Абатменти — індивідуальні, виготовлені з кераміки чи титану. Ідеальний результат може бути досягнутий завдяки використанню суцільнокерамічних ко­ронок чи мостоподібних протезів “Процера” на абатменти при протезуванні на імпл антах.

За цією системою для виготовлення суцільнокерамічної коронки витрача­ють 136 хв, для металокерамічної — 135хв, а для “ГІроцера AllCeram” — 79 хв.

Однією з перших комп’ютерних систем у стоматології є розроблена в 1981 р. вченими В. Мерманом і М. Брандестіні система комп’ютерного створення ке­рамічних вкладок, яку назвали CEREC, що розшифровується так: С — chrair- side— клінічна; Е — economical— економна; R— restoration— реставрацій­на; Е — ofesthetic— естетична; С — ceramics— кераміка.

Німецька фірма “Сіменс-Сірона” в 1985 р. упровадила цю систему в сто­матологічну практику. Система CEREC дає змогу створити керамічну вкладку, напівкоронку чи облицювання для фронтальної групи зубів за одне відвідування. Вона включає такі етапи:

1) підготовку (препарування порожнини, поверхні зуба чи всіх поверхонь опорного зуба);

2) отримання оптичного відбитка, який одночасно є й оптичною моделлю на екрані монітора, шляхом об’ємного чи тривимірного сканування;

3) комп’ютерне моделювання (конструювання) майбутнього протеза;

4) фрезерування протеза з керамічного блока.

Основні принципи системи CEREC:

— використання готових керамічних блоків-заготовок;

— використання відеосистеми для отримання оптичного внутрішньоротового відбитка;

— автоматизоване конструювання (моделювання) протеза (CAD);

— автоматизоване програмне фрезерування протезів (САМ);

— використання адгезивної системи фіксації керамічних протезів.

Етап конструювання протеза включає:

1. Створення зовнішніх контурів, контурів порожнини, точність приляган­ня його до зубних тканин, контурів міжзубного контакту чи пояса зуба, контурів жувальної поверхні (горбки і фісури). Названі обриси створюють об’єм і форму протеза. Існують й інші способи, що уточнюють об’ємні контури протеза.

2. Розрахунки фрезерування протеза — процес відбувається автоматично: процесор формує програму оброблення і рекомендує використовувати блок- заготовку необхідного розміру. Лікар визначає колір майбутньої вкладки чи про­теза і встановлює вибраний блок у шліфувальну камеру.

Етап комп’ютерного фрезерування досягається використанням одного з апаратів: CEREC-1, CEREC-2, CEREC-З, які працюють в автоматичному ре­жимі.

Апарат CEREC-1 дає змогу проводити обмежений вид фрезерування лише вкладок кубічної форми.

Апарат CEREC-2 має значно ширший спектр робіт, він оснащений двома електромоторами. Шліфувальний блок має 6 ступенів свободи рухів різальних ін­струментів і заготовлення блока, що забезпечує високу точність форми протезів.

CEREC-3 — комплекс, що дозволяє одночасно фіксувати оптичний відби­ток в одного пацієнта і шліфувати вкладку для іншого.

Етап перевірки (припасування) отриманого протеза: після вивільнення про­теза із шліфувального блока апарата CEREC його дезінфікують і перевіряють, що включає припасування та корекцію по оклюзії, система CEREC-2, -3 перед­бачає комп’ютерне формування і виточення оклюзійної поверхні.

Етап накладання і фіксації протеза полягає в ізоляції робочої поверхні від слини, очищенні, протравленні, нанесенні адгезиву, фіксації на цемент.

Система Hint-Elsфірми “Hint-Els Gmbh” (Німеччина) — це система CAD/САМ, яка дає змогу виконувати операції від оптичного сканування спе­ціальними аплікаціями з програмним управлінням і пристроями для оброб­лення даних до використання різних матеріалів та інструментів. Усі компо­ненти системи поєднані один з одним. Система працює на стоматологічному ринку з 2000 р. Процес сканування забезпечується високоякісним, повністю автоматичним тривимірним цифровим сканером. Система вимірювання по­єднує принцип стереобачення і стереопроекції. Основними відмінностями системи є:

— автоматизоване вимірювання по колу;

— вимірювання всієї коронкової частини зуба;

— можливість вимірювання всієї щелепи;

— точність вимірювання 5— 15 мкм;

— вимірювання до 20° нижче від пояса зуба (220° системи вимірювань);

— дозвільна здатність від 512 до 1360 пікселів.

Програмне забезпечення Hint-Elsздійснюється в чотирьох основних на­прямках:

1. Програмне забезпечення Scanвізуалізує та обробляє отриману інфор­мацію від цифрових апаратів-сканерів digiScanчи hiScanта готує її для наступ­ного оброблення в програмі конструювання.

2. Програми конструювання містять базове програмне забезпечення Hint- Els, яке розширюють за рахунок вибору різних додаткових модулів програмного забезпечення. Зокрема, ними є такі модулі: телескопічне програмне забезпечен­ня Hint-Els; артикуляційне програмне забезпечення Hint-Elsдля пломбування, програмне забезпечення Hint-Elsдля імплантології.

3. Третім напрямком є система програмного забезпечення, яке застосову­ють для обслуговування обладнання.

4. Програмне забезпечення за допомогою використання штрих-коду дає змогу зберігати і знаходити матеріали, обладнання на складі, а також здійснюва­ти поставку та супровід партії товару.

Центр оброблення Hint-ElshiCutзабезпечує серійне виробництво стомато­логічної продукції, представлений 4-осьовим механізмом оброблення заготовки з автоматичними обертанням та зміною інструмента для оброблення. Установка дає змогу обробляти різні матеріали.

Інший центр оброблення Hint-Elsdmxдає змогу проводити безперервне в автоматичному режимі 4-осьове комплексне оброблення ЗО заготовок за допо­могою інструментів, які розміщені в 31 гнізді.

Матеріал, що використовується в системі Hint-Els, є також необхідною складовою успішного функціонування цієї системи. Усі вони сертифіковані за європейськими нормами і постійно проходять контроль якості. До них належать: пластмаса “Luxatec” фірми “DMG” (Німеччина), титан і сплави титану, цирко­нію оксид фірми “Hint-Els” (Німеччина).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Компьютерные технологии в стоматологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.