Дихальна система (дихальний апарат), systema respiratorium (арparatus respiratorus), складається з дихальних шляхів і парних дихальних органів — легенів. Дихальні шляхи відповідно їх положенню в тілі підрозділяються на верхній і нижній відділи. До верхніх дихальних шляхів відносяться порожнина носа, носова частина глотки, ротова частина глотки, до нижніх дихальних шляхів — гортань, трахея, бронхи, включаючи внутрішньолегеневі розгалуження бронхів.

Дихальні шляхи складаються з трубок, просвіт яких зберігається унаслідок наявності в їх стінках кісткового або хрящового скелета. Ця морфологічна особливість повністю відповідає функції дихальних шляхів — проведенню повітря в легені і з легких назовні. Внутрішня поверхня дихальних шляхів покрита слизистою оболонкою, яка вистилає миготливим епітелієм, містить значну кількість залоз, що виділяють слиз. Завдяки цьому вона виконує захисну функцію. Проходячи через дихальні шляхи, повітря очищається, зігрівається і зволожується. В процесі еволюції на шляху повітряного струменя сформувалася гортань — складно влаштований орган, що виконує функцію утворення голосу. По дихальних шляхах повітря потрапляє в легені, які є головними органами дихальної системи. В легенях відбувається газообмін між повітрям і кров'ю шляхом дифузії газів (кисню і вуглекислоти) через стінки легеневих альвеол і прилеглих до них кровоносних капілярів.

Права і ліва легеня розташовуються в грудній порожнині, в правій і лівій її половинах, кожне в своєму плевральному мішку. Легені розташовані в плевральних мішках, відокремлені один від одного середостінням, до складу якого входять серце. Крупні судини (аорта, верхня порожниста вена), стравохід і інші органи. Внизу легені прилягають до діафрагми, спереду, збоку і ззаду кожна легеня стикається з грудною стінкою. Оскільки правий купол діафрагми лежить вище, ніж лівий, та права легеня коротше лівого і ширше. Ліва легеня вже і довше, тут частина лівої половини грудної клітки займає серце, яке своєю верхівкою повернено вліво.

Форма легенів. Легеня, pulmo, має форму неправильного конуса з плоскою однією стороною. Нижня діафрагмальна поверхня легені, facies diaphragmatica (основа легені), увігнута і відповідає опуклості діафрагми. Верхівка легені, ареx pulmonis, закруглює. Опукла реброва поверхня, facies costalis, найбільша по протягу, прилежит до тієї частки внутрішньої поверхні грудної стінки, яка утворена ребрами і міжреберними м'язами. З хребетним стовпом граничить хребетна частина, pars vertebralis, ребрової поверхні. Злегка увігнута медіальна поверхня, facies medialis, обернута у бік середостіння. Поверхні легені відокремлені краями. Передній край, margo anterior, відділяє реброву поверхню від медіальної частки. На передньому краю лівої легені є серцева вирізка, incisura cardiaca. Знизу цю вирізку обмежує язичок лівої легені, lingula pulmonis sisnistri. Реброва поверхня ззаду поступово переходить в медіальну поверхню (її хребетну частину), утворюючи тупий задній край. Нижній край, margo inferior, відділяє реброву і медіальну поверхні від діафрагмальної.

Кожна легеня підрозділяється на частки, lobi pulmones, яких біля правого три (верхня, середня і нижня), біля лівого – дві (верхня і нижня). Коса щілина є і біля правого і біля лівої легені. Ця щілина починається на тупому задньому краю легені, на 6-7 см нижче його верхівки (рівень остистого відростка III грудного хребця), і прямує по ребровій поверхні вниз і вперед, досягаючи нижнього краю легені поблизу переходу його в передній край, що відповідає межі між кістковою частиною і хрящем VI ребра. Потім щілина продовжується на медіальну поверхню, слідує вгору і назад до воріт легені. Коса щілина ділить легеню на дві частки, відособлені один від одного що спереду і ззаду з'єднуються тільки в області воріт: на верхню частку, lobus superior, до якоївідноситься верхівка легені, і більш об'ємисту нижню частку, lobus inferior, включаючиоснову і велику частину заднього краю легкого. В правій легені є горизонтальна щілина, fissura gorizontalis.Вона не така глибока, як коса; вона відсікає від верхньої частки порівняно невелику ділянку – середню частку (правої легені), lobus medius ( pulmnis dextri). Середня частка правої легені видна тільки спереду з медіальної сторони. Ззаду і збоку і біля правого, і біля лівої легені видні дві частки: верхня і нижня. Звернені один до одного поверхні доль легені одержали назви “міжчасткові поверхні”, facies interlobares.

На медіальній поверхні кожної легені знаходиться овальне вдавлення – коловорота легкого, hilum pulmonis, через які в легеню входять головний бронх, легенева артерія, нерви, а виходять легеневі вени, лімфатичні судини. Ці утворення складають коріння легені, radix pulmonis.

Ворота біля правої легені коротше і ширше, ніж біля лівого. Висота воріт легені 4-9 см. верхній край воріт проектується на V грудний хребець ззаду і II ребро або друге межребер’я спереду. У воротах правої легені лежить головний бронх, під ним – легенева артерія і нижче її – легеневі вени (дві). У воротях лівої легені вгорі розташовується легенева артерія, нижче її – головний бронх, ще нижче легеневі вени (дві). При розгляді коріння легенів спереду назад виявляється, що у воротах обох легенів вентральніше інших утворень розташовується легеневі вени, потім легенева артерія і дорсальніше всіх – головний бронх.

Розподіл легені на частки, сегменти, субсегменти і більш дрібні часточки відомий. Аерація легенів і кровообіг в них відбуваються досить автономно.

Слід підкреслити певну закономірність, що відноситься як до бронхів, так і до судин: чим периферичніше розташовується структурна одиниця органу дихання, тим більше відхилень в його будові від типового, за того, що частіше всього зустрічається. В корінні легені цих відхилень мало, їх більше в корінні доль, ще більше в корінні сегментів і субсегментів. Детальне вивчення анатомії легені показало, що в бронхах такої різноманітності варіантів будови менше ніж в артеріях, а в останніх менше ніж у венах. Це — друга закономірність. Бронхи ніколи не анастомозуюють один з одним, артерії — дуже рідко і лише найдрібніші, вени ж анастомозують частіше, ніж попередні дві системи; це — третя закономірність.

Останнім часом велику увагу надане вивченню лімфатичної системи легенів і середостіння. Ця система так само, як і описані вище, автономна. Лімфооток йде по шляху, визначуваному анатомічною будовою легені. Анастомозірованіє цієї системи ще вище, ніж венозної. Є безліч анастомозів не тільки між лімфатичними судинами тканини легені, але і зовні неї, в середостінні. Це — четверта закономірність.

Менше уваги надане системі бронхіальних (живильних) судин і ще менше — іннервації. Зокрема, значення тих або інших нервів для функції окремих структурні; анатомічних елементів легені залишається ще маловідомим.

При вивченні між сегментарних площин в легені встановлено, що у ембріона легеня розділена на сегменти. При подальшому розвитку плоду вони зливаються, залишаються розділеними лише частки. Цим пояснюється нерідко збереження щілин і їх зачатків між сегментами, яких в нормі немає (наприклад, щілина між S6 і пірамідою) В той же час цим процесом возз'єднанні, що зустрічається у дорослих; слід пояснити невираженість і навіть повну відсутність міжчасткових щілин (наприклад відсутність головної міжчасткової щілини в лівій легені).

Практика показує, що роз'єднання міжчасткових просторів при хірургічних втручаннях, як би анатомічно воно зроблено не було, для легені (а отже, і для хворого) — збиток, рана. Тому піроговське поняття ощадних дій не завжди відноситиметься до сегментектоміям, а тим більш до субсегментектоміям. Це слідує розуміти з точки зору не тільки характеру і поширеності патологічного процесу, але і подальшої реакції травмованих тканин легені. Видалення добре відокремленої щілинами частки може бути менш травматичной операцією, ніж резекція одного якого-небудь сегменту, оточеного з усіх боків іншими сегментами.

У результаті докладного вивчення будови бронхів легені різними дослідниками було запропоновано близько 30 схем їх систематизації. Проте більшість в даний час дотримується номенклатури затвердженої міжнародним конгресом анатомів і гістологів в Парижі (1955), згідно якої бронхи діляться дихотомічно, визначаючи сегментарну будову легені. Проте ряд сегментів має три субсегменти (мал. 1)

По цій номенклатурі бронхи доль і сегментів легені позначаються таким чином:

Мал. 1. Сегментарна будова бронхіального дерева.

1 —верхушечнийсегментарний бронх (B1); 2—задній сегментарний бронх (В2); 3 — передній сегментарний бронх (В3); 4 — зовнішній сегментарний бронх справа (В4)); 5 — внутрішній сегментарний бронх справа (В5); 6—верхній сегментарний бронх (B6); 7 — медіобазальний сегментарний бронх (В7); 8 — переднебазальний сегментарний бронх (В8); 9 — наружнобазальний сегментарний бронх (В9); 10 — задньобазальний сегментарний бронх (B10); 11 —верхнеязичковий сегментарний бронх зліва; 12—нижньоязичковий сегментарний бронх зліва ;

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Органы дыхания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.