Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП

1. ІСТОРИЧНА ЧАСТИНА

УКРАЇНСЬКЕ ПИСАНКАРСТВО ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ МИСТЕЦТВА ТЕКСТИЛЮ.

1.1. Аналіз символіки писанкарства.

1.2. Особливості текстильного українського мистецтва.

2. ТВОРЧА ЧАСТИНА

СТВОРЕННЯ ЗАДУМУ МАЙБУТНЬОЇ РОБОТИ.

2.1. Пошук ескізної бази мистецького виробу.

2.2. Основні композиційні прийоми у проекті «Великодні візерунки»

3. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

ГОЛОВНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ МИСТЕЦЬКОГО ТВОРУ.

3.1. Підбір інструментів і застосування їх у виготовленні декоративного панно.

3.2. Основні етапи виготовлення роботи.

3.3. Проведення економічних розрахунків та обґрунтування витрат.

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Декоративно-прикладне мистецтво – один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості. Декоративне означає «прикрашувати». Прикладне ж означає, що речі мають практичний вжиток, а не лише є предметом естетичної насолоди. Головне завдання декоративно-ужиткового мистецтва – зробити гарним речове середовище людини.

Однією з яскравих граней декоративно-прикладного мистецтва є гобелен. Гобелен - мистецтво давнє, але в сучасному світі набуває нових тенденцій розвитку. Гобелени, тобто вироби ручного ткацтва, на сьогодні використовуються для прикрашання інтер'єрів. Вони стають основою нових дизайнерських рішень в роботі художників-дизайнерів. В нинішній час ручне ткацтво набуло новаторства у виконанні, тобто стало можливим використання різних матеріалів, починаючи від поліетиленових мішечків до дроту різної товщини.

Гобелен ( фр. gobelin ) – один із різновидів декоративно-прикладного мистецтва, стінний безворсовий килим із сюжетною або орнаментною композицією, витканий вручну перехресним переплетенням ниток.[20, с. 133].

Виготовлення гобеленів – складний вид ткацького мистецтва. З точки зору текстильного ткання, гобелен представляє собою полотно, в якому піткання повністю закриває основу, тобто представляє собою пітканий репс. В функціональному відношенні гобелен являє собою стінну шпалеру з фігурними та орнаментальними композиціями, яка являлася не тільки тепловою та акустичною ізоляцією світських та церковних приміщень, але одночасно їх прикрашала.

Самореалізації особистості, розвитку творчої активності певною мірою сприяє такий вид декоративно-прикладного мистецтва, як ткацтво. Це яскраве і самобутнє явище художньої культури, зберігаючи тісний зв’язок з традиціями народної творчості минулого, набуває нового змісту, нових якостей і рис сьогодення.

Новочасна загальна мода розхитує, здавалося б, усталене уявлення про прекрасне, і те, що вчора ще милувало око, цінувалося й дбайливо зберігалося, - тепер сприймається ніби як зайва, непотрібна річ. Тому творчий розвиток такого виду народного мистецтва, як ручне ткацтво потребує уваги. Звичайно ж майстерність не досягається за один день. Це поступова і наполеглива праця яка приносить радість, бо вона творча. А найприємніше - це втілення свого задуму в життя, створення своїми руками красивих речей, які прикрашають ваш дім та прищеплюють вам любов до прекрасного через пізнання радості творчості.

Актуальність роботи полягає у відродженні та поширенні мистецтва писанкарства (орнаментика, основні технологічні прийоми, кольорова палітра) крізь призму текстильного мистецтва.

Основні джерела інформації. Вивченям мистецтва гобеленоплетіння займалося чимало українських видатних діячів, а саме:Антонович Є. у підручнику «Художні техніки у школі»[2], Чегусова З. у статті « Декоративне мистецтво України: минуле і сучасне»[6], Кара – Васильєва Т. у книзі “Декоративне мистецтво України ХХ століття”[10], Стручинський Л. у статті « Ткацтво як вид декоративно-ужиткового мистецтва» [26] та інші.

Мета роботи – ознайомитись з символікою писанкарства та особливостями розвитку текстильного українського мистецтва; вивчити та застосувати на практиці традиційні та нетрадиційні техніки в гобеленоплетінні; описати технологію та послідовність виготовлення гобелену.

Завдання:

- опрацювати та проаналізувати літературні та інформаційні джерела по темі дипломної роботи;

- на основі вивчення та аналізу символіки писанкарства розробити ескіз виробу;

- підібрати необхідні матеріали та обладнання для виготовлення гобелену;

- засвоєння і вдосконалення навичок та прийомів створення виробів художнього ткацтва;

- виконання гобелену у техніці ручного ткання «Великодні візерунки»;

- оформлення гобелена згідно вимог.

Об’єкт дослідження: вивчення семантики художніх образів та технік виготовлення гобеленів з різних матеріалів; ознайомлення з властивостями різних видів ниток та пряжі.

Предмет дослідження: українське писанкарство.

Методи дослідження:

- аналіз наукової, методичної літератури з обраної проблеми, індукція та дедукція, порівняння, класифікація, абстрагування, конкретизація, систематизація, узагальнення.

Практична значущість роботи: гобелен призначений для оформлення інтер’єру, як самостійний мистецький твір, може бути використаний як навчально-методичний матеріал при плануванні уроків, занять гуртка, виховних заходів у загальноосвітній школі.

Наукова новизна полягає у поєднанні в одному художньому творі мистецтва гобелена та трав’янки.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота ОКР бакалавр складається із вступу, трьох частин, висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи 40 сторінок, теоретичної частини – 8, творчої – 8, технологічної - 5. Для розкриття змісту викладених теоретичних положень та методичних аспектів роботи запропоновано 20 додатків загальним обсягом 39 сторінок.

Закрыть

Пасхальные узоры (декоративное панно)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.