Дидактические условия применения системы упражнений при изучении сельскохозяйственных машин на занятиях по трудовому обучению в 6-х классов

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

План

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи методики застосування системи вправ при вивченні с/г машин на заняттях з трудового навчання у 6-их класах

І.1. Аналіз літератури і передового педагогічного досвіду з питань використання системи вправ при вивченні с/г машин на заняттях з трудового навчання у 6-их класах

І.2. Педагогічна сутність вправ при вивченні с/г машин на заняттях з   трудового навчання у 6-их класах

І.3.Методичний аналіз програми трудового навчання з розділу “Сільськогосподарські машини” у 6-их класах

Розділ ІІ. Методика застосування системи вправ при вивченні розділу “Сільськогосподарські машини” учнями 6-их класів на заняттях з трудового навчання

ІІ.1. Розробка методики застосування системи вправ при вивченні розділу “Сільськогосподарські машини” учнями 6-их класів на заняттях з трудового навчання

ІІ.2.Планування занять з трудового навчання

ІІ.3. Експериментальна та тематична перевірка запропонованої        методики використання системи вправ при вивченні розділу “Сільськогосподарські машини” у 6-их класах

Висновки.

Список використаної літератури  

Додатки:

1 Календарно-тематичний план з трудового навчання

2 План-конспект заняття з трудового навчання 1

3 План-конспект заняття з трудового навчання 2

4 Вправи

5 Інструкційна картка

6 Інструкційна картка

Вступ

Відповідно до Закону України „Про загальну середню освіту” та Концепції загальноосвітньої галузі „Основи виробництва” („Технології”) трудове навчання відіграє важливу роль у здійсненні завдань загальноосвітньої школи з опорою на культурно-історичний досвід людства, що знайшов відбиток в одному з найпотужніших пластів цивілізації – виробництві.

Однак весь цей переліс тенденцій передбачає перш за все знання і ще раз знання. Тому недарма трудове навчання є предметом державного компонента змісту освіти, який включає в себе відомості з основ техніки, технології, економіки і організації сучасного виробництва. Воно відповідає вимогам життя, запитам особистості й орієнтується на світові досягнення людства.

Трудове навчання має глибокі корені, але лише в другій половині ХІХ ст. у школах був введений навчальний предмет з трудового навчання.

З того часу і по-сьогодні точаться дискусії стосовно його завдань. Одне з них полягає у здійсненні професійної підготовки, інше переслідує ціль формування вт учнів загальнотрудових якостей, які необхідні для будь-якої професії, слідуюче завдання передбачає вироблення в учня власного ставлення щодо основ техніки чи технології.

Кожне з завдань доповнює одне одного, є нерозривним поняттям, з’єднувальною ланкою у трудовій підготовці учня, яка займає чільне місце серед всієї системи навчальних предметів.

Вивчення будь-якої теми розділу „Сільськогосподарські машини” в ІХ – ХІ класах більш тісно пов’язано з механізацією робіт у сільському господарстві. У VІ класі учні здобувають знання про призначення, дії і загальну будову гноєрозкидача, овочевої сівалки, дощувальних установок. Щоб ознайомитися з принципом дії машин, учні, використовуючи малогабаритні сівалки та інші види техніки, виконують роботи на шкільних навчально-дослідних ділянках, вчаться порівнювати результати ручної і механізованої праці, набувають практичних умінь поводитися з найпростішою сільськогосподарською технікою, інструментами і пристроями догляду за нею.

Учні ІХ класу продовжують здобувати знання про принцип роботи і загальну будову зернової сівалки, картоплесаджалки, культиватора, оприскувача, обпилювача. У процесі вирощування сільськогосподарських культур на шкільних навчально-дослідних ділянках учні застосовують малогабаритну техніку: грунтообробні, посівні та садильні машини.

Проаналізувавши таким чином, програми, стверджуємося в думці, яка полягає в тому, що здійснення трудової підготовки школярів на рівні сучасних вимог передбачає перш за все досконале володіння вчителя методикою трудового навчання. „Здебільшого методи і форми трудової підготовки загальнопедагогічні, але мають свою специфіку”. [3] теми.

Вивчаючи сільськогосподарські машини та операції, які вони виконують, учні повинні засвоїти відповідні знання про основи сучасного сільськогосподарського виробництва. Їх вивчення сприяє загальному розвитку учнів і допомагає їм свідомо підходити до вибору майбутньої професії. При цьому вони отримують і відповідну практичну підготовку, яка тісно пов’язана з заняттями в шкільних майстернях. Адже вміння і навички з обробки матеріалів, збирання і розбирання необхідні для свідомого вивчення машинної техніки, для оволодіння вміння розбирання і збирання вузлів сільськогосподарських машин і виконувати операції технічного догляду за ними.

Розробленням методики вивчення сільськогосподарських машин займалось багато педагогів - як вчених, так і практиків: Белін М.К., Дьомін А.І., Жаров М.С., Моцак В.З., Отавровський О.Є., Чистов О.В., та інші.

Щодо методики застосування системи вправ при вивченні сільськогосподарських машин, то цим займалися Тхоржевський Д.О., Поляков В.А., Атутов П.Р., Кольней, Пономарьов В.П.

В своїх працях вони показали загальні методичні та дидактичні підходи застосування системи вправ при вивченні сільськогосподарської техніки. Майже всі ці праці написані в умовах соціалістичного господарювання.

Але в сучасних умовах, коли йдуть суттєві перетворення в аграрному секторі країни, цьому питанню приділяється недостатньо уваги.

Все це і послужило вибору теми нашої курсової роботи: „Дидактичні умови застосування системи вправ при вивченні сільськогосподарських машин на заняттях з трудового навчання”.

Мета роботи: Розробити методичні основи та розробити методику застосування вправ при вивченні сільськогосподарських машин.

Об’єкт роботи: Трудове навчання учнів 10-11 класів.

Предмет роботи: Методичні основи вивчення розділу сільськогосподарські машини на заняттях з трудового навчання у старших класах.

Завдання: проаналізувати педагогічну літературу і досвід вчителів з питання вивчення сільськогосподарських машин на заняттях з трудового навчання у старших класах з використанням системи вправ; провести методичний аналіз програми трудового навчання з розділу “Сільськогосподарські машини” у 8-11 класах; розкрити сутність поняття “система вправ” при вивченні сільськогосподарських машин учнями старших класів; виявити умови ефективного застосування системи вправ при вивчені сільськогосподарських машин учнями 8-11 класів; розробити методику застосування системи вправ на заняттях з трудового навчання при вивченні сільськогосподарських машин учнями 8-11 класів; експериментально перевірити дану методику.

Методи: дослідження та аналіз педагогічної та методичної літератури, навчальної програми, шкільних підручників, періодичних видань „Школа и производство”, „Трудова підготовка в закладах освіти”, спостереження, анкетування, педагогічний експеримент.

Закрыть

Дидактические условия применения системы упражнений при изучении сельскохозяйственных машин на занятиях по трудовому обучению в 6-х классов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.