Экономическое развитие Приднепровья конце XIX в. - В начале ХХ ст. в условиях Российской империи

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Промисловість Наддніпрянщини. 6

1.1. Промисловий переворот. 7

1.2. Вугільна та металургійна промисловість. 10

1.3. Індустріалізація. 12

1.4. Промисловість Українських земель у складі Російської імперії на початку ХХ ст. 13

Розділ 2. Сільське господарство України в кінці ХІХ на початку ХХ століття  18

2.1. Особливості розвитку сільського господарства. 19

2.2. Стан і проблеми виробництва продукції 26

2.3. Утворення приватної власності на землю.. 33

Розділ 3. Торгівельні відносини держави. 38

3.1. Внутрішня торгівельна політика. 39

3.2. Зовнішньо-торгівельні зносини. 41

3.3. Торгово-економічний потенціал країни. 43

Висновки. 46

Джерела і література. 50

Вступ

Економічне становище України середини XIX ст. визначало­ся все більш прогресуючим занепадом кріпосницьких відносин. Рух за реформу кріпосницької системи охопив усі верстви суспільства. В цих умовах самодержавство у лютому 1861р. пішло на проведення такої реформи. Селяни одержали особисту свободу і земельні наділи. За отриману землю селяни повинні були заплатити поміщику. Оскільки грошей для цього вони не мали, викупні платежі взяла на себе держава. Протягом 49 років селяни повинні були повернути державі борг з відсотками.

Здійснене царизмом скасування кріпацтва, хоча й враховувало перш за все інтереси поміщиків, однак стало помітним кроком вперед. Були створені умови для швидкого економічного прогресу. Серйозним недоліком реформи стало збереження великого поміщицького землеволодіння.

Щоб пристосувати країну до нових умов соціально-економічного розвитку, правлячі кола в 60-70-ті роки здійснили і реформи управління, суду, освіти, військової справи, фінансову тощо. Судова реформа 1864р. ліквідувала становий закритий суд. Тепер судочинство здійснювалось з участю сторін, рішення приймали присяжні засідателі. Звинувачувані отримали право захисту. Суд став відкритим, і на його засіданнях могли бути присутніми бажаючі.

У тому ж році в південних і лівобережних губерніях України почалось здійснення земської реформи, внаслідок якої вводилося місцеве (земське) самоуправління. Земства отримали право займатися питаннями місцевого господарського і культурного життя. З 1875р. почався перехід і до міського самоврядування. В містах України утворювались міські думи.

Реформа прийшла і в систему освіти. З 1864р. була введена єдина система початкової освіти. Середню платну освіту, яка відкривала дорогу до отримання освіти вищої, здобували в гімназіях.

Зміни відбувалися в армії. У 1874р. ввели загальний військовий обов'язок. Замість 25 років служби при рекрутських наборах тепер залишили 6—7 років. Освічені служили значно менше. Реформи відкрили той шлях розвитку, який через півстоліття привів Україну до національної революції.

Економіка Наддніпрянської України у складі Росії у другій половині ХІХ ст. переживала важкий етап переходу від економічних відносин доби кріпосництва до ринкових виробничих відносин. Складнощі перехідного періоду тягарем лягли, перш за все, на українське селянство і робітництво.

Іншою суттєвою обставиною, що позначилася на житті країни, була політична і економічна залежність Наддніпрянщини від волі Центру: Петербурга. Економічні інтереси власне України ігнорувалися.

Актуальність дослідження полягає в тому, що в наші дні економічний розвиток Наддніпрянщини в умовах Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст. широко досліджується і вивчається.

Мета дослідження полягає у визначені особливостей економічного розвитку Наддніпрянщини (к. ХІХ – п. ХХ ст.).

Завдання дослідження:

- ознайомити з економічною політикою російського царизму в Україні в пореформений період;

- простежити особливості й перебіг промислового перевороту;

- розкрити значення українського індустріального району;

- прослідкувати розвиток міста в Наддніпрянській Україні;

- ознайомити з аграрними відносинами Наддніпрянщини;

- визначити розвиток товарних відносин в сільському господарстві;

- проаналізувати аграрне перенаселення і перенаселенський рух в Україні;

- обгрунтувати особливості розвитку торгівлі;

- розглянути економічну кризу 1900р. – 1903 р.;

- дослідити розвиток Наддніпрянської України в господарській системі Російської імперії початку ХХ ст.;

- проаналізувати особливості впровадження земельної реформи Петра Столипіна в Україні.

Хронологічні рамки – 60-ті роки ХІХ ст. – 1914р.

Предмет дослідження – економічний розвиток України у складі Російської імперії кінця ХІХ – початку ХХ ст.

Обєкт дослідження – Наддніпрянщина 60-х років ХІХ ст. – 1914р.

Практичне значення дослідження полягає в тому, що ця робота може бути використана на практичних заняттях з історії України та як допоміжний посібник при вивченні історичного матеріалу кінця ХІХ початку – ХХ ст.

Закрыть

Экономическое развитие Приднепровья конце XIX в. - В начале ХХ ст. в условиях Российской империи

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.