План

1. Культурний процес на українських територіях початку 20 ст. Особливості розгортання. Освіта.

2. Культурологічна діяльність січового стілецтва. Форми прояву та творчі здобутки.

3. Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради.

4. Гетьман і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки.

5. Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 ст. Особливості його розгортання на заході і сході республіки.

6. Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 ст. Проблеми функціонування. Творчі здобутки.

4. Гетьман і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки.

Період правління Павла Скоропадського характеризувався відносною стабільністю в зовнішньополітичній сфері, що дало змогу зосередитися на внутрішніх проблемах, і зокрема на культурі і освіті. Гетьман Скоропадський зарекомендував себе активним прихильником просвітньої діяльності - за 7 місяців його влади було відкрито два університети, Українську Академію наук, створено національний архів та наукову бібліотеку. За Гетьмана Київ перетворився у своєрідну культурну оазу, куди переїжджали діячі культури багатьох регіонів Росії, рятуючись від більшовицьких переслідувань. Культурні починання періоду Центральної Ради потрапили на добрий ґрунт, в результаті чого було досягнуто значних успіхів у різноманітних мистецьких сферах: театральній, музичній, художній тощо. Стихійний характер антигетьманського повстання призвів до знищення адміністративного апарату, через що ряд закладів культури втратили державну підтримку. Ті з них, які не могли самостійно забезпечити свою роботу, припиняли існування. Нестабільність, невизначеність курсу нової влади ставили великий знак питання на шляху подальшого розвитку різних напрямів національного мистецтва, які фактично відродилися за Центральної Ради. За Гетьманату укр. театральне мистецтво досягло досить високого щаблю розвитку. На час приходу Директорії до влади в Києві функціонували чотири професійні театри укр. спрямування: Другий міський театр, Державний народний театр, Державний драматичний театр та "Молодий театр. Розвивалися й аматорськы театри. Одним з найбільших і найдієвіших музичних колективів був Державний симфонічний оркестр імені М.В.Лисенка. Була створена Укр. республіканська капела, мета якої - популяризувати укр. нац. мистецтво на високому професійному рівні як в Україні, так і за кордоном.

Український національний кінематограф, що виник майже одночасно зУНР, в період Директорії продовжував розвиватися. В інших культурних галузях - літературі, образотворчому мистецтві – позитивні зміни здебільшого втратили той масштабний характер, що спостерігався за Гетьманату. Причина такого розвитку подій, очевидно, полягала в тому, що за Директорії найперше розвивалися ті галузі мистецтва, які мали просвітницько-пропагандистське значення. Театр, музика, кіно широко використовувалися для виховання в населення національної свідомості та підтримки революційного духу. Саме тому відбувалася переорієнтація на видовищність та посилювалася національна складова і політичний компонент в театрально-музичній сфері. Репертуар театрів стає майже виключно українським. Підсумовуючи, можна зазначити, що розвиток української культури за часів Директорії не переривався, але процес цей відбувався вже за інерцією. Отримавши певні культурні напрацювання "в спадок" від гетьманського режиму, Директорія використала їх найперше для самоствердження молодої української держави як в культурному плані, так і в плані національної свідомості. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

История украинской культуры 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.