План

1. Професійна консультація учнів

2. Організація допрофесійної підготовки

1. Професійна консультація учнів

Проблема формування у старшокласників готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності набуває в сучасних умовах великого значення. Перехід світової економіки до нового етапу науково-технічної революції, перетворення науки на безпосередню виробничу силу, розкріпачення ініціативи особистості в умовах ринкових відносин-всі ці процеси роблять особливо актуальним завдання підбору та розвитку молоді, обдарованої у науково-технічній галузі.

Формування рис творчої особистості у дітей та молоді, їх підготовка до творчої професійної діяльності є однією з важливих функцій системи трудової підготовки і профорієнтації учнів.

Зростання ролі науки, інтелектуалізація праці на сучасній стадії НТР зумовлюють доцільність виховання в учнів творчих інтелектуальних здібностей, навичок та вмінь, які необхідні для розвитку їхніх професійно значущих якостей.

Особливо актуальним є завдання профорієнтації та трудової підготовки молоді до діяльності у сфері творчих технічних професій, раціоналізаторства та винахідництва. Складовою частиною цього завдання є формування у старшокласників готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності.

Проблеми формування готовності до вибору професій у сфері творчої технічної діяльності та інші питання, що пов’язані з ними, знайшли обґрунтування у працях психологів, педагогів, філософів, соціологів.

У широкому сенсі словапрофконсультація- це система надання дієвої допомоги в трудовому самовизначенні учнів, заснована на вивченні особи.

Підготовча профконсультаціяповинна підвести тих що вчаться до усвідомленого і правильного вибору професії, ведеться вона протягом всього періоду шкільного навчання.

Мета завершальної профконсультації- надання допомоги у виборі професії відповідно до інтересів, схильностей і психофізіологічних здібностей учня. Цю консультацію в 8 і 10 (9) класах проводять профконсультанти спільно з вчителями школи.

Уточнююча профконсультаціянерідко виходить за рамки школи і здійснюється в середніх професійно-технічних училищах, вузах, на підприємствах і тому подібне

У змісті профконсультаційної бесіди виділяють аспекти: психолого-педагогічний, медичний, інформаційно-ознайомлювальний, довідково-інформаційний.

Психолого-педагогічний аспектмаєнасвоїйметінадання допомоги що вчиться в усвідомленні себе активними учасниками суспільнокорисної діяльності.

Медичний аспектпрофконсультації визначає фізичну придатність школяра до обираної професії відповідно до стану його здоров'я, а також фізіологічних особливостей організму.

Інформаційно-ознайомлювальний аспектбесіди направлений на розширення уявлень що вчаться про різні види професійної діяльності.

Довідково-інформаційний аспектбесіди пов'язаний з конкретними відомостями об можливості здобування спеціальної освіти, працевлаштування (про учбовий заклад, його місцеположення, тривалість навчання, про вимоги до учнів, про можливість працевлаштування, перспективи кваліфікаційного і посадового зростання).

Згідно нормативним документам Державної служби зайнятості профконсультація є спеціальною діяльністю по наданню допомоги клієнтові у вирішенні проблем індивідуальної зайнятості з урахуванням його особливостей і реальної ситуації на ринку праці. Ці проблеми пов'язані з вибором професії, визначенням профілю професійного навчання, працевлаштуванням, зміною сфери діяльності.

Психологічна професійна консультація проводиться в кілька етапів і містить у собі:

попередню бесіду;

психологічну діагностику здібностей і нахилів;

корекцію уявлень клієнта про себе і конкретної професії;

вироблення плану життєвого шляху і визначення професійного вибору;

"зворотний зв'язок" про отримані результати.

На сьогоднішній день розроблені численні системи профорієнтаційних тестів і опитувальників, профорієнтаційних ігор, комп'ютерних профконсультаційних систем і т.п. Такі засоби сприяють будові професійного плану особистості, визначають професійну траєкторію, розставляють та систематизують цілі, задачі, можливості, бар’єри у досягненні поставленої мети.

Завдяки наочності консультацій клієнт звільняється від запам'ятовування громіздкої інформації, більш продуктивно і творчо мислить.

Після того, як клієнт консультування попрацює в індивідуальному режимі з психологом і відпрацює(вдосконалить) професійно-значущі якості і компетенції, тренінг професійного самовизначення ефективно вирішить завдання в допомозі підлітку закріпити ряд знань, умінь і здібностей, необхідних для успішної професійної самореалізації.

Реалізація цих цілей дозволить підліткові органічно, без внутрішнього опору включитися в процес професійного самовизначення і пройти весь цикл навчання профорієнтації.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 14

Бесплатная работа

Закрыть

Проориентацийна работа 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.