Активизация художественно-эстетического развития младших школьников путем использования нетрадиционных подходов на уроках музыки

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 94

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Повна тема: Педагогічні умови активізації художньо-естетичного розвитку молодших школярів шляхом використання нетрадиційних підходів та методів організації уроку музики

План

ВСТУП.. 5

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ.. 8

1.1. Історичні аспекти виникнення та впровадження нетрадиційних підходів та методів в освіті. 8

1.2. Психолого-педагогічні особливості розвитку молодших школярів у системі сучасної освіти та виховання. 16

РОЗДІЛ ІІ. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ У ХОДІ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ МУЗИКИ.. 31

В МОЛОДШІЙ ШКОЛІ 31

2.1. Ігрові методи як засіб творчої самореалізації учнів. 31

2.2. Музична казка як засіб художньо-естетичного розвитку молодших школярів. 37

2.3. Специфіка використання нових інформаційних технологій на уроках музики  44

РОЗДІЛ ІІІ. ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ АКТИВІЗАЦІЇ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ УРОКУ МУЗИКИ.. 51

3.1. Активізація творчих здібностей на уроках музики як умова художньо-естетичного розвитку молодших школярів. 51

3.2. Зміст і форми дослідно-експериментальної роботи з питання активізації художньо-естетичного розвитку молодших школярів шляхом використання нетрадиційних форм організації уроку музики. 66

ВИСНОВКИ.. 75

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 77

ДОДАТКИ.. 83

ВСТУП

Актуальність теми. Серед предметів естетичного циклу музика відноситься до тих дисциплін, які найбільше стимулюють до творчої діяльності, сприяє формуванню пізнавальних та емоційно-мотиваційних функцій, розвитку творчого мислення, здібностей, комунікативності, а також позитивних якостей характеру (систематичності, працьовитості, наполегливості у досягненні мети). Музика є мовою серця, найніжніших почуттів, світу емоцій людини. Вона дає людині поштовх для внутрішнього переживання і уяви. Це внутрішнє відчуття та переживання викликає бажання передавати музику в дії, міміці, жестах, рухах, співі, грі, створювати нові художні образи.

Урок музики – широке поле для творчості учнів та використання нетрадиційних підходів. Вона виявляється у різних видах діяльності школярів на уроці. Так, у музичному сприйманні – як надзвичайна спостережливість, уміння підмітити незвичайне, неповторне, простежити динаміку розвитку музичних образів і т.п., в оцінюванні – у багатстві уявлень, незвичайності асоціацій, прагненні до самостійної оцінки, оригінальних обґрунтувань тощо; у процесі виконавської діяльності: хоровому, сольному співі, грі на музичних інструментах, музичних іграх, рухах під музику – як потреба у власній інтерпретації мелодій; у власне творчій діяльності учнів – як створення ними музичних образів на основі засвоєних знань.

Проблему використання нетрадиційних методів в історії розвитку освіти досліджували Мішель Монтень, Фріц Гансберг, Карл Роджерс, сучасні дослідники Г. Ващенко, В.І.Душенко, інші.

Психолого-педагогічним аспектам розвитку молодших школярів присвячені праці: Ш. Амонашвілі, Д. Кабалевського, З. Морозової, О. Я. Ростовського та інших.

Методичні особливості використання нетрадиційних форм організації уроку музики висвітлюються у роботах: Н. Михайленко та Н. Короткової, В. Верховинця, Т. Гризоглазової, І. Ткачук, М. І. Пономаренко, О.О. Гумінської, І.Ф. Пелячика, Г.І. Шихової, та інших.

Проте проблема використання нетрадиційних методів як засобу художньо-естетичного розвитку вимагає узагальнення і систематизації наявного в науковій літературі матеріалу. Це обумовило тему нашого дослідження: “Педагогічні умови активізації художньо-естетичного розвитку молодших школярів шляхом використання нетрадиційних підходів та методів організації уроку музики”.

Об’єкт дослідження: процес художньо-естетичного виховання молодших школярів.

Предмет дослідження: нетрадиційні підходи і форми організації уроку музики.

Мета дослідження: з’ясувати комплекс педагогічних умов активізації процесу художньо-естетичного виховання молодших школярів шляхом використання нетрадиційних підходів і форм організації уроку музики в загальноосвітній школі.

Завдання дослідження:

1. Дослідити історичні аспекти виникнення та впровадження нетрадиційних підходів та методів в освіті.

2. Розглянути психолого-педагогічні особливості розвитку молодших школярів у системі сучасної освіти та виховання.

3. З’ясувати методичні особливості використання нетрадиційних форм в організації уроку музики в молодшій школі.

4. Сформулювати педагогічні умови активізації художньо-естетичного розвитку молодших школярів шляхом використання нетрадиційних підходів, методів та форм організації уроку музики в загальноосвітній школі.

Наукова новизна дослідження полягає в спробі комплексного узагальнення матеріалів щодо використання нетрадиційних підходів і форм організації уроку музики в загальноосвітній школі.

Теоретичне значення роботи полягає у спробі дослідити, систематизувати та узагальнити наявні в практиці педагогічної діяльності нетрадиційні форми організації уроків музики.

Практична значущість: матеріали дослідження можуть бути використані в процесі підготовки вчителів музики, виявлені умови допоможуть активізувати процес художньо-естетичного розвитку молодших школярів.

Апробація: результати дослідження проходили перевірку в ході організації навчально-виховного процесу у 3-х класах Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2.

Структура магістерської роботи. Магістерську роботу складають вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел, додатки. 

Закрыть

Активизация художественно-эстетического развития младших школьников путем использования нетрадиционных подходов на уроках музыки

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.