Трансформация политического и социально-экономического развития Чили от диктатуры к демократической республике Аугусто Пиночета

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Характеристика трансформації політичного та соціально-економічного розвитку Чилі від диктатури до демократичної республіки в часи правління Аугусто Піночета

 

Зміст 

Вступ 3

Розділ І. Роль Аугусто Піночета у військовому перевороті 1973 року 7

1.1. Аугусто Піночет на політичній арені Чилі 7

1.2. Соціально-політичне та економічне життя Чилі до військового перевороту  12

1.3. Події військового перевороту 1973 р. 16

Розділ II. Неоліберальні реформи в 1973-1980 роки_ 20

2.1. Диктатура Піночета після перевороту. Встановлення авторитарного режиму  20

2.2. Відносини Чилі з соціалістичними країнами. Заклик до боротьби з марксизмом   22

2.3. Національний розвідувальний орган_ 26

2.4. Економічне становище 29

Розділ III. Лібералізація режиму в 1980 -1990 роках та відставка А.Піночета  34

3.1. Послаблення режиму Піночета 34

3.2. Зміна економічної політики 1980 р. 37

3.3. Зовнішня політика. Міжнародна політична ізоляція Чилі 39

3.4. Відставка А.Піночета та її наслідки_ 41

Висновки_ 45

Список використаних джерел та літератури_ 50

І. Джерела 50

II. Наукові статті і монографії 50

III. Довідкова література 54

Вступ

Актуальність теми. Для багатьох з нас нинішнє десятиліття починалося як епоха надій, віри в „світле майбутнє". Здавалося, що ми стоїмо на порозі процвітання, що досить зробити ще один крок - і ми досягнемо того, до чого прагнули сторіччями. Треба всього лише прилучитися до „світової цивілізації", увійти в „загальноєвропейський будинок". Пройшло небагато часу - і великі надії змінилися глибоким песимізмом. Якщо в 1989 році для мільйонів українців здавалося очевидним, що вільний ринок і приватне підприємство в сполученні з демократією західного типу автоматично приведуть до загального процвітання, то до кінця 90-х не тільки доводиться забути про процвітання, але й сама демократія західного типу виглядає хибкою і нездатною вирішувати власні проблеми. Можливо, пройшла епоха коли відбувалося перенесення західної моделі розвитку на українські рейки. Звичайно ж, чужий досвід потрібно використати, але робити це треба акуратно, адаптуючи його під українські умови. Тим більше, що цей досвід досить різний у різних країнах. Як приклад можна навести Чилі. Інтерес до цієї держави пов'язаний перш за все з її насиченою різного роду соціальними експериментами, історією і її поступовим виходом в останні десятиліття із лабіринту здавалось би, не вирішених проблем.

Актуальною і неоднозначною залишається постать Аугусто Піночета, колишнього диктатора Чилі. Одні вважають, що він врятував Чилі від загрози комунізму і привів державу в лоно демократії і до економічного розквіту, інші звинувачують його в грубих порушеннях конституційного порядку, встановленні кривавої диктатури і порушенні прав людини, що нанесло непоправиму шкоду державі.

Об'єкт дослідження - режим Аугусто Піночета (1973-1990 роки).

Предмет дослідження - закономірності формування та особливості

діяльності режиму Аугусто Піночета (1973-1990 роки).

Хронологічні рамки охоплюють 1973 - 1990 роки. Нижня межа -вересень 1973 рік, тобто військовий переворот і встановлення влади військових, а верхня - березень 1990 рік - передача влади військовою хунтою новообраному президенту.

Мета роботи - об'єктивне і всебічне висвітлення режиму А.Піночета (1973-1990 роки).

Завдання дипломної роботи полягають у висвітленні наступних пунктів:

— дослідити передумови та причини військового перевороту 1973року;

— визначити характер військового перевороту та роль в його здійсненні А.Піночета;

— виявити особливості процесу модернізації Чилі та його наслідки;

— охарактеризувати причини падіння режиму.

Джерела. Джерельну базу складають виступи А.Піночета [1], а також документи під назвою „Трагедия Чили. Материалы и документы" [5], які відображають складні соціально-економічні та політичні процеси в Чилі в першій половині 70-х років. Важливе значення, часто діаметрально-протилежне займають інтерв'ю з А.Піночетом [2] та Послом Республіки Чилі в Росії Колодоміро Альмейда Медіна [3]. Політичну ситуацію кінця 80-х років в Чилі аналізує голова міжнародної комісії ХДП Чилі Алєхандро Маньє [4]. Однак до цих джерел потрібно відноситись обережно, оскільки вони відображають суб'єктивне ставлення конкретних осіб до даної проблеми.

Історіографія. Радянська історіографія розвивалася за умов цензурних заборон, що суттєво обмежувало її можливості в цілісному та об'єктивному висвітленні усіх аспектів проблеми режиму А.Піночета. Для праць радянських істориків (Лаврєцкий І. [30], Сахнін А. [51], Сергеев Р. [52], Чернишева В.[67]) характерним є негативне ставлення до перевороту і правління військової хунти, яке згадані історики називають фашистським, а самого А.Піночета -„орангутангом" і „кривим катом".

Сучасну російську історіографію можна розділити на два протилежні напрямки: прихильників економічних реформ А.Піночета та противників правління військових в Чилі. Представники першого напрямку (Романова 3. [50], Симонова Л. [57], Черкесова Є. [66]) трактують постать Піночета не як фігуру ката чилійського народу, а як фігуру ката „комунізму" і як можливу альтернативу подальшого розвитку Російської Федерації. Дається позитивна оцінка економічним реформам в Чилі. Представники другого напряму (Підлуцький О.[42], Тарасов О. [61]) критикують політику і економічну діяльність уряду Піночета, вважають її антиконституційною та тоталітарною.

В українській історичній думці дана проблема розроблена недостатньо. Практично не має жодної наукової монографії, яка б цілісно висвітлювала правління військових в 1973-1990 роках в Чилі. Разом з тим є ряд публікацій в журналах, зокрема стаття Кириченка В.П. „Альенде С. і Піночет А.: моделі розвитку Чилі" [26]. Автор здійснює аналіз економічних реформ А.Піночета і робить висновок, що реформування економіки супроводжувалося вкрай важливими соціальними наслідками. Заслуговує на увагу праця Мороза В. „У пошуках українського Піночета?" [40], де він дає позитивну оцінку режиму А.Піночета.

Представники зарубіжної історіографії (Пітер Корблу [25] та Стів Кангас [30]) схиляють до думки, що за час правління А.Піночета Чилі вдалося досягнути значних економічних успіхів, що згодом вивели її в четвірку найрозвиненіших країн регіону. В зарубіжній історичній літературі загалом дається позитивна оцінка реформування економіки Чилі, при цьому, характерним є ігнорування методів за допомогою яких проводилось реформування.

Методологічною основою дипломній роботи є принцип історизму та об'єктивності. У розв'язанні дослідницьких проблем використано порівняльний метод та причинно-наслідковий аналіз.

Наукова новизна роботи. У дипломній роботі зроблена спроба цілісно та об'єктивно дослідити передумови та причини військового перевороту 1973 року, особливості процесу модернізації в Чилі і причини падіння військової хунти.

Практичне значення дослідження. Зібраний у дослідженні матеріал може бути використаний при написанні курсових та дипломних робіт, для підготовки лекцій та узагальнюючих праць з новітньої історії країн Європи і Америки.

Структура дипломної роботи. Дослідження складається із вступу, трьох розділів, висновків і списку використаних джерел та літератури. Матеріал викладено за проблемно-хронологічним принципом.

Закрыть

Трансформация политического и социально-экономического развития Чили от диктатуры к демократической республике Аугусто Пиночета

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.