План

1. Методи педагогічних досліджень. Повна характеристика педагогічного експерименту.

2. Організація самостійної роботи студентів. Аналіз різних варіантів її здійснення.

3. Основні проблеми розвитку школи і освіти в Україні.

4. Діагностика рівнів засвоєння знань на прикладі конкретної теми.

1. Методи педагогічних досліджень. Повна характеристика педагогічного експерименту.

У процесі педагогічного дослідження, організованого з метою отримання нових фактів, використовують систему методів науково-педагогічного дослідження. Метод науково-педагогічного дослідження – шлях вивчення й опанування складними психолого-педагогічними процесами формування особистості, встановлення об`єктивної закономірності процесу виховання чи навчання. Організовуючи дослідження, необхідно оптимально поєднувати комплекс методів, маючи на увазі, що таке поєднання покликане забезпечити отримання різнобічних відомостей про розвиток особистості, колективу або іншого об`єкта виховання, а використовувані методи повинні забезпечити одночасне вивчення діяльності, спілкування та інформованості особистості. Найчастіше в педагогічних дослідженнях використовують наступні методи: метод педагогічного спостереження, метод бесіди, метод анкетування, метод педагогічного експерименту, метод вивчення шкільної документації та учнівських робіт, метод рейтингу, метод узагальнення незалежних характеристик, метод психолого-педагогічного тестування, метод соціометрії, метод аналізу результатів діяльності учня, метод реєстрування, метод ранжування, метод моделювання, теоретичні методи, метод вимірювання.

Метод педагогічного експерименту — науково поставлена організація педагогічного процесу в точно фіксованих умовах. Забезпечує най достовірніші результати у педагогічних дослідженнях. Залежно від мети дослідження розрізняють такі види педагогічного експерименту: констатуючий — вивчаються наявні педагогічні явища; перебірковий, уточнюючий — перевіряється гіпотеза, створена у процесі усвідомлення проблеми; творчий, перетворюючий, формуючий — конструюються нові педагогічні явища. На відміну від педагогічного спостереження, педагогічний експеримент дає змогу: штучно відокремити досліджуване явище від інших, цілеспрямовано змінювати умови педагогічного впливу на вихованців; повторювати педагогічні явища в приблизно однакових умовах; поставити досліджуване явище в умови, які піддаються контролю. Педагогічний експеримент є комплексним, оскільки передбачає поєднання методів спостереження, бесіди, анкетування, створення спеціальних ситуацій на всіх етапах кожного з видів експерименту.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 8

Бесплатная работа

Закрыть

Педагогика высшей школы 5

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.