Печінка (hepar) — найбільша залоза травної систе­ми. Вона розташована у верхньому відділі черевної по­рожнини, займаючи простір в правому підребер'ї, і ли­ше частково заходить в ліве підребер'я. Своєю опуклою гладкою діафрагмальною поверхнею печінка прилягає до діафрагми і переміщується разом з нею при диханні. Нутряна, дещо ввігнута і нерівна, поверхня печінки дотикається до шлунка та стравоходу, дванадцятипалої і товстої кишок, правої нирки і надниркової залози. На цій поверхні особливе значення мають ворота печінки, через-які входять печінкова артерія і ворітна вена (во­на приносить поживні речовини із кишок), а виходять права та ліва печінкові протоки. Разом з великими су­динами проходять нерви та лімфатичні судини.

Своїм нижнім, загостреним краєм печінка звичайно не виступає з-під правої реберної дуги. На вирізці цьо­го краю, у місці перетину реберної дуги середньоключичною лінією, розташований жовчний міхур. В межах задньої частини діафрагмальної поверхні розміщена "бо­розна порожнистої вени. В цьому місці в нижню порожнисту вену впадають 2—3 печінкові вени (рис. 1).

Рис. 1. Печінка з жовчним міхуром, дванадцятипала кишка та під­шлункова залоза:

1 — серповидна зв'язка; 2— права частка; 3 — ліва частка; 4 — квадратна ча­стка; 5 —жовчний міхур; 6— міхурцева протока; 7 — печінкова протока; 8 — загальна жовчна протока; 9 — підшлункова залоза; 10 — головка підшлункової залози; 11 — хвіст підшлункової залози; 12 — підшлункова протока; 13, 14, 15 — різні частини дванадцятипалої кишки; 16— перехід дванадцятипалої кишки в порожню кишку; 17 — порожня кишка.

Відповідно до борозен на нутряній поверхні печін­ка поділяється на 4 частки: праву, ліву, квадратну і хво­стату. В частках розрізняють сегменти, які відповідають розгалуженням великих судин. В кожному сегменті є велика кількість часточок величиною близько 1—2 мм. Вони є анатомічно-функціональними одиницями печін­ки і можуть самостійно утворювати жовч. Часточки по­будовані з балок печінкових клітин, які укладені радіально навколо невеликої центральної вени. В напрямку цієї вени від поверхні часточок протікає кров; вона пли­ве по капілярній сітці, яка починається від розгалу­жень як печінкової артерії, так і ворітної вени. В про­тилежному напрямі, до поверхні часточок, відтікає жовч, яка утворюється печінковими клітинами. Вона прохо­дить по жовчних ходах, з яких за межами часточок утво­рюються міжчасточкові жовчні протоки, що, зливаючись між собою, утворюють печінкову протоку.

Жовч потрібна для травлення в кишках. Утворюю­чись в печінці безперервно, жовч нагромаджується в проміжках між травленням в жовчному міхурі, де вона стає більш концентрованою, бо слизова оболонка міхура всмоктує воду (міхурова жовч). Сама будова системи жовчовивідних проток — печінкової, міхурової і загальної жовчної протоки — дає можливість переміщен­ня жовчі як в напрямі дванадцятипалої кишки, так і в напрямі жовчного міхура. При перетравленні їжі, яка має жир, жовч надходить в кишку, бо при цьому відбу­вається скорочення жовчного міхура, що забезпечується за допомогою нейро-гуморальних механізмів (гормон холецистокінін).

Крім жовчоутворюючої функції печінка відіграє важ­ливу роль як «центральна лабораторія» всіх видів об­міну речовин: білкового, вуглеводного, жирового, віта­мінного та інших. В ній синтезується ряд необхідних речовин (наприклад, багато компонентів крові) і утво­рюються кінцеві продукти обміну речовин (наприклад, сечовина). Разом з тим печінка виконує депонуючу функцію — нагромаджує полісахарид глікоген і таким чином регулює вуглеводний обмін. Вона депонує й інші речовини (вітаміни, мінеральні солі тощо, а також кров).

Дуже важливою є захисна, або бар'єрна, функція пе­чінки. Вона полягає в тому, що печінка «фільтрує» кров, яка надходить по ворітній вені, затримуючи та нейтра­лізуючи шкідливі речовини, які всмоктуються в киш­ках.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 3

Бесплатная работа

Закрыть

Печень - самая крупная железа пищеварительной системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.