Война за независимость и образование США

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 51

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

Розділ І. Війна за незалежність і утворення США.. 7

1.1. Передумови Війни за незалежність. 7

1.2. Війна за незалежність і утворення США.. 10

Розділ II. Становлення державності 21

2.1. Витоки державності 21

2.2. Декларація незалежності 22

2.3. Формування влади штатів. 23

2.4. “Статті конфедерації”. 30

2.5. Конституція 1787 року і Білль про права. 37

2.6. Великі принципи конституції 44

Висновок. 49

Використана література. 52

Вступ

Основними джерелами з питання формування державності Америки є: Декларація незалежності, “Статті конфедерації”, Конституція 1787 року і Білль про права. Також, звертаючись до витоків формування державності важливим документом є Мейфлауєрська угода.

Також важливе джерело - 4х-томник “Записів федерального конвенту 1787 року” М.Фарранда, де можна побачити погляди творців федералістської ідеології: Дж.Мэдисон, Дж.Вильсон, Г.Моррі, Р.Кинг, А.Гамільтон, Дж.Дікінсон, Е.Рандолф, Ч.Пінкні.

У історіографії з даного питання існує безліч думок.

Керівна роль в патріотичному таборі належала не демократії, а помірному крилу, ідеологія якого у міру розвитку революції все більш затверджувалася як кредо молодої буржуазної республіки і послужила основою при виробленні федеральної конституції 1787 року.

Історик-марксист Г.Аптекер виділив гуманістичне трактування прав людини, що міститься в Декларації і перших конституцій штатів, концепцію народного суверенітету і право на революцію. У статті “Американська революція і право на революцію” Г.Аптекер вперше в історичній літературі обгрунтовує: ідея права на революцію укладена не тільки в Декларації незалежності, але і у ряді перших конституцій штатів”.

“Ідея ухвалення писаної конституції, що включає перелік повноважень уряду - логічно витікала з революції," - Г.Аптекер. Він відзначає суперечливий характер відношення конституції США до передуючої революційної ідеології. З одного боку - доктрина договірного утворення уряду і чіткого визначення меж і прерогатив державного апарату, що утілилася в ній, представляє заперечення свавілля влади, характерного для феодально-абсолютиських суспільств. Ухвалення конституції тому означало “реалізацію політичних принципів Століття Розуму”. Але, з другого боку, відмова від “Статі конфедерації” 1781 року, первинної хиткої договірної угоди, між 13 штатами на користь конституції відобразила “часткову поразку” лівого, демократичного крила революції і перемогу її помірних діячів.

Лідер неоконсервативного напряму Л.Харц заперечує типологічний зв'язок доктрин американської революції з передовою європейською думкою XVIII століття.

Консервативний напрям - буржуазні історики США - заперечують класову суть Конституції 1787 року, оголошують документ продуктом народного волевиявлення.

Буржуазні історики - прогресисти бачили в конституції антитезу Декларації 1776 року (В.Л.Паррінгтон), “Статті конфедерації”, закріплюючі суверенітет штатів повністю відповідали вимогам історичного моменту і що конституція 1787 року восторжествувала лише в результаті зусиль консервативних діячів, що вміло направляються (М.Дженсен)..

Концепція згоди - визнає наявність гострих розбіжностей в ідеології американської революції.

У доповіді про “права людини” на XIV Міжнародному конгресі історичних наук в Сан-Франциско в 1975 році американський історик Р.Палмер говорив: “Конституція 1787 року, як, втім, і законодавство штатів, носили обмежений характер, відзначаючи з жалем, що супротивники революції - лоялісти опинилися в нерівному положенні з її прихильниками. До речі кажучи, ті лоялісти, які згодом повернулися в США або заявили про підтримку нової влади, користувалися всією повнотою конституційних гарантій. Більш того, вони активно прилучилися до консервативного блоку “федералістів”, прихильників конституції 1787 року, склавши оплот нового правопорядку”.

Представник “нових лівих” в сучасній історіографії США С.Лінд справедливо відзначає, що кардинальним питанням революції була відміна рабства. Але для того, щоб виконати цю задачу, потрібно ще одна революція.

Як вже наголошувалося, при складанні Декларації незалежності Джефферсон включив в неї пункт про відміну рабства, але під тиском представників південних колоній, цей пункт був виключений. Проте положення про те, що кожен американець має право “на життя, свободу і прагнення на щастя” розповсюджувалося в теорії на всіх без виключення. Згодом лідери аболіціоністів, виступаючі за відміну рабства, посилалися на Декларацію незалежності. Тим часом, конституція США узаконила інститут рабовласництва, зафіксувавши це в спеціальній ухвалі. У цьому полягала її принципова відмінність від Декларації незалежності. Мета конституції 1787 року полягала в тому, щоб закріпити права і владу США за багатою меншиною всупереч демократичній більшості. Про це прямо говорили творці конституції. “Ті, хто володіє власністю, і ті, хто її не має, завжди представляли різні інтереси в суспільстві, - писав Медісон. - Те ж саме можна сказати про кредиторів і боржників. Земельні, промислові, торгові і грошові інтереси, а також інтереси менших груп неминуче виявляються в цивілізованих націях і розділяють їх на різні класи, що керуються в своїх діях різними відчуттями і поглядами. Регулювання цих різних і суперечливих інтересів є головною задачею сучасного законодавства”.

Ухвалення Конституції 1787 року було продиктоване інтересами затвердження влади крупної буржуазії і земельної аристократії. Якщо говорити про загальну її оцінку як політичного документа, то не можна не визнати, що для того часу це була передова конституція, особливо, після ухвалення Білля про права, який також слідує розглядати як певний підсумок класової боротьби. Саме з причини відсутності Білля про права конституція зустріла масову опозицію. Представляючи інтереси малоімущих верств населення супротивники конституції рішуче наполягали на ухваленні поправок до неї і критикували її за відсутність в ній гарантій елементарних політичних свобод. Творці конституції були “абсолютно не розташовані займатися поправками, поки не буде повністю організований Уряд," - говорив Мустьє. Проте, зрештою вони вимушені це зробити. Знайшовши, що “їх супротивники підготували довгий список доповнень. Здатних ослабити або взагалі скинути всю нову систему, вони вирішили запропонувати самі те, що не могло їй пошкодити і узяти під контроль дебати з тим, щоб зробити їх для себе сприятливішими”. Таким чином, прихильники конституції досягали подвійного ефекту. З одного боку: вибили козир з рук опозиції, з іншою - сформулювали доповнення до конституції в прийнятному для себе вигляді. “Ці поправки були складені пануючою партією в такій манері, щоб не завдати ніякого збитку духу конституції і угамувати надмірне занепокоєння.” (Е.Мустьє). Разом з тим, ухвалення Білля про права було принципово важливим успіхом демократичних сил.

Закрыть

Война за независимость и образование США

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.