Металокерамічні зубні протези нині найбільше відповідають усім вимогам, які висувають до ортопедичних конструкцій зубних протезів. Насамперед вони задовольняють високі вимоги естетики, оскільки найбільше дають змогу віднов­лювати природний колір зубів, є біологічно інертними в ротовій порожнині і ви­тривалими підчас використання.

Технології виготовлення металокерамічних конструкцій складні, як складне і технічне забезпечення процесу їх виготовлення, але це виправдано високою якістю.

Виготовлення металокерамічних коронок складається з послідовних клініч­них і лабораторних етапів.

Клінічні етапи Лабораторні етапи
І. Огляд та обстеження пацієнта. Визначення ортопедичного діагнозу. Складання плану лікування. Препарування опорного зуба під металокерамічну коронку. Зняття подвійного відбитка силіко­новими масами. Зняття допоміжного відбитка аль- гінатними масами. Фіксація цен­трального співвідношення щелеп І. Виготовлення основної розбірної комбінова­ної гіпсової моделі. Виготовлення допоміжної гіпсової моделі. Загіпсовування гіпсових моде­лей в артикулятор (оклюдатор). Підготовка опорного зуба до моделювання. Моделювання воскової композиції метало­керамічної коронки. Заміна воску на метал у ливарній лабораторії. Оброблення каркаса суцільнолитої металоке­рамічної коронки
II. Примірка та корекція каркаса металокерамічної коронки. Визна­чення кольору керамічного облицю­вання II. Кінцеве оброблення каркаса металокера­мічної коронки. Піскоструминне оброблення каркаса, його знежирення. Створення оксидної плівки, нанесення опакових шарів, моделюван­ня анатомічної форми зуба дентинними масами
III. Примірка металокерамічної ко­ронки на опорному зубі, корекція форми й оклюзійних співвідношень III. Глазурування поверхні коронки, оброблен­ня, шліфування та полірування металевої час­тини металокерамічної коронки
IV. Фіксація металокерамічної ко­ронки

Клінічний етап препарування опорних зубів під час виготовлення незнімної металокерамічної конструкції є важливим у протезуванні пацієнта клініки ортопедичної стоматології. У сучасних підручниках, посібниках з ортопедичної стоматології, навчальних відеофільмах описані методика й основні принципи препарування зуба під суцільнолиту коронку. Власні клінічні спостереження свідчать, що точність і правильність виконання етапу препарування зубів зна­чно підвищує якість проведення наступних клінічних і лабораторних етапів виго­товлення металокерамічних протезів. Ураховуючи оновлення стоматологічного ринку, широкий вибір видів та форм інструментів, розроблено алгоритм вибору і черговості застосування інструментів для препарування з урахуванням призна­чення алмазного інструмента, форми, абразивності й довжини робочої частини. Це дає змогу правильно, якісно та без зайвих часових затрат виконати клінічний етап препарування зубів під металокерамічну конструкцію. Сплави, які застосо­вують для лиття каркасів під металокераміку, світові технології лиття, освоєні в Україні, керамічні маси для облицювання, дають змогу виготовляти мінімаль­но за товщиною конструкції. Це, своєю чергою, дозволяє щадне препарування твердих тканин опорних зубів на мінімальну товщину — 0,7— 1 мм при товщині каркаса від 0,1 до 0,5 мм. Оптимальне зпрепаровування та надання правильної форми куксі зуба дасть змогу уникнути такої помилки, як недостатня фіксація конструкції, а в подальшому — ускладнення у вигляді розцементування.

За вимогами Американської асоціації стоматологів (ADA), препарування під металокерамічну коронку здійснюється під (bevelandshoulder) уступ, тобто до­бре виражений і під кутом. Стоматологи препарують символ уступу в 5% випад­ків, скошений уступ — у 20%, увігнутий уступ — у 12%; препарують без уступу — у 30%, прямий уступ — у 15% випадків. Найбільшу ретенційну здатність має скошений уступ. Наявність уступу суттєво впливає на якісні та естетичні характеристики металокерамічного протеза, запобігає ускладненням з боку тка­нин пародонта, прогресуванню пародонтиту, а також не дозволяє розвиватися надмірному розхитуванню опорних зубів під час жувального (функціонального) навантаження на протез. Загальні вимоги до відпрепарованої кукси зуба під ме­талокерамічну коронку: зняття твердих тканин по площині на товщину 1 мм — мінімально та до 3 мм — максимально. Добре виражений, оформлений під кутом 135° до коронкової площини ясенний або під’ясенний (на глибину 0,2—0,3 мм) уступ. Конусність фронтальних зубів — 5—7°, бічної групи зубів — 7—12°. Ви­сокий ступінь полірування та згладження гострих країв. Нині вибір інструментів для препарування надзвичайно великий, а методи добору їх часто ґрунтуються на інтуїції та клінічному досвіді. На основі вивчених джерел науково-технічної інформації, даних проведених клінічних досліджень хочемо запропонувати влас­ний спосіб препарування зубів під металокерамічну коронку. За Міжнародною класифікацією ISO(1986 p.), система нумерації борів включає: А — матеріал, з якого виготовлена робоча частина: 806-алмаз (гальванічне прикріплення крис­талів), які зазвичай застосовують в ортопедичній стоматології; В — дані про хвостовик 31-(d= 1,60 мм) для турбінного наконечника, 10-(d=2,35 мм) — для прямого наконечника, С — дані про загальну довжину бора; D— форма робочої частини; Е — тип різальної робочої частини.

В алмазних борах застосовують кольорове маркування у вигляді обідка на хвостовику, що має значення для послідовності застосування борів. Маркування універсальне для борів різних фірм-виробників, у тому числі для сертифікованих в Україні NTI(Німеччина), Diatech(Швейцарія).

Не так давно на стоматологічному ринку з’явилися дуже ефективні для пре­парування алмазні турбінні бори-редусери (crowncut), а також турбінні-торнадо (sptripers) із спіральним нанесенням зерен, які ще називають “2 в 1”, тому що вони поєднують алмазний бор із нанесенням зерен по площині та редусер. Не втрачають актуальності в ортопедичній стоматології сепараційні диски для пря­мого наконечника. Ортопед повинен володіти навичками застосування сепара­ційного диска та для проведення першого кроку (І) препарування під метало­керамічну коронку мати у своєму арсеналі правий, лівий, двобічний великого та малого діаметра сепараційні диски (мал. 129).

Сепарацію виконують на апроксимальних поверхнях від різального краю до рівня міжзубних сосочків, далі препарують усю контактну поверхню за загаль­ноприйнятою методикою. У результаті сепарації на апроксимальних поверхнях отримують прямий уступ завширшки 0,5— 1 мм.

Другий (II) крок препарування: нанесення орієнтира уступу та глибини пре­парування твердих тканин упришийковій ділянці, ділянці пояса зуба та жувальній поверхні бічних зубів бором- глибиноміром (wheel-shaped) без обідка (універсальним), у ділянці розривального горбка на іклах (мал. 130).

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 13

Бесплатная работа

Закрыть

Изготовление металлокерамических коронок

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.