Після того як W. MormanniM. Brandestini 1980—1981 pp. запатентували абсолютно нову систему комп’ютеризованого виготовлення керамічних форм, фірмою “Siemens” у 1985 р. був представлений зразок такої форми, а в 1987 р. налагоджено їх виробництво. Звичайні стоматологічні зуботехнічні етапи вироб­ництва зазнали революційних змін, завдяки чому можна говорити про видатне новаторство у стоматології.

Нині на ринку представлено кілька суцільнокерамічних систем, заснованих на застосуванні технології CAD/CAM (computeraideddesign/computeraidedmanufacturing — комп’ютерне моделюваня/комп’ютерне управління процеса­ми виготовлення). Це система CEREC(Німеччина), призначена для виготов­лення вкладок, накладок і багатошарових вінірів з керамічних матеріалів; CAD/ САМ — система Dr. Duret(США)для виготовлення вкладок, суцільнокерамічних коронок і мостоподібних протезів із 3 одиниць; система DCSPresidentдля ви­готовлення металевих каркасів металокерамічних протезів, а також керамічних каркасів одиночних коронок; CAD/CAM-система PROCERA (“Nobelpharma”, Швеція) для вкладок, суцільнокерамічних коронок, часткових мостоподібних протезів; CAD/CAM-система САММ-3 (“Осака”, Японія) для вкладок, кера­мічних облицювань; CAD/CAM-система CICERO(“Elefant Industries”, Ні­меччина) для одиночних коронок, незнімних мостоподібних протезів і вкладок; CAD/CAM-система CELAY для вкладок, суцільнокерамічних коронок, частко­вих мостоподібних протезів.

У системі CEREC (Chair-side Ecomonical Restorations Esthetic Ceramics)3a- стосовується техніка CAD/CAM. Апарат CEREC виключає використання праці зубного техніка і забезпечує лікування високоефективними мікропротезами за одне відвідування.

Відбиток роблять за допомогою оптичного сканування ротової порожнини спеціальною камерою. Одержаний таким чином зразок горизонтальних ліній передається на монітор. Стоматолог конструює на екрані обмежувальні лінії майбутньої вкладки, а потім система починає виточувати вкладку за допомогою фрезерувального пристрою, вмонтованого у прилад. Після виготовлення кон­струкції її припасовують, а потім фіксують у ротовій порожнині.

Усю процедуру можна виконати безпосередньо біля крісла пацієнта (метод Chair-side) від препарування до фіксації за наявності відповідних навичок, за 45—75 хв. Якщо величина щілини між вкладкою і зубом у межах 50— 100 мкм, можна планувати фіксацію вкладки.

Така техніка забезпечує високу герметичність меж між вкладкою і емаллю зуба (відсутні мікропростори, через які можуть проникнути бактерії і спричинити вторинний карієс).

Конструкції з кераміки найбільш сумісні, не викликають алергійних реакцій, не вбирають вологу, їх колір не змінюється, вони служать надійніше і довше. До того ж сучасні адгезивні системи розширюють можливості застосування кера­мічних конструкцій, і нині ця методика застосовується там, де 3—4 роки тому використовували пломбувальні матеріали і протези, виготовлені лабораторним способом.

Кількість систем CEREC(станом на 1996 р. — понад 4000 у 25 краї­нах, більше ніж 1500 стоматологів, об’єднаних у Міжнародне товариство комп’ютеризованої стоматології), що постійно зростає, свідчить про сучасні можливості та їх перспективи.

Конструкції, що виготовляються:

inlay— відновлення дефектів коронки в зоні фісур і бічних поверхонь; onlay— відновлення дефектів коронки з частково відсутніми горбами; overlay— відновлення дефектів коронки з формуванням жувальної поверхні; коронка — повна коронка в ділянці фронтальних і жувальних зубів; вінір — накладка на фронтальні зуби;

часткова коронка — укорочена коронка в ділянці фронтальних і жувальних зубів;

inlayдля шинування — вкладка для шинування прилеглих зубів;

inlayдля пришийкової ділянки — вкладка для відновлення клиноподібних

дефектів; використовується і в разі пришийкового карієсу.

Усі перераховані конструкції установлюють як на вітальні, так і на девітальні зуби.

Керамічні матеріали, що використовуються у стоматологічній практиці для відновлення зубів, мають відповідати 3 основним вимогам: мати хороші міцнісні характеристики, точне прилягання і високі естетичні властивості. З розвитком комп’ютерного моделювання і розробленням системи CAD/САМ, за допомогою якої працює апарат CEREC, визначалася четверта вимога до кераміки — здат­ність до оброблення.

Звичайні польовошпатні фарфори, які найчастіше використовуються для виготовлення вкладок, складаються з Si20 (кремній, 64%) і А120 (алюмі­нію оксид, 18%) з невеликими добавками КНО (поташ) і Na20 (сода, від 8 до 10%), які вводять для корекції КТР. Кераміку, яку використовують під час виготовлення металокерамічних протезів, часто ахроматична і має опаковий ви­гляд. Переважна її ознака — це здатність добре маскувати опаковий ґрунт за наявності несприятливої за кольором поверхні зуба, яку не можна підкоригувати вибілюванням; у цій ситуації польовошпатна кераміка дає добрий естетичний результат. Проте міцність у разі вигину польовошпатних фарфорів дуже низька (60—70 мПа).

Вкладки, виготовлені за технологією CEREC, володіють хорошим приля­ганням, що забезпечує відповідний оклюзійний контакт. Для цієї системи за­стосовують керамічні заготовки, що випускаються промисловим шляхом (VitaMarkІ і II, Vitabloc, Vita, склокераміка DicorMGC, Dentsply). Кераміка, яка виготовляється промисловим шляхом, має однорідну структуру, що дає змогу їй зберегти оптимальну міцність і твердість, близьку до міцності і твердості твердих тканин зуба.

Механічне оброблення кераміки може істотно вплинути на міцність і дов­говічність зубного протеза, на його естетичні характеристики, а також на зно­состійкість зубних протезів протилежного зубного ряду або зубів-антагоністів. Установлено, що полірування керамічної конструкції після її виготовлення зна­чно збільшує міцність під час згинання, а за твердістю і стиранням вона набли­жається до природної емалі, чого не можна сказати про вкладки, виготовлені звичайними лабораторними методами.

Результати багатьох тривалих досліджень свідчать, що ступінь стійкості за Kaplan-Meier конструкцій CEREC вища, ніж в амальгами або вкладок із золота. Сама методика виготовлення цих вкладок виключає можливість неправильного формування порожнини; повністю відновлюється анатомічна форма зуба з пра­вильно вираженим поясом; за умови ураження апроксимальних поверхонь фор­мується контактний пункт.

Як стверджують виробники, достоїнствами суцільнокерамічних систем, одержаних із застосуванням комп’ютерних програм, є:

— виключення фази відтиснення, автоматизація фази виробництва; точність прилягання (від 25 до 50 мкм);

— відсутність необхідності в тимчасових коронках;

— зниження інфікування тканин зуба, оскільки вкладка фіксується на тільки що препаровану поверхню;

— високий естетичний ефект: природність кольору зубного протеза, оптичні властивості, близькі до властивостей природних зубів (прозорість, опале­сценція, флюоресценція);

— ідеальна сумісність із тканинами ротової порожнини; високі міцнісні власти­вості — вкладка виточується з фарфорової заготовки, виготовленої за спе­ціальною технологією, що не має внутрішніх напружень;

— значна економія часу лікаря і пацієнта;

— зниження витрат на лабораторні етапи;

— низька частота переробок (від 0,5 до 1,5%, включаючи експерименталь­ні роботи. Для порівняння: частота переробок пластмасових пломб через З—5 років становить від 40 до 65%);

— можливість ідеально відполірувати всі зовнішні поверхні, у тому числі апроксимальні, збільшивши тим самим міцнісні характеристики конструкції і створивши оптимальні умови для гігієнічного оброблення міжзубних про­міжків; попереднє припасування, яке дає змогу створити вкладку без країв, що нависають, зберігаючи сферичність апроксимальної стінки і правильний міжзубний контакт.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Изготовление виниров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.