Реализация политики просвещенного абсолютизма в европейских государствах

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ 3

Розділ І. Освічений абсолютизм: поняття та розвиток 4

1.1 Філософські передумови абсолютизму 6

1.2 Історичний розвиток освіченого абсолютизму 8

1.3 Суть політики освіченого абсолютизму Європі 11

Розділ ІІ. Політика освіченого абсолютизму в європейських державах 12

2.1 Суспільно-економічне становище та політика "освіченого абсолютизму" в Словацьких землях 12

2.2 Освічений абсолютизм. Прусське королівство 18

2.3 Політика "Освіченого Абсолютизму" в Чехії 23

Висновок 27

Використана література 29

Вступ

В другій половині XVIII ст. у зв’язку з загальноєвропейських економічних і демографічних підйомом у правлячих колах європейських держав все більше зростало усвідомлення необхідності модернізації економічної та політичної системи. Це загальноєвропейське явище традиційно іменується освіченим абсолютизмом.

Суть політики освіченого абсолютизму полягала в тому, щоб, не міняючи по суті державних форм абсолютної монархії, в рамках цих форм, зверху проводити реформи в економічній, політичній, культурній сферах, спрямовані на модернізацію застарілих явищ феодального порядку. Найбільш поглиблено монархічну концепцію освіченого абсолютизму дав прусський король Фрідріх II Великий (1712-1786), що залишив після себе 30-томне зібрання творів. Під впливом ідей просвітителів Фрідріх II видав звід законів - «Фрідріхом кодекс», що вводив в Пруссії рівний для всіх суд, встановив повну віротерпимість, скасував тортури. Проте захоплення ідеями Просвітництва у Фрідріха II було неглибоким, про що можна судити з його практичних справ. Так, весь соціальний лад Пруссії, з переважанням дворянства над іншими станами, він залишив без змінити.

Більш послідовно проводив політику освіченого абсолютизму Йосип II(1741-1790), який після смерті батька Франца Стефана став німецьким імператором, а після смерти матері Марії Терезії успадкував австрійські володіння. Свого десятирічне царювання в Австрії (1780-1790) він провів цілий ряд реформ, головна з яких звільнення селян від кріпацтва, наділення їх землею. Найбільш глибоко й послідовно реформи Йосифа II торкнулися судочинство ( «Іосіфовскій законник»). Однак він же ліквідував автономію земель і провінцій імперії Габсбургів, заохочував німецьку колонізацію Угорщини, Трансвільваніі, Галичини.

Просвещение політизоване суспільну свідомість і сприяло зростанню революційних настроїв в суспільстві.

Закрыть

Реализация политики просвещенного абсолютизма в европейских государствах

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.