Польский национально-освободительное движение первой половины XIX в

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. СТАНОВИЩЕ ПОЛЬСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст. 5

РОЗДІЛ 2. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ ПОЛЬСЬКОГО НАРОДУ НА ПОЧАТКУ  XIX ст. 17

2.1. Листопадове повстання в Польщі 1830-1831 рр. 17

2.2. Репресії проти польського народу після придушення повстання 1830—1831. р. 21

2.3. “Велика еміграція” і національно-визвольний рух у 30-40-х роках ХІХ ст. 27

2.4. Революційна боротьба на польських землях в 1846-1849 pp. Західна Європа і ''польське питання''. 34

ВИСНОВКИ.. 37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 39

ДОДАТКИ.. 41

ВСТУП

Актуальність дослідження. З 1795 р. не існує єдиної історії Польщі - вона перетворюється на історію її окремих частин, що перебували у складі трьох держав Росії, Прусії і Австрії.

В результаті трьох поділів Речі Посполитої переважна більшість польських земель опинилася під пруським гнітом. Крім частини Помор’я і Сілезії, що були загарбані німецькими феодалами раніше. Прусія захопила решту Помор’я, Велику Польщу, частину Мазовії, Вармію, Куявію і Підляшшя.

До складу Австрії увійшли Південна Мазовія і Мала Польща, а також західноукраїнські землі. Із захоплених Австрією територій було створено окрему провінцію, яку назвали Королівством Галичини і Лодомерії.

До Росії відійшли Правобережна Україна, Волинь, Білорусія, Литва і Курляндія.

Загарбані польські землі зазнавали соціального і національного гноблення. Однак завдяки багатовіковій традиції державності, високому рівню національної свідомості польський народ значною мірою зберіг національну єдність, особливо в духовному житті, культурі, національно-визвольному русі.

Даний період характеризується тим, що він відіграв величезну роль в укріплені економічного підґрунтя, для формування польської нації.

До вивчення польського національно-визвольного руху першої половини ХІХ ст. зверталися багато вчених. Праці з окремих проблем історії Польщі писали - Костомаров М.І., Грушевський М.С., Томашівський С. та інші визначні українські дослідники. Найбільш ґрунтовно це питання розглянуто в роботах Леоніда Зашкільняка, Миколи Крикуна, М.В. Миско, Л.Словіна.

Об’єктом дослідження даної теми є становище польських земель у ХІХ ст. і роль визвольних рухів у майбутньому.

Предметом дослідження є польський національно-визвольний рух.

Мета нашої курсової роботи полягає у вивченні та дослідженні польського національно-визвольного руху, у визначенні його місця і ролі в історії польського народу.

Щоб досягти цієї мети, при написанні роботи були встановлені наступні завдання:

охарактеризувати політичне і економічне становище Польщі на початку ХІХ столітті;

визначити мету та результати національно-визвольного руху та його вплив на суспільно-політичний розвиток Польщі;

визначити місце та історичне значення визвольної боротьби у Царстві Польському.

При написанні курсової роботи використовувалися такі методи дослідження: хронологічний, описовий, історично-порівняльний, системно-узагальнюючий. Їх використання дає змогу комплексного дослідження поставленої проблеми.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Польский национально-освободительное движение первой половины XIX в

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.