Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 66

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 2

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ  МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ.. 4

1.1. Моральний розвиток і моральне виховання. 4

1.2. Розвиток теорії морального виховання дітей. 11

1.3. Завдання морального виховання. 17

1.4. Закономірності процесу морального виховання. 21

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ РІЗНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ 23

2.1. Моральне виховання в процесі спілкування з дорослими. 23

2.2. Моральне виховання у грі 25

2.3. Моральне виховання у трудовій діяльності 26

2.4. Моральне виховання в процесі навчання. 28

РОЗДІЛ 3. ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ   30

3.1. Методи морального виховання. 30

3.2. Методи виховання вольової поведінки. 35

3.3. Закономірності виховання основ гуманізму. 44

3.4. Особливості виховання патріотизму. 54

ВИСНОВКИ.. 61

ЛІТЕРАТУРА.. 64

ВСТУП

На всіх етапах розвитку суспільства мораль, як і право, політика, традиції, звичаї, табу, є важливим регулятором людської поведінки, людських відносин, а моральність (моральна практика) — одним із критеріїв оцінки чеснот людини.

Мораль (лат. moralis — моральний, від mos (moris) — звичай, воля, закон, властивість) — система поглядів, уявлень, норм, оцінок, які регулюють поведінку людей; форма суспільної свідомості.

Поєднуючи в собі моральну свідомість, моральну практику, моральні відносини, мораль як складний феномен реалізується у реальному бутті людини, її повсякденній взаємодії з соціумом, з природою, аналітичному баченні себе, своїх помислів і дій. Щодо цього однаково важливі й усвідомлення норм і принципів загальнолюдської моралі та моралі середовища, в якому живе людина, і дотримання їх у повсякденній практиці, і послуговування ними в оцінці реалій суспільного буття, людських учинків, у тому числі своїх. Такі якості не передаються генетично, вони формуються в процесі соціалізації людини під впливом багатьох соціальних інститутів, передусім у процесі виховання і самовиховання.

Мета дослідження: теоретичне обґрунтування морального виховання дітей дошкільного віку.

Завдання дослідження:

1) Виявити завдання і закономірності процесу морального виховання дошкільників.

2) Виявити та охарактеризувати рівні моральної вихованості дошкільників.

Об’єкт дослідження: моральне виховання дошкільників у виховному процесі дошкільного навчального закладу.

Предмет дослідження: моральне виховання дітей дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз наукової літератури; педагогічне спостереження; бесіда.

Практична значимість роботи: данні дослідження можна використовувати у практиці роботи дошкільного навчального закладу.

Структура: робота складається зі вступу; двох розділів; висновків та списку літератури.

Закрыть

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.