Особливості проведення занять з розвитку рухів з дітьми раннього віку

Рух — це потреба людини від народження, від задоволення якої залежить її здоров'я. Рух також є важливою умовою формування систем і функцій організму, одним зі способів пізнання дитиною світу, уміння орієнтуватися в ньому, засобом усебічного розвитку.

Діти раннього віку рухаючись відчувають велику радість. Якщо на шляху дитини зустрічаються перепони (смуга перешкод,пеньочки, колоди та ін.), то малюк задовольняє природну потре­бу в руховій активності. Формування у дітей раннього віку потре­би в рухах значною мірою залежить від особливостей життя і ви­ховання, від того, наскільки дорослі зможуть створити необхідні умови, що сприятимуть своєчасному розвитку моторики.

Фізкультурні заняття — це одна з основних форм організації рухової діяльності дитини в дошкільному навчальному закладі. Значне місце на заняттях відводять грі як природній формі пере­давання необхідного обсягу знань, засвоєння рухових умінь і нави­чок. Під час планування та проведення занять з розвитку рухів не­обхідно враховувати принципи дидактичного добирання ігор, стан здоров'я, рівень рухової активності й розвиток рухів малят.

Доступність змісту таких занять визначено вимогами чинних програм, дібраними з урахуванням вікових особливостей дітей. За­няття з розвитку рухів у групах раннього віку проводять двічі на тиждень, тривалістю до 15 хв. При цьому група дітей об'єднується у підгрупи (6-8 дітей) і заняття проводять для кожної підгрупи окремо.

Умовно заняття з фізкультури поділяють на три основні части­ни. Кожна частина виконує певну функцію.

I частина налаштовує малят на виконання рухових завдань, ак­тивізує їхню увагу, створює позитивний настрій, передбачає різні види ходьби.

IIчастина передбачає диференційоване навчання дітей загальнорозвивальних вправ, основних видів рухів та проведення рухли­вих ігор.

III частина забезпечує поступовий перехід від високої рухової активності до спокійного стану організму.

Зміст занять спрямовано на досягнення мети формування в ді­тей інтересу і ціннісного ставлення до занять з фізичної культу­ри, гармонічний фізичний розвиток завдяки розв'язанню таких за­вдань:

 • розвиток фізичних якостей (швидкість, сила, гнучкість, витри­валість, координація);
 • збагачення рухового досвіду дітей (опанування основних рухів);
 • формування в дітей потреби в руховій активності та фізичномувдосконаленні.
 • Навчаючи дітей основних рухів, необхідно пам'ятати про те, що їх проводять в ігровій формі. Вправи добирають з урахуванням особливостей рухової активності дітей.

  Сюжети рухливих ігор для дітей у цьому віці є найрізноманіт­нішими. Основним їх змістом є відтворення дій тварин, птахів,транспортних засобів і різних видів предметної діяльності дорос­лих. Під час проведення рухливих ігор провідну роль виконує ви­хователь. Він розповідає і показує дітям, як мають поводитися персонажі, при цьому обов'язково підкреслює характерні ознаки, рухи кожного з них. Під час проведення занять вихователь має по­стійно активізувати дії малорухливих дітей, допомагаючи їм упо­ратися з різними завданнями, а від дітей надмірно рухливих вима­гати чіткості й послідовності у виконанні різних рухів.

  У третій частині заняття вихователь має забезпечити перехід до спокійного стану організму дитини, пропонуючи вправи на релак­сацію, хороводні ігри, спокійну ходьбу тощо.

  За перспективного планування занять необхідно пам'ятати про період адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного навчаль­ного закладу. А тому в першому місяці заняття з розвитку рухів можуть повторитися.

  Заняття з фізичної культури в групах раннього віку проводять у груповій кімнаті, а за можливості і в спортивній залі. На почат­ку року, під час адаптації дітей до умов ДНЗ, бажано ознайомити їх з групою, спортивною залою: показати посібники, обладнання, місце їх зберігання. Заняття слід проводити в полегшеному одязі.

  Проводячи загальнорозвивальні вправи, вихователь має звер­тати увагу на те, щоб діти звикали набувати правильного вихідного положення, адже це забезпечує загальне навантаження на організм та окремі групи м'язів. Перехід від одного вихідного положення до іншого має бути послідовним. Усі вправи для дітей раннього віку демонструє сам вихователь. Після демонстрування та роз'яснення діти разом з вихователем виконують рухи. Упродовж перших тиж­нів щомісяця бажано проводити загальнорозвивальні вправи без предметів, а потім використовувати різноманітний інвентар.

  Під час виконання основних рухів необхідно правильно про­думати та розмістити фізкультурне обладнання. Добирати основні рухи для кожного заняття необхідно з урахуванням їх фізіологіч­ного поєднання і поступово ускладнюючи. На кожному з фізкуль­турних занять вихователь має створити безпечні умови виконання будь-яких рухів та обов'язково страхувати рухи, які цього вимага­ють (стрибки, вправи на підлізання, лазіння по гімнастичній стін­ці, ходьба по лавці тощо).


  ОРІЄНТОВНІ КОНСПЕКТИ ЗАНЯТЬ З РОЗВИТКУ РУХІВ

  Вересень

  Заняття 1

  Мета: учити дітей розпочинати ходьбу за сигналом вихователя, ходити по обмеженій площині (між двома лініями завширшки 30- 35 см, завдовжки 2,5-3 м); учити виконувати загальпорозвивальні вправи в різних вихідних положеннях; учити у грі бігати но пря­мій; розвивати увагу, спритність, чуття рівноваги, рухову актив­ність, зміцнювати м'язи тулуба і ніг; розвивати вміння орієнтува­тися у просторі.

  Обладнання: дві довгі мотузки, іграшкова пташка.

  ХІД ЗАНЯТТЯ

  Перша частина

  На початку заняття — вільна ходьба за вихователем.

  Вихователь

  Діти наші милі,

  І веселі, і щасливі,

  Ходять і сміються,

  Ніжки піднімають,

  Одне одного вітають.

  Сором'язливих дітей і тих, які вперше завітали до садочка, ви­хователь бере за руку та ходить разом з ними.

  Друга частина

  І. Загальпорозвивальні вправи

  Ось ми і прийшли,

  Маленьку пташку знайшли.

  Вправа «Пташки махають крильцями»

  В. п. — стоячи, повернутися обличчям до вихователя. Підняти руки в сторони та опустити. Повторити 4-6 разів.

  Цвінь-цвірінь, цвінь-цвірінь,

  Танцювати пташечкам не лінь.

  Вправа «Пташки шукають зернятка»

  В. п. — стоячи, повернутися обличчям до вихователя. Присіс­ти, постукати кілька разів пальчиком об підлогу. Стати прямо та підняти руки вгору. Повторити 4-6 разів.

  Соняшники поклювати,

  Крихти хліба смакувати…

  Вправа «Пташки літають»

  Біг урозтіч, спокійна ходьба за вихователем.

  ІІ. Основні види рухів

  Діти сидять на стільчиках.

  Вихователь запрошує дітей по одному завітати на гостину до пташки (пройти по доріжці між мотузками завширшки 30-35см та завдовжки 2,5-3м, наприкінці якої сидить іграшкова пташка) та привітаться з нею (погладити). За потреби вихователь допомагає виконати ходьбу по доріжці. Вправу виконують індивідуально двічі-тричі.

  ІІІ. Рухлива гра «Біжіть до мене»

  Діти сидять на стільчиках в одному кінці зали. У другому сидить вихователь і кличе дітей: «Біжіть до мене!». Коли діти підбігають, він лагідно їх зустрічає та пропонує погуляти. Діти разом з вихователем ходять кімнатою, вільно розміщуючись за бажанням. «Біжіть додому!» - говорить вихователь. Діти повертаються до стільчиків і сідають. Гра повторюється двічі-тричі.

  Третя частина

  Спокійна ходьба за вихователем.

  Вихователь звертає увагу дітей, що пташки зникла,її необхідно знайти. Діти ходять за вихователем і шукають пташку.

  Заняття 2

  Мета: продовжувати вчити дітей розпочинати ходьбу за сигналом вихователя; ходити по обмеженій площині( між двома лініями завширшки 30-35 см, завдовжки 3м); учити виконувати загально розвивальні вправи в різних вихідних положеннях; учити дітей у грі бігати по прямій; розвивати увагу,чуття рівноваги,рухову активність,продовжувати зміцнювати м*язи тулуба та ніг; розвивати вміння орієнтуватися у просторі.

  Обладнання: дві довгі мотузки, іграшковий півник.

  Хід заняття

  Перша частина

  На початку заняття вільна ходьба за вихователем.

  Вихователь:

  Діти наші милі,

  І веселі, і щасливі,

  Ходять і сміються,

  Ніжки піднімають,

  Одне одного вітають.

  Сором’язливих дітей і тих, які вперше завітали до садочка, вихователь бере за руку та ходить разом з ними.

  Друга частина

  I.Загальнорозвивальні вправи

  Хто це на паркан стрибає,

  «Кукуріку» нам заспіває -

  Півник сонце зустрічає.

  Вправа «Пташки махають крильцями»

  В.п. - стоячи, повернутися обличчям до вихователя. Підняти руки в сторони та опустити. Повторити 4-6 разів.

  Вже прокинулись курчата -

  Жовтобокії малятка.

  Вправа «Пташки шукають зернятка»

  В.п. - стоячи,повернутись обличчям до вихователя. Присісти, постукати кілька разів пальчиком об підлогу. Стати прямо та підняти руки вгору. Повторити 4-6 разів.

  Хто вже їсть, а хто гуляє -

  Півник збоку поглядає.

  Вправа « Пташки літають»

  Біг урозтіч, спокійна ходьба за вихователем.

  II. Основні види рухів

  Діти сидять на стільчиках.

  Вихователь запрошує дітей по одному завітати на гостину до півника ( пройти по доріжці між мотузками завширшки 25см та завдовжки 3,5м, наприкінці якої сидить іграшковий півник) та привітатися з ним ( погладити). За потреби вихователь допомагає виконати ходьбу по доріжці. Вправу виконують індивідуально двічі-тричі.

  III.Рухлива гра «Біжіть до мене»

  Діти сидячи на стільчиках в одному кінці зали. У другому сидить вихователь і кличе дітей: « Біжіть до мене». Коли діти підбігають, він лагідно їх зустрічає та пропонує погуляти. Діти разом з вихователем ходять кімнатою, вільно розміщуючись за бажанням. « Біжіть додому!» - говорить вихователь. Діти повертаються до стільчиків і сідають. Гра повторюється двічі- тричі.

  Третя частина

  Спокійна ходьба за вихователем.

  Діти ходять за вихователем і шукають півника.

  Заняття 3,4

  Мета: учити дітей ходити та бігати в заданому напрямку, чути сигнал і реагувати на нього; учити дітей повзати з упором на руки в зазначеному напрямку;закріплювати вміння виконувати загально розвивальні вправи в різних вихідних положеннях; розвивати увагу, орієнтування у просторі; виховувати бажання займатися фізкультурою.

  Обладнання: брязкальця ( за кількістю дітей), іграшковий песик.

  Ускладнення: повзати до предмета на відстань 6 м.

  Хід заняття

  Перша частина

  Ходьба врозтіч, що чергується з бігом за вихователем. Під час вправи використовувати площину всієї кімнати,стежити, щоб діти не заважали одне одному ходити та бігати. Наприкінці вправи діти стають обличчям до вихователя. Вихователь показує іграшкового песика.

  Вихователь

  Привітайтесь з песиком,

  Гратися з ним весело,

  Він гавкає,стрибає,

  Діток забавляє.

  Вихователь роздає брязкальця: «Песик приніс нам ось такі гарні й веселі брязкальця».

  Друга частина

  І. Загальнорозвивальні вправи

  Вправа «Брязкальця задзвеніли»

  В.п. - сидячи,ноги вільно на підлозі. Підняти брязкальця вгору, поторохтіли ними та опустити їх. Повторити двічі-тричі однією рукою, а потім – другою.

  Вправа «Брязкальця грають»

  В.п. – стати прямо, ноги трішки розставлені, руки внизу з брязкальцями. Нахилитися вперед, постукати по колінах, повернутися у в.п. Повторити 4 рази.

  Вправа «Сховаємо брязкальця»

  В.п. - лежачи на животі, руки з брязкальцем біля підборіддя. Витягнути руки вперед та показати брязкальце. Повернутися у в.п.- «сховати брязкальце». Повторити 4-6 разів.

  Вправа «Потанцюємо»

  В.п. - стоячи. Вільно потанцювати з брязкальцями.

  Вправа «Брязкальця втомилися»

  Ходьба за вихователем з брязкальцями. Діти підходять,і кладуть їх до кошика.

  ІІ. Основні види рухів

  Повзання з упором на руки на відстань 4м.

  Діти сидять на стільчиках.

  Вихователь. Песик запросив нас на гостину, наслідуйте рухи песика.

  Вихователь запрошує двох-трьох дітей, які повзуть з одного кінця приміщення в інший (4 м), де стоїть іграшковий песик.

  Вправу повторити двічі, вдруге її виконують усі діти.

  ІІІ. Рухлива гра «Доженіть мене»

  Діти сидять на стільчиках в одному кінці зали. Вихователь біжить в інший бік та кличе дітей: *Доженіть мене!!*. Діти намагаються його зловити. Потім вихователь говорить: * Доженіть мене і біжіть в інший бік!*. Коли всі діти побігали і наздогнати вихователя (15-20 с),то спокійно ходять кімнатою. Потім гру повторюють двічі-тричі.

  Третя частина

  Спокійна ходьба за вихователем.

  Вихователь. Песик заснув, ідемо тихо, щоб його не розбудити.

  Заняття 5,6

  Мета: учити дітей дотримувати зазначеного напрямку під час ходьби та бігу; продовжувати вчити бігати в різних напрямках; не заважаючи одне одному; ходити по дошці,покладеній на підлогу ( завширшки 25см;завдовжки 2,5-3 м); формувати вміння ловити м’яч; розвивати увагу, спритність, рівновагу; виховувати витривалість.

  Обладнання: стільчики, дошка(завширшки 25см;завдовжки 2,5-3 м), ящик(50х50х20), іграшковий медведик.

  Хід заняття

  Перша частина

  Ходьба та біг між стільчиками. Стежити і нагадувати малятам, щоб вони не зачіпали одне одного і не наштовхувалися на стільчики. За сигналом вихователя діти сідають на стільчики обличчям до нього. Вихователь також сидить на стільчику.

  В цирк мерщій – там чудеса,

  Лине сміх під небеса.

  Ведмедик нас вітає, на зарядку поспішає.

  Друга частина

  І. Загальнорозвивальні вправи

  Вправа «Сильні медвежата»

  В.п. - сидячи на стільці, ноги злегка розставлені, руки на колінах. Підняти руки в гору через сторони. Повернутися у в.п. (4-6 разів)

  Вправа « Розумні ведмежата»

  В.п. - сидячи на стільці, ноги злегка розставлені, руки на поясі. Нахилитися в один бік, повернутися у в. п. Нахилитися в інший бік, повернутися у в.п.( повторити 3 рази).

  Вправа «Веселі ведмежата»

  В.п. - сидячі,руками триматися за сидіння по краях. Підняти і опустити одну,а потім другу ногу. Повторити 3-4 рази.

  Вправа «Хитрі ведмежата»

  В.п. - стоячи, руками триматися за спинку стільця. Присісти (сховалися ведмежата). Повернутися у в.п. Повторити 6 разів.

  Спокійна ходьба між стільцями за вихователем.

  ІІ. Основні види рухів

  Ходьба по дошці, покладеній на підлогу.

  Вихователь пропонує виступити, як ведмежата в цирку.

  Діти йдуть один за одним по дошці, що покладена на підлогу. За потреби вихователь надає допомогу. Пройшовши по дошці, діти мають підійти до ящика, що стоїть на відстані 3-4 метри від дошки, залізти на нього і злізти.

  ІІІ. Рухлива гра «Спіймай м’яч»

  Діти сідають на стільчики.

  Вихователь. Ведмедик має виступати, тому він приніс м’яч,щоб ми могли пограти.

  Вихователь по черзі кидає м’яч дітям, а ті мають зловити його і повернути назад.

  Третя частина

  Спокійна ходьба за вихователем.

  Вихователь кидає м’яч. Куди він покотиться, туди і веде дітей..

  Заняття 7,8

  Мета: учити дітей дотримувати зазначеного напрямку під час ходьби по обмеженій площі; учити підлізати під мотузку і кидати вдалину правою та лівою рукою, закріплювати вміння бігати прямо; розвивати увагу, спритність, швидкість; виховувати спостережливість, витримку.

  Обладнання: стійка (2шт), довга мотузка.

  Хід заняття

  Перша частина

  Ходьба врозтіч, що чергується з бігом.

  Ходьба між двома мотузками( завширшки 30 см). Ходьба врозтіч.

  Вихователь. Діти, ось,погляньте, що я знайшла! Це ж шишки від білочки! (Роздає дітям шишки).

  Друга частина

  І. Загальнорозвивальні вправи

  Вправа «Шишки вгору підніми»

  В.п. - сидячи,руки з шишками опущені. Підняти руки вгору через сторони,показати шишки. Повернутись у в.п. Повторити 4-6 разів.

  Вправа «Позбираємо шишки»

  В.п. - сидячи,руки внизу. Присісти, покласти шишки на підлогу, повернутись у в.п. Присісти, взяти шишки, повернутись у в.п. Повторити 6 разів.

  Вправа «Заховай шишечки»

  В.п. - лежачи на спині,руками з шишками вздовж тулуба ( шишки заховались). Підняти ноги вгору та опустити. Повторити 4-6 рази.

  Вправа «Пострибаємо, як білочки»

  В.п. - стоячи Підскоки на місці на обох ногах, руки тримати вільно (15- 20 с).

  Спокійна ходьба за вихователем (20- 30 с).

  ІІ. Основні види рухів

  Як у лісі білочка

  По гілках стрибала,

  До малят у гості

  Руденька завітала.

  Вихователь пропонує дітям привітатися з білочкою. Діти мають підлізти під мотузку ( заввишки 40-45см),доповзти до білочки,привітатися з нею та повернутися назад. Під час повзання дивитися на іграшку,намагатися не зачепити мотузку. Діти виконують вправу одне за одним. Повторити 3-4 рази.

  Вихователь разом з дітьми ставить штативи в одному кінці зали, опускає мотузку і пропонує дітям стати за неї. Дає кожному в праву руку шишку і стає в шеренгу разом з ними та промовляє: «Замахнулись і… хоп! Кинули далеко-далеко!». Діти кидають шишку вдалину. Після кидка вихователь дозволяє дітям побігти взяти шишку і повернутись на місце. Вправа повторюється двічі-тричі на кожну руку.

  ІІІ. Рухлива гра «Біжіть до мене»

  Діти сидять на стільчиках в одному кінці зали. У другому сидить вихователь і кличе дітей: «Біжіть до мене!». Коли діти підбігають, він лагідно їх зустрічає та пропонує погуляти. Діти разом з вихователем ходять кімнатою,вільно розміщуючись за бажанням. «Біжіть додому!»- говорить вихователь. Діти повертаються до стільчиків і сідають. Гра повторюється двічі-тричі.

  Третя частина.

  Спокійна ходьба за вихователем.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 105

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Особенности проведения занятий по развитию движений с детьми раннего возраста

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.