План

1. Культурний процес на українських територіях початку 20 ст. Особливості розгортання. Освіта.

2. Культурологічна діяльність січового стілецтва. Форми прояву та творчі здобутки.

3. Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради.

4. Гетьман і Директорія у питаннях культурного розвитку Української народної республіки.

5. Культурне будівництво в Україні 20-х років 20 ст. Особливості його розгортання на заході і сході республіки.

6. Зарубіжні наукові та мистецькі осередки української культури 20-х років 20 ст. Проблеми функціонування. Творчі здобутки.

2. Культурологічна діяльність січового стілецтва. Форми прояву та творчі здобутки.

Непересічне значення для розвитку української культури мало бурхливе піднесення на якісно новий рівень національно-суспільного життя Галичини, до чого спричинилася революція в Європі 1848 р. Вона зумовила утворення й активну діяльність політичних і громадських об'єднань, які формували національну ідеологію, напрямки розвитку української культури і мистецтва. Зокрема, вагомий внесок у збереження і примноження духовної спадщини народу, його традицій і ментальності, розвиток національної культури в першій половині ХХ ст. зробила творчість галицького стрілецтва, яка зародилася у масових громадських товариствах Галичини - “Сокіл”, “Січ” та “Січові стрільці” й відображала прагнення українців до боротьби за незалежну і соборну Україну.

Осередком стрілецької творчості став сформований у Львові в серпні 1914 р. Легіон Українських січових стрільців, у якому зосередився інтелектуальний потенціал Галичини та було створено спеціальний орган - Пресову Кватиру під керівництвом старшин Миколи Угрина-Безгрішного, Никифора Гірняка, Антіна Лотоцького та Юліана Буцманюка. Навколо них згуртувалися амбітні літературно-мистецькі сили, талановиті письменники і журналісти - Теофіль Мелень, Осип Назарук, Андрій Баб'як (Мирослав Ірчан), Дмитро Вітовський, Володимир Старосольський, Мирон Заклинський, Юрій Шкрумеляк, художники - Осип Курилас, Лев Ґец, Осип Сорохтей, Іван Іванець, Левко Лепкий, композитори-пісенники Михайло Гайворонський і Роман Купчинський та інші.

“Творцями нової української духовності” називав галицьке стрілецтво відомий історик Степан Ріпецький: “Поруч зі збройним чином Українських січових стрільців, разом з їх воєнними трудами та бойовими подвигами, - писав він, - супроводила їх нерозлучно від самого початку їхня багата та широка духова творчість, глибока національно-політична визвольна думка та мистецтво у всіх його виявах і формах”. В умовах війни вони виявляли глибокі імпульси, які стали джерелом стрілецької творчості. Отже, у визвольній стратегії українського стрілецтва важливим чинником була ідейно-культурна складова, яка охоплювала всі головні її напрямки: літературу, образотворче і музичне мистецтво, театр. Творча спадщина січового стрілецтва, талановитих митців - письменників, художників, композиторів, діячів театру - потужним пластом увійшла в українську національну культуру. Стрілецтво стало творцем та носієм багатьох новаторських ідей та культурних цінностей для всього пробудженого до національного життя суспільства. Відтак стрілецька творчість, як одна з найважливіших складових ідейно-духовного життя військових формувань доби визвольних змагань 1914-1923 рр., сприяла, насамперед, піднесенню морально-бойового духу українського вояцтва в напруженій тривалій боротьбі за незалежну і соборну Україну. Водночас вона здійснила великий прорив у національному житті українського народу, зокрема в галузі культури: письменства, образотворчого мистецтва, музики і театру, який став основою його подальшого розвитку. Однак, за радянських часів творчі здобутки галицького стрілецтва всіляко замовчувалися. Були викреслені з історії вітчизняної культури імена, духовна і творча спадщина талановитих високопрофесійних письменників, композиторів, художників, нерідко їхні праці нищилися. Чимало представників стрілецької творчості, зокрема Андрій Баб'як (М. Ірчан), Лесь Курбас, Яків Струхманчук, Володимир Старосольський та ін., загинули в роки сталінських репресій у СРСР.


3. Культурологічні аспекти діяльності Центральної Ради.

Центральна Рада висувала підтримувала заходи щодо створення української преси, упровадження української мови в школах, скасування будь-яких обмежень щодо розвитку української культури і громадсько-політичного життя. Загальнодемократичні вимоги і лінія Центральної Ради дістали підтримку з боку скликаних у Києві в травні 1917 р. все українських з'їздів: військового, селянського, робітничого.

І універсал—українізація; ІІІ універсал—демократичні свободи( свобода слова, друку, віри, зібрань, страйків,спілок, недоторканність особи й помешкання).

Керівництво Центральної Ради підтримувало загальнодемократичні вимоги про скасування будь-яких обмежень щодо української мови, культури, суспільно-політичного життя.

Центральна Рада проводила активну політику на ниві освіти. Було взято курс на створення єдиної народної загальноосвітньої школи. Послідовно проводилася українізація освіти. У гімназіях та середніх школах запроваджувалося вивчення української мови, літератури та історії. У 1917р. у Україні почав виходити педагогічний журнал "Вільна українська школа".

Відбувалася українізація вищої школи. У вузах запроваджувалася змішана мова викладання, були створені українознавчі кафедри. За Центральної Ради в Україні з'явилися нові вищі навчальні заклади: Київський український народний університет, Київський юридичний інститут, Київський географічний інститут, Кам'янець-Подільський український народний університет, Херсонський педагогічний інститут. 5 грудня 1917 р. було засновано Українську Академію мистецтв, що давала вищу художню освіту.

Пожвавилися театральна діяльність. За ініціативи Леся Курбаса у Києві було створено Молодий театр, довкола якого об'єдналися обдаровані актори молодшого покоління

Продовжували існувати старі та відкривалися нові краєзнавчі та історичні музеї, працювали Київське товариство охорони пам'яток старовини і мистецтва, Одеське товариство історії і старожитностей.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 11

Бесплатная работа

Закрыть

История украинской культуры 7

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.