НЭП - ход развития новой экономической политики как общественной модели и результаты ее проведения для Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

НЕП (Нова економічна політика)- хід розвитку нової економічної політики як суспільної моделі і результати її проведення для України

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Передумови та запровадження НЕПу. 6

1.1. Передумови НЕПу. 6

1.2. Проголошення НЕПу. 9

Розділ ІІ. Діяльність НЕПу у народному господарстві 10

2.1. НЕП у сільському господарстві 10

2.2. НЕП у промисловості 13

Розділ ІІІ. Політична боротьба часів НЕПу та її згортання. 20

3.1. Політична боротьба часів НЕПу. 20

3.2. Згортання НЕПу. 25

Висновок. 26

Список використаної літератури. 29

Вступ

Період НЕПу - навряд чи не самий складний із усіх періодів радянської історії. У той же час саме він найбільш значимий для нас сьогодні. Який його загальний соціально-історичний зміст і значення? Існує три основних відповіді на це питання.

Відповідно до першої, що безроздільно господарювала в радянській історичній літературі, НЕП становив собою один з етапів будівництва соціалізму в СРСР. Змушений особливими обставинами, що склалися по закінченні громадянської війни, і який відрізнявся значною своєрідністю, він при усіх обставинах, з ним пов’язаних, зіграв у цілому корисну роль, давши країні можливість залікувати рани, нанесені війною, і підготуватися до нового, вирішального етапу соціалістичного будівництва. До кінця 20-х років значення НЕПу виявилося вичерпаним, внаслідок чого він і зійшов зі сцени, уступивши місце періоду індустріалізації і колективізації.

Другу відповідь можна визначити так: НЕП – свого роду епоха Реставрації; наткнувшись на нездоланні перешкоди, більшовицька революція покотилася назад. Правда, не докотилася: історично позитивний процес повернення був обірваний Сталіним.

Третя відповідь, що пропонувалася рядом західних дослідників, зводилася до того, що НЕП треба розглядати як особливу, ринкову модель соціалізму, що володіла рядом достоїнств, але не зуміла справитися з властивими їй протиріччями, чому їй і довелося поступитися місцем державному соціалізму сталінського зразка.

У кожній з цих відповідей є, мені здається, своя доля істини, але, на жаль, не більш ніж доля. Перша відповідь негарна уже тим, що загладжує і випрямляє хід історичного процесу, применшує корінну протилежність сталінської і непівської економіки, ігнорує „вибуховий” характер, як народження НЕПу, так і його припинення. Друга відповідь мала право на існування лише в пору „відступу”, тобто при переході від „воєнного комунізму” до НЕПу. Нарешті, третя відповідь, найбільш переконлива, має той корінний недолік, що залишає нез’ясованим, модель якого соціалізму в цьому випадку мається на увазі.

Період НЕПу – єдиний час у радянській історії, коли пліч-о-пліч існували капіталізм і соціалізм. Соціалізм і капіталізм протистоять один одному як два соціально-економічних уклади: перший – у тотально усуспільненій промисловості, другий – у кількісно переважному приватному секторі.

Можливо, роки НЕПу для багатьох радянських людей були кращими роками епохи правління більшовиків. Підйом економіки після руйнівної громадянської війни, безсумнівно, став можливим завдяки відновленню, хоча і не повного, ринкових відносин у радянській економіці, відмовлення від багатьох ідеологічних догм в економіці. Тільки завдяки НЕПу більшовикам вдалося утриматися у влади, остаточно усунути своїх політичних суперників в особі інших політичних партій і внутрішньої опозиції. Разом з тим, відносна лібералізація економіки не призвела до демократизації в суспільному і політичному житті в Радянському Союзі. Для будь-якої, успішно функціонуючої ринкової системи, абсолютно необхідні політична стабільність, гарантії власності, інвестицій і т. д., однак нічого подібного більшовики пропонувати не збиралися. У цій ситуації розвиток приватного сектора обмежувався лише дрібним підприємництвом і спекуляцією, що явно не сприяло успішному розвитку економіки. Але в цілому, після декількох років терору перехід до нової економічної політики дозволив підняти економіку країни з розрухи.

Початий у країні, де люди вмирали з голоду, НЕП являв собою радикальний поворот у політику, акт колосальної сміливості. Але перехід на нові рейки змусив радянський лад протягом року з зайвим балансувати на краю прірви. Після перемоги в масах, що під час війни йшли за більшовиками, поволі наростало розчарування. Для партії Леніна НЕП був відступом, кінцем ілюзій, а в очах супротивників – символом визнання більшовиками власного банкрутства і відмови від своїх проектів.

Саме життя підказувало, що потрібно переходити до нових способів господарського будівництва. З ініціативи В.І.Леніна незабаром після закінчення громадянської війни Комуністична партія і Радянський уряд ввели нову економічну політику (НЕП).

„...Сутність нової економічної політики, - говорив В.І.Ленін, - є союз пролетаріату і селянства, сутність – у смичку авангарду, пролетаріату із широким селянським полем”. Бухарін бачив у НЕПі соціалістичну диктатуру, що спирається на соціалістичні виробничі відносини у великій промисловості і регулюючу широку дрібнобуржуазну організацію господарства. Значна частина більшовиків сприймала НЕП як поразку, поступку капіталізму, капітуляцією перед буржуазією.

Сучасні дослідники вважають, що сутність НЕПу полягає у відновленні, в обмежених рамках ринкової економіки, при збереженні командних висот, народного господарства в руках партійно-державного апарату. Тактичною метою НЕПу ств вихід із кризи шляхом зміцнення економічного союзу робітників і селян, стратегічною метою – побудова соціалізму.

У своїй роботі я спробую розглянути причини, які призвели до виникнення НЕПу, хід розвитку нової економічної політики як суспільної моделі і результати її проведення для країни.

Закрыть

НЭП - ход развития новой экономической политики как общественной модели и результаты ее проведения для Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.