Внешняя и внутренняя политика гетманата П. Скоропадского

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 35

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. НАПАД НІМЕЦЬКИХ І АВСТРО-УГОРСЬКИХ  ВІЙСЬК НА УКРАЇНУ.. 5

1.1. Відступ радянських військ з України. 5

1.2. Розпуск Центральної Ради. 7

1.3. Утворення гетьманського уряду. 11

2. ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ГЕТЬМАНА П.  СКОРОПАДСЬКОГО.. 14

2.1. Політичні партії та гетьманський режим. 14

2.2. Збройні сили Української Держави. 16

2.3. Arpapнa політика уряду. 17

2.4. Становище  робітничого класу. 18

2.5. Народна боротьба з окупантами. 19

2.6. Національно-культурна політика. 20

3. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ КУРС УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ.. 24

3.1. Переговори про мир з радянською Росією.. 24

3.2. Бессарабське питання. 24

3.3. Кримське питання. 25

3.4. Холмщина і Підляшшя. 27

4. ПАДІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО РЕЖИМУ.. 29

4.1. Ставлення білогвардійців до української державності 29

4.2. Утворення Українського національного союзу. 30

4.3. Відречення гетьмана від гасла самостійної України. 31

4.4. Утворення Директорії 32

ВИСНОВКИ.. 34

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. Після більшовицького перевороту революція переросла у громадянську війну. Минули ейфорія, почуття солідарності, масові демонстрації, бурхливі й гарячі дебати 1917 року. Протягом наступних трьох років у запеклій і безжальній війні, що супроводжувалась масовим терором і звірствами, зчепились численні претенденти на владу в Україні і в усій колишній імперії, зброєю вирішуючи, хто і яка форма правління заступить старий устрій.

Для багатьох українців поява більшовиків у Росії була не лише початком нового жорстокого пореволюційного етапу, а й причиною докорінних змін у їхньому політичному мисленні. Диктаторська природа більшовицького режиму на півночі викликала відразу у багатьох українських діячів і змусила їх відмовитися від позиції збереження автономних, федералістських стосунків із Росією. Відтепер незалежність стала їхньою метою. Проте серед українців, як і серед інших народів колишньої імперії, виникало дедалі глибше розмежування щодо ряду цілей і шляхів їх досягнення. До того ж майже кожна сторона, що брала участь у громадянській війні, прагнула підпорядкувати собі Україну з її природними багатствами та стратегічним розташуванням. Тому після певного затишшя, зумовленого німецькою окупацією, Україна стала ареною найбільш хаотичних і складних подій громадянської війни.

Отже, актуальність теми дослідження полягає у необхідності глибше вивчити проблему, яка винесена в заголовок курсової роботи, оскільки в наш час є більше можливостей для подібного дослідження, яке може бути неупередженим. Цьому сприятиме та обставина, що за останні роки з’явилося досить багато нової інформації, яка не є настільки полярною і однозначною, як в умовах панування тоталітарної системи.

Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження даної курсової роботи є події в Україні в період 1918-1919 років. Зокрема боротьба за відновлення незалежності української держави в період перебування при владі гетьмана Павла Скоропадського.

Предмет дослідження. Предметом дослідження курсової роботи виступає зовнішня і внутрішня політика гетьманату П. Скоропадського.

Мета дослідження. Метою дослідження цієї курсової роботи є опрацювати, дослідити і вивчити основні віхи зовнішньої та внутрішньої політики України в період гетьманату П. Скоропадського.

Мета роботи реалізується шляхом реалізації таких завдань:

1. Розкрити питання перевороту і становлення гетьманату П.Скоропадського.

2. Дослідити зовнішню політику гетьманського уряду.

3. Дослідити розвиток освіти та культури в період гетьманування П.Скоропадського.

4. Розкрити питання боротьби проти гетьманату і повалення його влади


Закрыть

Внешняя и внутренняя политика гетманата П. Скоропадского

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.