План

1. Дати оцінку самохарактеристики «Я-концепції» особистості як системи уявлень про саму себе.

2. Обгрунтувати проце самопізнання як важливу складову когнітивної сфери особистості.

3. Розробити програму самооцінки особистості.

1. Дати оцінку самохарактеристики «Я-концепції» особистості як системи уявлень про саму себе.

Я в соціальному світі визначається: Я - концепція - це сукупність всіх уявлень індивіда про самого себе, поєднане з їх оцінкою, а так само сукупність установок, спрямованих на самого себе.

Я-конценція представляє собою складову, пов'язану зі ставленням до самого себе або до будь - то окремим своїм якостям, і називають це самооцінкою, або прийняттям себе.

Я-конценція визначаються е т те, що собою являє індивід, то, що він думає про себе, як він дивиться на свою діяльність і на свої можливості розвитку в майбутньому. Уявлення індивіда про самого себе, найчастіше здаються йому переконливим, незалежно від того, чи базуються подання на об'єктивному знанні або суб'єктивній думці або незалежно від того, чи є вони істинними або помилковими.

Якості, які ми приписуємо власної особистості: вони далеко не завжди об'єктивні і з ними не завжди готові погодиться ін люди, частіше за все ми намагаємося себе охарактеризувати з хорошого боку і завжди тут присутня, сильний, особистісний, оцінний момент. Самооцінка більшості людей обумовлена стереотипами, існуючими в тому чи іншому середовищі. Я - концепція. Формується під впливом різних зовнішніх впливів, які відчуває індивід. Особливо важливі для людини контакти зі значимими для нього людьми, Ці люди визначають уявлення індивіда про самого себе.

Я-концепція формується під впливом різних зовнішніх впливів, які відчуває індивід. Особливо важливими є для нього контакти зі значущими іншими, які, по суті, і визначають уявлення індивіда про самого себе. На перших порах практично будь-які соціальні контакти надають на нього формує вплив. Проте з моменту свого зародження Я-концепція сама стає активним початком, важливим фактором в інтерпретації досвіду. Таким чином, Я-концепція відіграє, по суті, троякую роль: вона сприяє досягненню внутрішньої узгодженості особистості, визначає інтерпретацію досвіду і є джерелом очікувань.

Згідно оціночної складової Я-концепції якості, які ми приписуємо власної особистості, далеко не завжди є об'єктивними, і, ймовірно, з ними не завжди готові погодитися інші люди. Бути може, лише вік, стать, зріст, професія і деякі інші дані, які мають достатню незаперечність, не викличуть розбіжностей. В основному ж у спробах себе охарактеризувати, як правило, присутня сильний особистісний, оцінний момент. Іншими словами, Я-концепція - це не тільки констатація, опис рис своєї особистості, але і вся сукупність їх оціночних характеристик і пов'язаних з ними переживань. Навіть такі, на перший погляд, об'єктивні показники, як зростання чи вік, можуть для різних людей мати різне значення, обумовлене загальною структурою їх Я-концепції. Скажімо, досягнення сорокарічного віку одні вважають часом розквіту, а інші - початком старіння. Зріст 170 см одні чоловіки сприймають як прийнятний, навіть оптимальний, іншим він здається недостатнім. Велика частина подібних оцінок обумовлена відповідними стереотипами, існуючими в тій чи іншого соціального середовища. Наприклад, надмірна повнота повсюдно вважається небажаною, і люди, що здаються собі дуже товстими (хоча, може бути, вони зовсім не є такими в очах інших), нерідко приходять до відчуття своєї неповноцінності. Бо людині властива тенденція екстраполювати навіть зовнішню дефектність власного Я на свою особистість у цілому.

Якщо людина володіє непривабливою зовнішністю, фізичними недоліків і, є соціально неадекватним (навіть її / т йому це тільки здається), то вона відчуває негативні реакції оточуючих (часто теж тільки здаються), що супроводжує його при будь-якій взаємодії із соціальним середовищем. У цьому випадку на шляху розвитку позитивної Я-концепції можуть виникати серйозні ускладнення. Навіть емоційно нейтральні, на перший погляд, характеристики власної особистості зазвичай містять в собі приховану оцінку. Скажімо, такий малозначущий елемент Я-концепції, як місце проживання, може в деяких випадках набувати оцінне звучання, пов'язане, наприклад, з престижністю даного району в очах певної соціальної групи. У самому справі, чоловік ви або жінка, сприяє вам успіх або вас переслідують невдачі, спортсмен ви пли уболівальник, володієте високим або низьким зростом - всі ці характеристики, як і безліч інших, містять в собі прихований оцінний зміст, джерелом якого є ваша суб'єктивна інтерпретація реакції інших людей на ці якості, а також та обставина, що ви сприймаєте їх як на тлі об'єктивно існуючих стандартів, так і через призму загальнокультурних, групових чи індивідуальних ціннісних уявлень, засвоєних вами протягом життя. Афективна складова установки існує в силу того, що її когнітивна складова не сприймається людиною байдуже, а пробуджує в ній оцінки і емоції, інтенсивність яких залежить від контексту і від самого когнітивного змісту.

Людина засвоює оцінний, зміст різноманітних характеристик, присутніх в його Я - концепції. При цьому засвоєння нових оцінок може змінять значення засвоєних раніше, наприклад, школяр, успішно здає іспити, вважає себе здібним учнем. Він гордий і задоволений собою, оскільки це визнається іншими: його успіхи викликають позитивні реакції вчителів, зустрічають підтримку в сім'ї взагалі мають сприятливий соціальний резонанс.

Таким чином, самооцінка не є постійною, вона змінюється в залежності від обставин. "Джерелом оціночних значень різних уявлень індивіда про себе є його соціокультурне оточення, в якому вони нормативно фіксуються в мовних значеннях. Наприклад, слова" нудний "," ледачий "містять іманентну негативну оцінку, в той час як" розумний "," сміливий ", "надійний" - позитивну. Джерелом оціночних уявлень індивіда можуть бути також соціальні реакції на якісь його прояви і самоспостереження.

Самооцінка виявляється у свідомих судженнях індивіда, в яких він намагається сформулювати свою значимість. Однак, як було показано, вона приховано або явно присутній в будь-якому самоописании.

Є три моменти, суттєвих для піднімання самооцінки. По-перше, важливу роль в її формуванні відіграє зіставлення образу реального Я з образом ідеального Я, тобто з уявленням про те, якою людина хотіла б бути.

Той факт, що люди не завжди ведуть себе у відповідності зі своїми переконаннями, добре відомий. Нерідко пряме, вираз установки в поведінці модифікації або зовсім стримується в силу його соціальної неприйнятності, моральних сумнівів індивіда або його страху перед можливими наслідками.

Будь-яка установка - це емоційно забарвлене переконання, пов'язане з певним об'єктом особливість Я-концепції як комплексу установок полягати лише в тому що об'єктом у даному випадку є сам носій установки завдяки цій саме спрямованості всі емоції та оцінки пов'язані з образом Я бути дуже сильними і стійкими.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 31

Бесплатная работа

Закрыть

Самовоспитания 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.