Синдром хронической усталости и вегето-сосудистая дистония. Особенности физической реабилитации больных

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИНДРОМУ ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ 5 

1.1. Синдром хронічної втоми, його симптоми та причини 5

1.2. Діагностика і принципи лікування синдрому хронічної втоми 8

РОЗДІЛ 2. ВЕГЕТО-СУДИННА ДИСТОНІЯ 11

2.1. Вегето-судинна дистонія: фактори виникнення та ознаки хвороби 11

2.2. Діагностика та лікування вегето-судинної дистонії 15

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 18

3.1. Використання лікувальної фізичної культури при синдромі хронічної втоми 18

3.2. Використання масажу при синдромі хронічної втоми 23

3.3. ЛФК при вегено-судинній дистонії різних типів 26

ВИСНОВКИ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 34

ВСТУП

Актуальність теми. Актуальність даної проблеми обумовлена відсутністю єдиної концепції застосування реабілітаційних заходів при хронічній втомі та вегето-судинній дистонії, значною поширеністю цих захворювань серед найбільш соціально та професійно активної частини населення, необхідністю розробки комплексів фізичної реабілітації з використанням сучасних засобів.

Синдром хронічної втоми - це проблема сучасності, яка в значній мірі знижує працездатність людини. Запобігання синдрому хронічної втоми є великою проблемою сьогодення. Прояви синдрому хронічної втоми спостерігаються у людей різного віку, різних професій.

Вегето-судинна дистонія - це захворювання, що характеризується вегетативними і психоемоційними розладами, що виявляється нестійкістю пульсу і артеріального тиску, дихальними порушеннями, зниженою здатністю до фізичних навантажень і стресових ситуацій. Тобто це хвороба, яка має багато суб'єктивних масок-симптомів і тому потребує лікування.

Розвитку цих захворювань сприяють гострий і хронічний стрес, перевтома, ендокринна дисфункція, спадкова схильність, інтоксикації, дія іонізуючого випромінювання. Найімовірніше, має місце комплексна дія кількох факторів одночасно.

Основними напрямками фізичної реабілітації при синдромі хронічної втоми та вегето-судинній дистонії є комплексне використання фізичних вправ, методик релаксації, раціонального харчування.

Особливістю застосування реабілітаційних заходів є комплексність та різноспрямованість лікувального впливу засобів фізичної реабілітації, індивідуальна спрямованість фізичного навантаження, безперервність та повторність курсів реабілітації, мінімалізація медикаментозного впливу на організм хворих.

Ефективних програм фізичної реабілітації вказаних захворювань є мало, тому їх розробка залишається актуальною.

Об’єкт дослідження - хворі, що страждають на синдром хронічної втоми та вегето-судинну дистонію.

Предмет дослідження - методика фізичної реабілітації щодо зменшення проявів СХВ та ВСД.

Мета роботи – розробити та перевірити ефективність фізичної реабілітаційної програми для людей, що страждають на синдром хронічної втоми та вегето-судинну дистонію.

Завдання:

- вивчити причини та прояви синдрому хронічної втоми;

- розглянути фактори виникнення та ознаки вегето-судинної дистонії;

- визначити вплив фізичних вправ під час реабілітації людей, що страждають на СХВ;

- дослідити особливості використання масажу при синдромі хронічної втоми;

- описати комплекс ЛФК при вегето-судинній дистонії різних типів.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Синдром хронической усталости и вегето-сосудистая дистония. Особенности физической реабилитации больных

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.