План

1. Складний і суперечливий характер розвитку культурного процесу 30-х років 20 ст.

2. Культурний процес в Україні періоду Другої Світової війни.

3. Українська культура повоєнного часу (1945 - перша половина 50-х років).

4. Українська інтелігенція в русі опору 1960-1980-х років та її роль у піднесенні національної свідомості населення.

5. Українська діаспора в процесі творення національної культури: основні напрями культурної праці 20 ст.

6. Національно-державні зрушення і українська культура першої половини 90-х років 20 ст.

7. Українська вища школа і питання входження у європейський культурний простір.

8. Культурний розвиток української держави кінця 20 - початку 21 століття: проблеми становлення демократичних засад.

7. Українська вища школа і питання входження у європейський культурний простір.

У сучасному світі розвиток України визначається у загальному контексті європейської інтеграції зрієнтацією на фундаментальні цінності західної культури. Для України у культурно-цивілізаційному аспекті європейська інтеграція – це входження до єдиної сім’ї європейських народів. Але цей інтегра -тивний процес передбачає проведення необхідних змін у різних галузях нашого суспільства, зокрема – освітньої, у якій є необхідним впровадження європейських норм і стандартів з метою визнання на євро- пейському ринку праці українських спеціалістів, з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності. Одним із інструментів глобалізації, інтеграції України в Європу є Болонський процес. Участь вищої освіти України у Болонських перетвореннях спрямована на її розвиток і набуття нових якісних ознак, а також - на збереження кращіх традицій і підвищення вже існуючих національних стандартів освіти. Цей покажчик складено з метою ознайомлення працівників вищіх навчальних закладів, студентів з питаннями інтеграції України в європейський простір у галузі вищої освіти, з існуючими точками зору щодо цього, з положеннями, стандартами, вимогами, основними напрямами реалізації Болонського процесу, що є актуальним на сьогодняшній день в галузі вищої освіти України. Покажчик може пред-ставляти інтерес як для студентів, так і для викладачів вузів. До нього входять книги, статті з журналів, які є в бібліотеці університету за період з 2002 по 2004 українською та російською мовами. Матеріал розташовано за розділами, всередині кожного розділу – за алфавітом авторів та заголовків.


8. Культурний розвиток української держави кінця 20 - початку 21 століття: проблеми становлення демократичних засад.

Розвиток української культури в XX — на початку XXI століття можна поділити на такі етапи.Національне відродження (1917—1933) Під час I етапу національного відродження було проголошено національну суверенну державу при повному дотриманні демократичних засад рівності українського народу і тих народів, що населяли Україну. З 1923 р. починається хвиля так званої «українізації». Закінчився цей період трагічно: у 1926 р. сталінський уряд почав в Україні наступ на українську культуру, переслідування, а далі й знищення творчої інтелігенції. Цей етап увійшов в історію національної культури як «розстріляне відродження».Тоталітарне панування соцреалізму (1933—1956).Для II етапу характерний монопольний диктат соціалістичної бюрократії, що призвело до морального занепаду духовної культури у всіх її формах. Основний наслідок цієї доби — фізичне і духовне знищення представників національної інтелігенції (1934—38).Стихійне піднесення духу національного опору (1956—1987) В III період відродження — політичної «відлиги» (1956—61) — відбулася відносна лібералізація політики КПРС щодо національних культур. Сталося деяке поліпшення мовної ситуації, зокрема був перевиданий «Словник української мови» Б. Грінченка, зроблені перші кроки в українізації вищої та середньо спеціальної освіти.Головним наслідком цієї доби було формування нового покоління митців, так званих «шестидесятників», які прагнули відновити втрачену національну традицію, боролися проти тоталітарної системи. «Відлига» закінчилася трагічно: більшість з «шестидесятників» були репресовані, а Василь Стус, В. Марченко, Олекса Тихий, Юрій Литвин загинули в ув'язненні.Національно-духовне оновлення (з 1987) У другій половині 80-х рр. відбувається значне оновлення національної культури, зорієнтоване на загальнолюдські вартості світової культури. Розпочинається IV етап відродження як заперечення штучних догм соцреалізму і вартостей комерційної поп-культури.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

История украинской культуры 8

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.