Петр Конашевич-Сагайдачный в украинском истории

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ПЕТРО КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ: ІСТОРИЧНІ НАРИСИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 5

1.1. Нотатки з приводу деяких питань біографії 5

1.2. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний видатний державний, громадсько-політичний та військово-морський діяч України 8

РОЗДІЛ ІІ. ГЕТЬМАН КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ - ЗНАКОВА ПОСТАТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ 18

2.1. Похід гетьмана П. Конашевича-Сагайдачного на Москву 1618 року 18

2.1. Битва під Хотином 1621 року 22

2.3. Відновлення православної ієрархії 26

ВИСНОВКИ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРА 34

ДОДАТКИ 36

ВСТУП

Актуальність дослідження. В історії України є чимало імен, які навічно вкарбувалися у народну пам'ять. До таких видатних особистостей належить Петро Конашевич Сагайдачний. Яких би сторін політичного життя України початку XVII ст. ми не торкнулися, всі вони більшою чи меншою мірою пов'язані з діяльністю цієї людини. Серед інших діячів того часу П.Конашевич-Сагайдачний виділявся гострим аналітичним розумом, палким патріотизмом, глибоким розумінням завдань і перспектив боротьби, послідовністю і непохитністю у досягненні поставленої мети, а також дуже розвинутим почуттям власної гідності.

Петро Конашевич-Сагайдачний прославився не лише у ратних справах. Одночасно боровся за релігійні та культурні права українського народу. Першим з гетьманів поширив свою діяльність на Київ, зробивши його знову політичним, культурним і релігійним центром України. З його ім'ям пов'язане народження Київської колегії, що згодом перетворилася на знамениту Києво-Могилянську академію. Адже і сам мав на той час вищу освіту — закінчив Острозьку академію.

Оцінюючи життєвий шлях Сагайдачного, слід зауважити, що ніхто з його сучасників чи істориків нового часу не заперечував полководчого хисту цієї людини. Що ж до його політичного кредо, то воно викликало (і продовжує викликати) суперечки та наукові дискусії. Безумовно, гетьман був обережним і прагматичним політиком. Відкрита військова конфронтація з польським урядом здавалася йому менш прийнятною, ніж шлях переговорів і компромісів. Вони приносили певні успіхи, але були й невдачі.

Разом з тим ми не повинні ігнорувати великого внеску Петра Сагайдачного у розвиток визвольного руху в Україні. За його безпосередньою участю 1620 р. відновила свою діяльність православна церковна ієрархія, що було далекоглядною політичною акцією. Не можна недооцінювати і піклування гетьмана про розвиток Київського та Львівського братств, його матеріальну підтримку школами, прагнення дати освіту десяткам молодих людей. Так, переплітаючись, доповнюючи або суперечачи одна одній, ці риси характеру створювали цілісний і самобутній образ Петра Конашевича-Сагайдачного — відомого політичного діяча першої половини XVII ст., козацького ватажка, просто людини.

Ґрунтовні сучасні наукові розвідки про гетьмана на­лежать перу М. Аркаса, В. Сергійчука, В. Голобуцького, В. Нічик, З. Хижняк, О. Ящук, В. Замлинського, В. Щербака, письменників З. Тулуба, Г. Книша, М. Загірної та ін.

Об’єкт дослідження – історична постать Петра Конашевича-Сагайдачного.

Предмет дослідження – суспільно-політична діяльність Петра Конашевича-Сагайдачного та його роль в історичній долі України.

Мета курсової роботи дослідити військово-політичну діяльність гетьмана П.Сагайдачного та його вклад у розвиток Української держави.

Для досягнення мети потребують розв’язку наступні завдання:

- дослідити віхи біографії Петра Конашевича-Сагайдачного;

- розкрити роль гетьмана Петра Сагайдачного в створенні та вдосконаленні козацького війська;

- дослідити військові походи Петра Сагайдачного;

- визначити внесок Сагайдачного у відновлення православної ієрархії.

Методи дослідження. З метою об'єктивного осмислення теми застосовувались порівняльний та описовий методи пізнання, метод історіографічного аналізу і синтезу, проблемно-хронологічний підхід.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Петр Конашевич-Сагайдачный в украинском истории

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.