ЗМІСТ

ВСТУП

1. ВИТОКИ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА

1.1. Мистецтво італійців.

1.2. Мистецтво етрусків

2. СТАНОВЛЕННЯ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА (VIII-I ст. ДО Н. Е.)

3. РОЗКВІТ РИМСЬКОГО МИСТЕЦТВА (I-II ст.)

3.1. Час Августа

3.2. ЧасЮлієв — КлавдієвіФлавієв

3.3. Час Траяна і Адріана

3.4. Час останніх Антонінов

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:  

1.2. Мистецтво етрусків

У своїх витоках етруське мистецтво було пов'язане з культурою віланова, зближувалося з культурою італійців, а також мало немало загального з давньосхідним і старогрецьким мистецтвом. У останні періоди існування етрусків пам'ятники їх мистецтва приймали всю більшу схожість з давньоримськими. Витвори етруського мистецтва створювалися в основному в районі, обмеженому з півночі річкою Арно, а з півдня Тібром, але існували і значні етруські міста з художніми майстернями на північ від цих меж (Марцаботто, Спина і ін.) і на південь (Пренеста, Веллетрі, Сатрікум і ін.).

Багато що в історії міст, характері релігії, культури етрусків, не виключаючи і поки що не розшифрованої писемності, залишається неясним, чекаючим археологічних, історичних і лінгвістичних дослідників.

Періодизація етруського мистецтва — одна з найскладніших проблем сучасної етрускології. У визначенні меж окремих періодів етруського мистецтва існують різні думки, що викликаються як слабкою вивченою історії соціально-політичного і економічного розвитку етруських міст і їх зовнішніх зв'язків з іншими народами Середземномор'я, так і трудністю точного датування пам'ятників етруського мистецтва.

Італійські вчені, зокрема Р. Біанки-бандінеллі, співвідносять етапи етруського мистецтва з розвитком старогрецького мистецтва. В кінці VIII—VII в. до н.е. на художню культуру етрусків сильну дію надавали народи східного Середземномор'я. У VI—V ст. етруські майстри підтримували тісні контакти з архаїчними і класичними художниками Греції. У цьому етапі виділяють два періоди: перший (600—475 рр.), такий, що характеризувався розквітом етруського мистецтва, і другою (475—400 рр.), коли помітний значний спад економічної і культурної активності етрусків. Якщо для греків V в. до н.е. був часом найвищого розквіту, то після падіння Кум в 474 р. до н.е. для етруських міст починалася кризова епоха. Час 400—225 рр., на яке доводиться завоювання римлянами етруських міст, було особливо важким. У художній продукції етрусків стала помітна сильна орієнтація на зразки еллінізму. Період 225—30 рр. вважається другим і останнім коротким періодом розквіту, коли в завойованих римлянами етруських містах життя дещо стабілізувалося і пожвавилися художні ремесла. Проте протягом цих років своєрідність етруського мистецтва поступово втрачалася.

Етруски знали ті ж види образотворчого мистецтва, що і інші народи. У храмах, гробницях, кріпосних спорудах відчуття, думки і смаки архітекторів знаходили віддзеркалення в характері пропорцій, ритмів, числових співвідношень. У пам'ятниках монументальної і камерної скульптури засобом для цього служили пластичні об'єми, сюжетні композиції, що прикрашали храми, гробниці, саркофаги, похоронні урни, культові і побутові предмети — треножники, цисти, дзеркала. Етруські скульптори створювали портретні образи, знаком був їм і рельєф різних видів — низький і високий. Відбиток художньої майстерності етрусків зберегла кераміка, що дуже своєрідна по формах, прикрашалася як рельєфними, так і живописними зображеннями. Етруські торевти робили з дорогоцінних металів сережки, браслети, фібули, кільця, діадеми і ін. Різьбярі по каменю створювали на інталіях-печатках різноманітні по сюжетах і темах композиції, уміло співвідносивши характер врізаного рельєфу з формою невеликого кольорового каменя. Особливе значення мають для науки і мистецтва етруські похоронні розписи, що дають уявлення про характер античного живопису першого тисячоліття до п. е.

Матеріали, якими користувалися етруські майстри, дещо відрізнялися від грецьких. У архітектурі зверталися до каменя різних порід для споруди кріпосних споруд, фундаментів храмів і житлових будинків, а також до дерева і глини, з якої виготовлялася цегла для кладки стін. Камінь в скульптурі порівняно рідкісний. Творенню, при якому майстер відсікає від кам'яної глиби зайві шматки, як би вивільняючи видимий їм художній образ, етруски віддавали перевагу пластиці. Поступовим нарощуванням матеріалу — сирої глини або воску — вони створювали пластичний образ в теракоті або бронзі. Бронза і теракота — основні матеріали етруських скульпторів і керамістів; рідше застосовувалися камінь, дорогоцінні метали, кістка і напівкоштовні камені для виготовлення прикрас і інталій. У живописі гробниць використовувалися мінеральні фарби різних квітів, переважно теплих тонів.

У архітектурі етрусків знайшов віддзеркалення не тільки високий рівень знань народу, що заявив про себе в точних розрахунках і глибоко продуманих будівельних рішеннях, але і художній, такий, що виявився в особливому характері споруд. В даний час можна говорити про планування деяких етруських міст (Марцаботто, Спина), потужність кріпосних стін і красу воріт (Вольтерра, Перуджа), мости (Буллікаме, Бієда) і пробиті в скелях тунелі (Поїте Содо), різноманітні форми гробниць, залишки храмів і будинків (Марцаботто). Вельми мало відомі поки які-небудь етруські, виниклі до дії римлян будівлі для суспільних зборів, засідань, рад, а також споруди видовищного призначення типу театрів, стадіонів, цирків, хоча на одній з фресок V в. до н.е. в гробниці Тарквіній, можливо, зображені глядачі, що сидять в театрі.

Зображення на етруських різьблених каменях, що присвячувалися сценам з грецької міфології і гомерівських поем, виконувалися нерідко в стилі «глоболо». Майстри цього стилю користувалися різцями, що залишали в камені рівні сферичні порожнечі, з комбінацій яких складалися фігури і композиції. Про високу майстерність етрусків свідчать золоті вироби, знайдені в гробницях Реголіні Галасси поблизу Черветрі, Бернардіні і Барберіні в Пренесте. Золоті фібули з безліччю мініатюрних левових фігурок, а також золоті кубки і пекторалі із зображенням драконовий і інших фантастичних істот переконують в багатстві творчої уяви торевтів VII в. до н.е. Серед знахідок IV в. до н.е. з гробниць Ходи, окрім золотих виробів, можна бачити красиві за кольором інталії з напівкоштовних каменів. У прикладному мистецтві етрусків, зокрема в створенні золотих віток з маленькими листочками, знайшло віддзеркалення звернення майстрів до форм природи.

Важко переоцінити значення художньої спадщини етрусків для римлян, які впродовж декількох століть не тільки вбирали досягнення етруського генія, але з його допомогою сприймали і успіхи провідних середземноморських цивілізацій першого тисячоліття до н.е. Архітектура, бронзове литво, кам'яна скульптура, багатобарвні фрески етрусків лежали у витоках римського образотворчого мистецтва. Окрім італійців і етрусків, на римських архітекторів, творців, живописців, поза сумнівом, надавали сильна дія і грецькі майстри, що працювали на півдні Апеннінського півострова в містах Великої Греції.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Бесплатная работа

Закрыть

Искусство древнего Рима

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.