Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ГІГІЄНИ ГОЛОСУ ТА РЕЖИМУ СПІВАКА 5

1.1. Визначення поняття «гігієна голосу» 5

1.2. Будова голосового апарату та механізм вокалізації 7

1.3. Охорона співацького голосу як необхідна передумова вокального виховання 11

РОЗДІЛ 2. РОБОТА ПЕДАГОГА НАД ОХОРОНОЮ ДИТЯЧОГО ГОЛОСУ 16

2.1. Основні заходи щодо охорони та режиму дитячого голосу 16

2.2. Роль керівника вокального колективу в збереженні співацького голосу 22

ВИСНОВКИ 28

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 30

ВСТУП

Актуальність дослідження. Проблема гігієни та охорони голосу є дуже актуальною та важливою в системі музичної та професійної освіти. Для формування і розвитку голосу потрібно досить багато часу. Навчаючись співак набуває такі знання і вміння, які дають йому можливість професійно працювати в обраній сфері мистецтв. Основний інструмент виконавця - це мовний і співочий голос.

Розвиток співочого голосу залежить від того, наскільки правильно ним користуються. Основніпричини неправильного функціонування голосових органів, їх перенапруження і втоми є: зловживання верхніми звуками, спів у невластивій даному голосу теситурі, форсоване звучання, надмірно довгий спів, неправильні (шкідливі) звички звукоутворення, спів у хворому стані.

Одним з важливих факторів, який ускладнює і негативно впливає на голосовий апарат - це різний рівень вокальної, загально-музичної підготовки, музичних здібностей молоді та різний рівень фізіологічної зрілості голосового апарату. Тому проблема охорони та гігієни є надзвичайно актуальною.

Користуватися співацьким голосом людина починає з дитинства у міру розвитку музичного слуху і голосового апарату. З раннього віку діти відчувають потребу в емоційному спілкуванні, відчувають потяг до творчості. Саме в період дитинства важливо реалізувати творчий потенціал дитини, сформувати співацькі навички, залучити дітей до вокального мистецтва. Кожна дитина може знайти можливість для творчого самовираження особистості через сольний, ансамблевий чи хоровий спів.

Охорона голосу – це систематичне і правильне навчання вокалу у поєднанні з фоніатричним наглядом за співаками.

Теоретичні засади вокальної підготовки, де згадується тема охорони голосу, розкривають дослідження Л. Василенко, Л. Гавриленко, О. Матвєєва, А. Менабені, О. Прядко, Г. Стасько, Ю. Юцевич та інші. Фізіологічні основи постановки голосу розробили М. Грачов, І. Павлов, І. Сєченов, О. Яковлєв, Л.Работнов, Ю. Фроловта інші.

Об’єкт дослідження - охорона співацького голосу в процесі вокальної підготовки.

Предметом дослідженняє навчання співу в єдності з вимогами до охорони співацького голосу.

Мета курсової роботи – теоретично обґрунтувати особливості охорони та режиму співацького голосу, розробити методичні рекомендації щодо його охорони та гігієни у процесі вокально-практичної діяльності.

Означена мета визначає необхідність виконання таких завдань:

- визначити поняття «гігієна голосу»;

- розкрити будову голосового апарату та механізм вокалізації;

- обґрунтувати необхідність охорони співацького голосу як необхідної передумови вокального виховання;

- окреслити особливості роботи педагога над охороною дитячого голосу.

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань були використані загальнонаукові теоретичні методи дослідження: аналіз науково-теоретичної літератури з досліджуваної проблеми, систематизація, узагальнення, конкретизація та класифікація теоретичних даних.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Закрыть

Охрана и режим певческого голоса

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.