний вплив на організм дитини з метою його морфологічного і функціонального вдосконалення, зміцнення здоров’я, формування рухових навичок і фізичних якостей.

Система дошкільних установ має широкі й різноманітні можливості для забезпечення реалізації таких завдань фізичного виховання дошкільників:

— зміцнення здоров’я;

— забезпечення гармонійного розвитку організму;

— розвиток рухових умінь, навичок і фізичних якостей (сили, спритності, витривалості, гнучкості тощо);

— підвищення фізичної та розумової працездатності;

—загартування організму.

Головний зміст фізичного виховання полягає в оволодінні дитиною основами фізичної культури:

1. Опанування основ особистої гігієни.

2. Загартовування організму.

3. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання.

Завдання фізичного виховання дітей дошкільного віку поділяютьна три групи:

- Оздоровчі завдання.

- Формування рухових навичок і умінь, виховання фізичних якостей.

- Виховання у дітей культурно-гігієнічних навичок і вмінь здорового способу життя.

Фізичне виховання дітей дошкільного віку здійснюється засобами, спрямованими на охорону здоров’я дітей (створення гігієнічних умов життя і діяльності, організація раціонального харчування, сну, перебування на свіжому повітрі), а також засобами, покликаними забезпечити активний вплив на організм дитини з метою його фізичного розвитку (загартовуючі процедури, спеціальні фізичні вправи, гігієнічна гімнастика, режим дня).


2. Розкрити завдання, шляхи і засоби морального виховання дітей дошкільного віку

Моральне виховання — цілеспрямована взаємодія дорослого і дитини з метою формування моральних почуттів і якостей, засвоєння моральних норм і правил, розвитку моральних мотивів і навичок поведінки.

Процес морального формування особистості відбувається нерівномірно. У кожний період дошкільної пори дитина виходить на якісно нові рівні морального розвитку. Такими рівнями є:

1. Уявлення про моральні норми.

2. Моральні почуття і мотиви поведінки.

3. Звички моральної поведінки.

4. Основи соціальної компетентності.

Завдання морального виховання:

— виховання громадянської й соціальної відповідальності;

— вивчення і пропаганду культурних надбань свого й інших народів;

— озброєння знаннями про пріоритети загальнолюдських цінностей, ознайомлення з проблемами, які набувають життєвого значення для долі цивілізації (охорона навколишнього середовища, атомне роззброєння), готовність жити і діяти за принципами гуманізму;

— оволодіння народною мораллю, етикою;

— ознайомлення з родинною педагогікою;

— виховання поваги до батька, матері, бабусі, дідуся, свого роду.

Результатом морального виховання є соціальна компетентність дитини — відкритість до світу людей як потреба особистості, навички соціальної поведінки, готовність до сприймання соціальної інформації, бажання пізнавати людей, робити добрі вчинки.

Культура поведінки — сукупність корисних, стійких форм щоденної поведінки у побуті, спілкуванні, різних видах діяльності.

Засоби морального виховання:

- Трудова діяльність,

- спілкування,

- ігрова діяльність,

- читання укр. нар. казок.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 10

Бесплатная работа

Закрыть

Дошкольная педагогика 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.