Коллективизация и ее последствия для Украины

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Початок та цілі колективізації 5

1.1. Зміна економічного курсу СРСР 1927р. 5

1.2. Ліквідація “куркульського прошарку”. 10

Розділ ІІ. Хід колективізації в Україні 16

2.1. Темпи колективізації в Україні 16

2.2. Форми колективного господарства. 18

2.3. Завершення суцільної колективізації 22

Розділ ІІІ. Труднощі становлення колгоспного ладу  та наслідки колективізації 28

Висновки. 34

Література. 36

Вступ

Робота присвячена висвітленню проблем радянської колективізації 1928-1933 р. В сферу роботи потрапляють питання дослідження причин та передумов колективізації, особливостей колективізації в Україні та дослідження наслідків переведення села на планові рейки. Важлива роль відводиться особистісному фактору партійного керівництва республіки у тогочасних подіях, зокрема, висвітлюється діяльність Косіора, Молотова, Шліхтера.

Актуальність роботи полягає у дослідженні мотивів і особливостей колективізації в Україні, що дає право вказувати на тоталітарний характер радянського правління і антидемократичність комунізму. В умовах майбутніх президентських виборів констатація даного факту є досить актуальною.

Метою роботи є прослідкувати утвердження радянської влади на селі.

Досягнення мети здійснюється через реалізацію таких завдань:

– дослідити причини і передумови початку колективізації у 1927 р.;

– визначити і прослідкувати темпи колективізації 1927-1933 рр.;

– розглянути “куркульський” фактор у колективізації;

– визначити наслідки колективного ведення господарства.

Об’єктом дослідження є радянизація сільського господарства у 1928–1933 роках, тобто період “великого перелому”.

Предметом дослідження виступають методи і характер колективізації сільського господарства в Україні.

Історіографія дослідження.

Тему колективізації сільського господарства досліджували вітчизняні і зарубіжні вчені.

Вітчизняну історіографію, у свою чергу, можна поділити на радянську і новітню. Радянська історіографія розглядає колективізацію у позитивному значені: визначаються успіхи, високі показники заготівлі продуктів і замовчуються геноцид проти українського народу 1932–1933 рр. Новітня українська історіографія подає проблематику у новому баченні. Досліджуються дійсні масштаби колективізації, її грабіжницька і злочинна мета та наслідки (С. Кульчицький, В. Марочко, В. Даниленко, І. Білас та ін.).

На увагу заслуговує зарубіжна історіографія, що знайшла своє відображення у працях української діаспори (О. Субтельний, В. Жуковський та ін.) та західних істориків (Р. Конквест, Дж. Мейс та ін.). Проблематика знайшла своє висвітлення у злочинному світлі радянської тоталітарної системи, що пройшлася “чорним вороном” по українському селі, зруйнувавши його традиційне господарювання і прирікши до сьогодні на злиденне, нужденне існування.

Закрыть

Коллективизация и ее последствия для Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.