План

1. Культурний процес на українських територіях початку 20 ст. Особливості розгортання. Освіта.

2. Культурологічна діяльність січового стілецтва. Форми прояву та творчі здобутки.

3. Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради.

4. Гетьман і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки.

5. Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 ст. Особливості його розгортання на заході і сході республіки.

6. Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 ст. Проблеми функціонування. Творчі здобутки.

5. Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 ст. Особливості його розгортання на заході і сході республіки.

Це був період, позначений зростанням нац. самосвідомості.Незважаючи на урядові заборони, розширювалася сфера вживання укр. мови. Розвиткові укр. книгодрукування перешкоджала цензура, яка постійно обмежувала видання книжок укр. мовою. На поч. XX ст. у Західній Україні поширюється січовий рух, що орієнтувався на відродження традицій запорізької військової справи. На Зх. України національно свідомі наукові сили об'єдналися в Наукове товариство ім. Т. Шевченка (1892, діє донині). На Сході України (у Києві, Харкові, Одесі) також існували наукові товариства, що сприяли поширенню технічних знань, вивченню та охороні пам'яток старовини.Відсутність фінанасування, нестача освітянських і наукових кадрів, класовий підхід до працівників інтелектуальної сфери, постійні зміни влади негативно впливали на розвиток освіти, науки й культури в Україні.

Бурхливим було мистецьке життя на 20-х рр XX ст. У цей час працюють класики укр. літератури –В.Еллан-Блакитний, М.Хвильвий,П. Тичина, М. Бажан, П.Панч,Ю.Яновський; корифеї укр. театру--Л.Курбас,А.Бучма, М.Крушельницький, Н.Ужвій, О.Сердюк; композитори М. Леонтович, К. Стеценко, Г.Верьовка, Л.Ревуцький; художники Ф. Кричевський, С.Їжкевич,К.Трохименко,М. Бойчук; кінематограф—О. Довженко.У руслі авангарду розвивався український живопис початку XX століття. Молоді художники відмовлялися від академічних традицій, намагалися в нових естетичних формах вирішити складні проблеми, що поставали перед суспільством.Створено Асоціацію художників Червоної України.В Україні в сер. 20хрр нараховувалося 45 професійних театрів.Створено театр «Березіль».У 20тірр випустили у світ перші фільми Одеська та Київська кіностудії. 1921р-РНК УСРР ухвалив декрет про ліквідацію не писемності населення віком від 8 до 50 років; створена надзвичайна комісія для боротьби з не писемністю.1923р засновано товариство»Геть не писемність!» Уряд УСРР став створювати розгалужену систему освітніх закладів.У 1917р. у Україні почав виходити педагогічний журнал "Вільна українська школа".Відбувалася українізація вищої школи. У вузах запроваджувалася змішана мова викладання, були створені українознавчі кафедри.Центром наукового життя УСРР стала Академія наук України.У 20ті рр. в Харкові діяла письменницька організація «Плуг»(голова С. Пилипенко), у 1923р була заснована Спілка пролетарських письменників України «Гарт»(голова В.Еллан-Блакитний)-центром був теж Харків. В 1925 створено ВАПЛІТЕ (голова М.Хвильовий).Продовжували існувати старі та відкривалися нові краєзнавчі та історичні музеї, працювали Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва, Одеське товариство історії і старожитностей.


6. Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 ст. Проблеми функціонування. Творчі здобутки.

На початку ХХ ст. в Україні поширюються ідейні та художньо-естетичні течії, якими жила Європа. Поряд з реалізмом утверджується модернізм, який шукає нові засоби мистецького відображення світу. Прихильники модернізму різко виступили проти захоплення митців старої генерації етнічно-побутовими жанрами, деталізацією, сільською тематикою та “патріотичними вигуками” і висловились за аполітизм, чисте мистецтво. В літературу вони принесли психологізм, зосередженість на внутрішніх переживаннях і суб’єктивних враженнях героя при мінімумі дій та загальної характеристики тла подій (М. Коцюбинський, В.Стефаник, Л.Українка, В. Винниченко). В поезії починають переважати психологічні мотиви й індивідуальні почуття (М.Вороний, О.Олесь, П. Карманський, О.Луцький, В.Пачовський ), у прозі віддається перевага новелі. Модернізм породжує нові стилі – імпресіонізм, символізм, неоромантизм, футуризм та ін.Яскравою художньою особистістю був К.Малевич, творець супрематизму. Він хоч і жив значну частину життя поза Україною, але, українець за походженням, ніколи не поривав зв’язків з нею. Бажаючи виразити “чисте”, незалежне від матерії духовне буття, на його переконання, художник мав відмовитися від земних “орієнтирів” і подивитись на навколишні речі наче з космосу.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

История украинской культуры 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.