У літературі описано понад 5 різних комп’ютерних систем для стоматоло­гічного використання. Серед них: у Німеччині — CERECфірми “Сірона”, CER- CONфірми “Дегусса”, EVEREST фірми “KaVo”, DIGIDENTфірми “Гірбах Денталь”, Hint-Els фірми “Hint-Els Gmbh”; у США — ETKON SYSTEM фірми “Еткон AG”, LAVA фірми “ЗМ ESPE”; у Швеції — PROCERA фірми “Nobel”; у Швейцарії — OCS фірми “DCS.AG”; у Японії — GN-1 фірми “GC”; у Кана­ді — PROSO фірми “Сайновед” тощо. Будь-яка система CAD/CAM передбачає:

CAD — computer aideddesign — технологію конструювання зубного про­теза за допомогою комп’ютера.

САМ — computeraidedmanufacturing— технологію виготовлення зубного протеза за допомогою чи під управлінням комп’ютера.

Будь-які системи CAD різняться переважно за типом реєстрації тривимір­них даних, що використовуються для отримання відпрепарованого зуба. Триви­мірний сканер представлений або інтраоральною камерою (клінічний варіант), або лабораторним (стаціонарним) апаратом для сканування моделей чи воскової репродукції виробу. Точність оптичного отримання інформації досягається за ра­хунок реєстратора зображень із зарядним зв’язком (типу Сегес) і залежить від кількості пікселей (дозвільна здатність).

Сучасні механічні сенсорні методи (типу Denti CAD) мають більшу дозвільну здатність, ніж оптичні системи, вони здатні розпізнавати зображення під’ясенної частини ротової порожнини. Але є незручності у використанні таких систем: фік­сація сенсорного устрою на щелепі підчас сканування; помилки в реєстрації, що пов’язані із фізіологічною рухомістю опорних зубів. Тому такий тип сканування використовується лише на моделях.

Системи САМ (комп’ютеризоване виробництво) майже не відрізняються одна від одної. Вони складаються з:

— комп’ютерної моделювальної частини, програмне забезпечення якої дає змогу проводити просте моделювання віртуальної реставрації, моделювання з використанням бази даних про середньоанатомічну будову зубів і зубних рядів або моделювання жувальної поверхні з урахуванням зубів-антагоністів конкретного пацієнта чи побудову реставрації в програмі віртуального артикулятора;

— фрезерувального апарата, який може бути представлений настільним бло­ком із двома фрезами, здатним відфрезерувати одну вкладку або коронку, чи стаціонарним апаратом з більш ніж 20 фрезами, Що дає змогу виготовити мостоподібний протез до 14 одиниць. За характером матеріалів, які обро­бляються, ці апарати можна поділити на: фрезери звичайної кераміки, фре­зери твердої кераміки та універсальні, що здатні з дуже високою точністю виготовити реставрацію із пластика, металу та всіх видів керамічних матері­алів.

Про ефективність роботи будь-якої комп’ютеризованої системи судять за крайовим приляганням реставрацій. З такою метою часто застосовують термін “маргінальна адаптація”. Заданими різних дослідників (Böttgeri співавт., 1988; Diedrich, Erpenstein, 1985), величина зазору між тканинами зуба і реставрацією становить у середньому від 20 до 91,5+89,1 мкм. Системи CAD/CAM передба­чають виготовлення каркасів мостоподібних протезів з максимальною протяж­ністю до 5 одиниць.

Серед переваг усіх систем CAD/САМ є висока точність протезів та значна економія часу лікаря і хворого. До їх недоліків можна віднести високу вартість, необхідність ручного дороблення протезів для поліпшення функціональних та естетичних результатів. У перспективі розширення використання комп’ютерних технологій у клініці протезування виникають проблеми із створенням якісного “віртуального артикулятора”, підготовка стоматологів і зубних техніків до робо­ти з різним програмним забезпеченням комп’ютерних систем.

Розглянемо особливості деяких CAD/CAM систем. Система DCS(Швей­царія) дає змогу проводити комп’ютеризоване виготовлення каркасів коронок і невеликих мостоподібних протезів. Тривимірне зображення отримують за допо­могою механічного поверхневого сканування дигітайзером на моделі.

Модель поміщають на столик, який зміщується у трьох напрямках. Усі межі препарування скануються в один етап і отримане зображення виводиться на монітор. Скановані поверхні поза межами препарування не відображають­ся. Поверхня систематично сканується у висоту до отримання достатнього об­сягу даних. Після цього на моніторі з’являється тривимірне зображення, що відображає форму і співвідношення опорних зубів. Це дає змогу проводити комп’ютерний дизайн одиночних коронок і мостоподібних протезів. Технологія DCSзробила можливим виготовлення титанових каркасів для одиночних мета­локерамічних коронок і мостоподібних протезів, а також реставрацій із висо­коміцної алюмінієвої та цирконієвої кераміки. Найпоширенішим є виготовлення одиночних коронок.

Технологія “Процера” (“Nobel” Швеція) представлена Чикагським Цен­тром Сучасної Стоматології (США). Технологія розроблена Маттс Андерссоном у 1983 р. Вона дозволяє проводити промислове виготовлення основних елемен­тів коронок, вінірів, мостоподібних протезів, абатментів.

Основні технологічні етапи:

— зняття відбитків, виготовлення штампів;

— розміщення штампів на столик сканера “Процера”. Столик сканера реє­струє координати X, у, z у 360 точках під час кожного оберту штампа. Це за­ймає 2 хв. Після цього скановане зображення з’являється на моніторі пер­сонального комп’ютера;

— оброблення зображення за допомогою спеціальної програми “Процера CADesign”;

— передача зображення по інтернету на завод “Процера”. Тут і виробляють ін­дивідуальні ковпачки. Перевагами такої технології є відсутність традиційних процедур: моделювання воском, відливання форм, лиття.

Можливість поновлення комп’ютерної програми дає змогу своєчасно ви­користовувати нові матеріали “Процера”. Технологія передбачає використання алюмінію оксиду, цирконію оксиду і титану.

Коронки можуть бути виготовлені лише з кераміки завтовшки 0,4 мм і 0,6 мм, із оксиду цирконію та титану. Мостоподібні протези — лише із кераміки (завтовшки 0,6 мм) та титану. Вініри на 99,5% виготовлені із пресованого чи­стого алюмінію оксиду — “Процера AllCeram”.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 7

Бесплатная работа

Закрыть

Компьютерные технологии в стоматологии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.