Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК.. 5

1.1. Утворення Української Академії наук. 5

1.2. Відділи та структура Української Академії наук. 12

РОЗДІЛ 2. ПОДАЛЬША ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК.. 17

2.1. УАН у перші роки після приходу більшовиків. 17

2.2. Розвиток ВУАН у 1924–1930 рр. 18

2.3. Діяльність Української Академії наук  у передвоєнні роки та в роки окупації 23

2.4. Другий радянський період. 26

РОЗДІЛ 3. АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ЯК ГОЛОВНИЙ НАУКОВИЙ ЗАКЛАД НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 32

ВИСНОВКИ.. 41

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 43

ДОДАТКИ.. 45

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Українська Академія наук (УАН)— організаційне об'єднання наукових установ з метою координації досліджень та інтеграції дій. Заснована у листопаді 1918 з ініціативи провідних українських учених. З 1921 — Всеукраїнська Академія наук (ВУАН), з 1936 — АН УСРР, з 1937 — АН УРСР, з 1991 — АН України, з 1994 — Національна АН України.

Першими законодавчими актами, які визначили офіційний статус УАН, були її статут і декрет гетьмана П.Скоропадського від 14 листопада 1918 "Про заснування Української Академії наук". Першими дійсними членами УАН були затверджені: по відділу історично-філологічних наук — Д.Баталій, А.Кримський, М.Петров, С.Смаль-Стоцький; по відділу фізично-математичних наук — В.Вернадський, С.Тимошенко, М.Кащенко, П.Тутковський; по відділу соціальних наук — М.Туган-Барановський, І.Тарановський, В.Косинський, О.Левицький.

27 листопада 1918 відбулося перше установче спільне зібрання УАН, на якому президентом Академії було обрано В.Вернадського, неодмінним секретарем — А.Кримського. Були обрані й керівники відділів. Тим самим було закладено основи діяльності першої національної Академії наук.

Українська академія наук почала діяти, хоча умови для її праці були вкрай незадовільними. Наступні численні зміни політичної влади в Києві, розруха, голод, кінець кінцем, матеріальні нестатки стояли на заваді науковій та науково-організаційній праці вчених. Кілька місяців УАН не мала навіть свого приміщення. Нарешті в лютому 1919 р. садибу пансіону графині Левашової «з усім належним їй рухомим майном» було передано у власність УАН. Цьому Академія мала завдячувати радянській владі, що, на відміну від української Директорії, прихильно поставилася до Академії наук.

Від 1919 р. будинок по вул. Володимирській, 54 належить Академії наук. Спочатку в ньому перебували численні наукові установи Академії. Тепер, коли науково-дослідні інститути мають власні приміщення, тут перебуває Президія Національної академії наук України.

З вищенаведеного ми бачимо, що обрана тема дослідження є досить актуальною.

Об’єкт дослідження – Українська Академія наук (УАН).

Предмет дослідження – історія створення УАН.

Мета курсової роботи полягає у дослідження історії заснування та діяльності Української Академії наук, як головного наукового закладу держави.

Мета роботи визначає наступні завдання:

- проаналізувати наукові та історичні матеріали по даній темі;

- розглянути історичні чинники, що обумовили створення Української Академії наук;

- простежити подальшу діяльність Української Академії наук;

- дослідити діяльність НАН на сучасному етапі.

Методи дослідження. Методологічними засадами дослідження є принципи історизму, наукової оюєктивності, системності при висвітлені історичних фактів. Застосовувалися методи історчного аналізу, інтерпретації та узагальнення.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Образование Украинской Академии наук

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.