Особенности международных конфликтов в период холодной войны (50-60 гг)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи вивчення міжнародного конфлікту. 5

Розділ 2. Поступ «холодної війни» (1950-1960 рр.) 11

2.1 Зовнішня політика СРСР. 11

2.2 Випробування МБР в Радянському Союзі і зміна глобальної воєнно-стратегічної обстановки. 14

Розділ 3. Конфлікти періоду конфронтації 1956-1962 р. 18

3.1. Кризи в Азії з 1958 по 1962 рр. 18

3.2. Берлінська криза (1958—1961 рр.) 21

3.3. Кубинські кризи 1961—1962 рр. і кінець «холодної війни». 28

Висновки. 43

Список використаної літератури. 45

Вступ

Перше післявоєнне десятиліття завершилося утворенням в Європі двох блоків - НАТО і Варшавського договору - на чолі з США і СРСР. Інші країни світу - як ті, що входили, так і ті, що не входили в ці союзи - були вимушені враховувати факт існування двоблокової системи і порівнювати свої дії з можливими реакціями на них кожного з супротивних угрупувань. "Третього сектора" в міжнародній політиці не було, він тільки починав формуватися за рахунок збільшення чисельності молодих країн, що звільнилися. Обидва блоки знаходилися між собою в неприязних стосунках, і їх протистояння було забарвлене в ідеологічні тони. В той же час, ідеологічні протиріччя між найсильнішими державами перепліталися з геополітичними, при яких другі грали найважливішу роль.

Величезний вплив на ситуацію стала чинити ядерна зброя. Але її руйнівна дія на планетарну систему погано усвідомлювалася елітами усіх країн. Військово-політичні доктрини США і Радянського Союзу були наступальними, вони будувалися на спрощеному розумінні наслідків застосування атомної зброї. Політики не мали ясного уявлення про гранично допустимі пороги конфронтації. Супротивні сторони випробовували недовіру один до одного і з вражаючою легкістю переходили від мирних ініціатив до зухвалих заяв, погроз і ультиматумів. Це додавало міжнародним відносинам нестійкість, створювало обстановку напруженості. Кризи і загрозливі ситуації у відносинах між державами були рядовим явищем. Вони стали частіше виникати на колишній периферії - поза Європою, в країнах Азії, Африки і Латинської Америки.

У цій курсовій роботі розглядається політика двох провідних держав, що створили на міжнародній арені біполярну систему, в яку виявився втягнутий практично увесь світ, що спричинило, як вже було вказано, безліч міжнародних конфліктів, які служили свого роду посередниками в демонстрації військових сил і політичних амбіцій двох наддержав.

У зв'язку з цим об'єктом дослідження є міжнародні відносини у 50-60 рр., а предметом - конкретна політика обох держави на міжнародній арені.

Мета курсової роботи - простежити еволюцію зовнішньої політики США і СРСР упродовж двох десятиліть.

Для реалізації поставленої мети нами були сформульовані наступні завдання:

- дослідити політичну складову розподілу повоєнного світу;

- оцінити геополітику як основу об’єктивізації біполярності;

- проаналізувати геополітичну складову конфліктності відносин США та СРСР;

- розглянути дуалізм об’єктивних та суб’єктивних причин регіональних конфліктів.

Історіографія дослідження. Для детального і комплексного вивчення і дослідження теми нами були використані науково-аналітичні дослідження українських, російських та зарубіжних вчених. Зокрема, З. Бжезинський, В. Батюк, Г. Корнієнко, О. Кравченко, І. Берге, Г. Кісінджер, Л. Нежинський, І Челышев та інші. Крім того використовувались збірники документів.

Найважливіший висновок, що випливає з погляду історіографії проблеми “холодної війни” полягає в тому, що й нині подекуди зберігається тенденція до необ’єктивності у висвітленні причин, перебігу і, зокрема, наслідків “холодної війни”. І це ще раз підтверджує актуальність зробленої у дисертації спроби з об’єктивних, нетрадиційних, узагальнюючих позицій розглянути витоки, перебіг і наслідки “холодної війни”.

Методика дослідження. В основу курсової роботи покладено комплексний підхід до вивчення проблеми, тобто поєднання кількох методів, пов’язаних з рядом напрямків дослідження.

Закрыть

Особенности международных конфликтов в период холодной войны (50-60 гг)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.