Увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

Вступ 3

Розділ 1. Нормативно-правовові документи щодо оцінки та вшанування Голодомору в Україні 5

1.1. Закон України «Про Голодомор 1932-1933рр. в Україні» як найважливіший правовий акт у питанні оцінки трагедії українського народу. 5

1.2. Укази Президента України, постанови Кабінету міністрів України - дії української влади щодо виконання закону. 7

1.3. Рішення ООН та європейських інституцій, парламентів країн світу, з питань оцінки та вшанування Голодомору в Україні 11

Розділ 2. Вшанування пам`яті Голодомору в Україні. Роль громадськості 16

2.1. Ставлення населення України до Голодомору 1932-1933 років: зміни громадської думки, динаміка та географія 16

2.2. Видання наукових праць,збірок документів, спогадів 19

2.3. Заходи щодо вшанування пам`яті трагедії в історії незалежної України 25

2.4. Створення меморіалів та інших пам`ятних знаків 30

Висновки 34

Список використаних джерел та літератури 37

Додатки 40

Вступ

Актуальність дослідження. Голодомор 1932-1933 рр. належить до найбільших людських трагедій, соціальних катастроф XX століття. Український Голодомор - це важкий злочин проти українського народу,який можна класифікувати як геноцид. Актуальність дослідження визначається станом вивчення даної проблеми на сучасному етапі. Довгий час питання Голодомору 30-х років в Україні було «білою плямою» в історії, вивчення якого заборонялося в СРСР. Сьогодні воно потребує конкретизації та поглиблення. Новий етап у дослідженні розпочався після проголошення незалежності України. Вийшло надзвичайно багато наукових праць,збірників документів,зібрано десятки тисяч спогадів, відбувається нагромадження емпіричного матеріалу та теоретичне осмислення природи геноциду.

Прийняття Закону України «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні» 28 листопада 2006 року, в якому Голодомор визнається актом геноциду українського народу, наслідком навмисних дій сталінського режиму, спрямованих на масове знищення українських селян, спонукає кожного українця осмислити витоки і наслідки цієї трагедії.

Мета дослідження - на основі нормативно-правових документів і матеріалів проаналізувати діяльність державної влади та громадських організацій щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

Для реалізації поставленої мети виділимо завдання:

- аналіз нормативно-правивих документів щодо оцінки та вшанування пам`яті Голодомору в Україні та за кордоном;

- систематизувати матеріали, які підтверджують факти увічнення пам`яті жертв Голодомору;

- дослідити ставлення населення України до проблеми вшанування пам`яті жертв Голодомору.

- визначити основні заходи влади та громадськості щодо вказаної проблеми.

Об`єктом дослідження є Голодомор України 1932-1933рр. Предметом дослідження є діяльність нашого уряду та громадськості щодо вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933рр.

Методологічна основа – дослідження проблеми ґрунтується на загальних принципах наукового пізнання: історизму, об’єктивності та системності, які передбачають з’ясування умов виникнення, розвитку й наслідків подій, а також розуміння їх причинно-наслідкового зв’язку.

Наукова новизна: вперше проводилось дослідження щодо увінчання пам`яті жертв Голодомору 1932-1933рр. Новизна дослідження даної теми пов`язана із спробою дослідити вказане явище в історії України через наявну наукову базу та враховуючи суспільну значимість вивчення цього питання на державному рівні.

Закрыть

Увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.