Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 50

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ 1. ФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ В УПА 5

1.1. Становлення медико-санітарної служби як структурної одиниці УПА 5

1.2. Роль Українського Червоного Хреста у формуванні медичної служби УПА 10

1.3. Внесок Катерини Зарицької у процес розбудови підпільної медичної служби 14

1.4. Залучення до УПА медичного персоналу. 17

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ 22

2.1. Формування та діяльність санітарних пунктів, шпиталів. 22

2.2. Постачання ліків 26

2.3. Профілактика та гігієна в системі роботи медичної служби 31

ВИСНОВКИ 34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 37

ДОДАТКИ 39

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. З часів падіння комуністичного режиму в Україні історична наука переживає період динамічного розвитку: досліджуються теми, які раніше підлягали ідеологічним заборонам, знято обмеження на доступ до раніше закритих архівів, розширився методичний арсенал досліджень, з’явилась можливість без страху і заборон поспілкуватись з учасниками історичних подій. Серед таких тем, що нині привертають увагу дослідників є історія Української Повстанської Армії (УПА), діяльність її лідерів, відділів, структур, в тому числі медичної (медико-харитативної) служби.

Актуальність дослідження зумовлюється не лише необхідністю усунення «білих плям» у нашій історії, проблема дослідження і оцінки різних сторін діяльності УПА має значний суспільний резонанс у нашому сьогоденні. Невизначеність офіційної позиції держави щодо цього руху стоїть на заваді консолідації українського народу, створенню здорової конструктивної атмосфери. Вирішення цієї проблеми можливе лише за умови якнайширшого дослідження різноманітних аспектів становлення та розвитку Української Повстанської Армії. На сьогодні вже зроблені серйозні кроки: зроблено фаховий висновок робочої групи істориків при урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН та УПА, досліджені періодизація, межі діяльності, керівний склад, діяльність багатьох діячів, значну частину військових операцій і лише частково діяльність допоміжних структур, зокрема медичної служби. Подальший поступ за цією темою вимагає різнопланових досліджень, залучення до наукового обігу документів, особливо з архівів Служби Безпеки України.

Мета дослідження – проаналізувати історію формування та діяльність медико-харитативної служби в УПА, довести, що навіть в умовах глибокого підпілля вона діяла як доволі злагоджений механізм. Для реалізації поставленої мети виділимо завдання:

– охарактеризувати особливості формування медичної служби, роль в процесі формування УЧХ та особисто Катерини Зарицької;

– визначити основні проблеми в процесі формування «служби здоров’я», а також їх вирішення;

– з’ясувати шляхи залучення до медичної служби лікарів, особливості підготовки медичних кадрів в умовах підпільної боротьби;

– дослідити різні аспекти діяльності медичної служби як то: створення шпиталів, вирішення проблеми медичних препаратів, медико-інформаційна та профілактична робота серед вояків УПА та місцевого населення;

– з’ясувати відмінності роботи медичної служби під німецькою окупацією та в період відновлення радянської влади на західноукраїнських землях;

Об’єкт дослідження – медична служба УПА, предмет – особливості її створення та функціонування.

Хронологічні та територіальні межі – визначені періодом формування та діяльності УПА на західноукраїнських землях, тобто 1942 – 1950 рр.

Методологічну основу дослідження склали принципи історизму та наукової об’єктивності, що ґрунтуються на пріоритеті матеріалів, які дають змогу всебічно проаналізувати та дослідити дану тему.

Наукова новизна полягає в комплексному підході до вивчення зазначеної проблеми, залученні до дослідження і систематизації історичної літератури, спогадів вояків УПА, працівників медичної служби як опублікованих, так і записаних автором дослідження. Автором особисто розроблена програма дослідження, сформульована мета, завдання, проведений пошук історичних матеріалів, проведений їх аналіз, сформульовані висновки. 

Закрыть

Медико-санитарная служба в УПА

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.