Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ I. Початок панування династії Романових, періоду дитячих років Миколи ІІ. 6

1.1 Панування Романових. 6

1.2 Батьки Миколи ІІ. 9

1.3 Виховання і освіта. 10

Розділ II. Політичні і економічні реформи періоду царювання Миколи ІІ. 16

2.1 Грошова реформа. 16

2.2 Австро-угорська угода 1897. 17

Розділ III. Криза сільського господарства; його причини. 18

Розділ IV. Переломні роки” 1904 - 1907. 19

4.1 Значення Російсько-японської війни. 19

4.2 Революція 1905-1907рр. Утворення Державної Думи. 20

4.3 Столипинські реформи періоду 1906-1913рр. 21

4.4 Досягнення Росії до 300-річчя ювілею Романових. 22

Розділ V. Перша світова війна і революції в Росії в лютому 1917р. 25

5.1 Перша Світова війна. Невдачі на фронті, що призвели до кризи в країні. Звинувачення в адресу Миколи II. 25

5.2 Микола II в ставці головного штабу в лютому 1917 року. Різке загострення обстановки в Петербурзі. 26

5.3 Дума вимагає зречення Миколи ІІ. 32

Розділ VI. Остання роки життя і правління Миколи ІІ. 34

6.1 Зречення від престолу. Кінець правлінню Романових. 34

6.2 Арешт Миколи II. 35

6.3 Вбивство сім’ї Романових. 36

Висновок. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

Актуальність дослідження. Микола II - російський цар, самодержавець, чия доля цікавить нас не тільки через трагічний фінал, але і головним чином тому, що в житті він завжди уважно і з абсолютною довірою ставився до ознак долі, вважаючи їх апріорі своїм щастям.Це безапеляційне судження легко перекреслило те, що насправді визначало політику правління останнього Російського імператора.Цар безуспішно намагався забезпечити в державі необхідний перехід від старого режиму до європейського буржуазного порядку, не позбавляючи при цьому Росію її сутності, не відриваючи її від власної природи.

Більшовики називали Миколу II «кривавим».Сім'я, сучасники, багато істориків вважали його «слабким, що не мав планів», а Фрейд бачив у ньому невротика.

Втім, жодне з цих визначень не можна визнати ні доречним, ні справедливим, і жодне з них не дозволяє повністю описати цю людину.

Зв’язок роботи з науковими темами та програмами. Обрана тема курсового дослідження є складовою наукового вивчення національної політики царизму наприкінці 19-початку 20 ст.

Об’єктом дослідження є вивчення всього комплексу джерел та наукового матеріалу, що стосується політики Миколи 2 в період його правління, що стало засобом для використання у зміцненні особистої влади.

Предмет дослідження - вивчення процесів використання політики Миколи 2 для зміцнення самодержавної влади.

Хронологічні рамки. Дана курсова робота визначається роками діяльності російського імператора Миколи 2 (1896-1917 рр). Хоч при висвітленні багатьох аспектів нами було використано історичні події попередньої та наступної епохи.

Територіальні межі дослідження. Курсова робота охоплює територію Російської імперії.

Мета і завдання дослідження.

Мета – проаналізувати використання національної політики під час правління Миколи ІІ з метою зміцнення самодержавства.

Розуміючи складність та багатоаспектність даної проблем, автор зосередив головну увагу на вирішенні наступних питань:

- охарактеризувати політику російського царизму наприкінці 19 – початку 20 ст.

- визначити головні напрямки політики як у внутрішній так і у зовнішній формі.

- дослідити обставини занепаду національної політики і виникнення політичної кризи.

Теоретично-методологічна основа. В даному дослідженні використано принцип історизму та об’єктивності, визнання цілісності та причиною обумовленості. У роботі використано проблемно-хронологічний, порівняльно-історичний, системно-структурний методи дослідження, що дозволили краще вивчити, а також встановити, уточнити та узагальнити проблему національної політики царизму під час правління Миколи 2

Джерела та історіографія проблеми. Написання курсової роботи вимагає залучення кола друкованих джерел, різноманітних за походженням, фактологічною наповненістю, інформаційною можливістю та характером. Всі джерельні матеріали, які використані в роботі, в основному взяті з хрестоматійних збірників.

Ні в російській, ні в зарубіжній історіографії нема жодної роботи яка б спеціально розглядала дану тему. Однак, є невелика кількість наукових праць що так чи інакше торкаються наукових аспектів вивчення національної політики Російської імперії.

Всього лиш століття минуло від досліджуваного нами періоду. Попереднє покоління залишило нам чимало літератури. Однак вона не є систематичною і не охоплює системи в цілому. Об’єктивні обставини склались таким чином, що й досі відсутнє спеціальне монографічне дослідження, яке б вичерпно розглядало досліджувану нами тему.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається із вступу, шести розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Николай II - человек и политик

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.