Греческий вопрос в послевоенных международных отношениях

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 40

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 2

Розділ 1. Статус Греції в період другої світової війни. 6

Розділ 2. Грецьке питання в повоєнних міжнародних відносинах. 14

2.1 Англійська воєнна інтервенція. 14

2.2 Обговорення на Ялтинській конференції 1945 р. 19

2. 3. Грецьке питання в Раді Безпеки ООН.. 20

2.3. Радянсько-американське  протистояння в розв’язанні  „грецького питання”. 26

Висновки. 37

Список використаної літератури. 39

Вступ

Актуальність теми. Друга світова війна призвела, як і перша, до насильницької зміни глобальної геополітичної ситуації у світі, яку юридично було зафіксовано рішеннями Ялтинської та Потсдамської конференцій 1945 р. Без сумніву, найістотнішу з цих засад становило створення, розвиток і змійцнення Організації Об’єднаних Націй – інституту глобального регулювання міжнародних відносин. У результаті перерозподілу зон геополітичного впливу суттєво змінилася розстановка сил у всіх стратегічно важливих регіонах світу. Остаточно цей процес завершився наприкінці 40-х років, коли СРСР вдалося порушити монополію США на володіння ядерною зброєю, сформувати навколо себе пояс держав-сателітів, насамперед у Центральній та Східній Європі.

Глибинний зміст світової системи міжнародних відносин від притаманної йому до цього багатополярності доволі швидко трансформувався в біполярний. На політичну авансцену вийшли дві наддержави – СРСР та США, які по-різному сприймали наслідки другої світової війни, неоднаковий був їхній погляд на перспективи розвитку світової цивілізації.

Після другої світової війни США стали беззастережним лідером усього західного світу. У цих умовах американське керівництво почало ототожнювати свої національні інтереси з глобальними прагненнями усієї капіталістичної системи. Курс на встановлення у світі американської гегемонії дістав назву „Рах Americana”. Сценарій був чіткий і одвертий: перебудова світу за американським проектом та зразком.

Проте шлях Вашингтона до досягнення „глобального лідерства” перепинив не менш могутній у військовому відношенні Радянський Союз, в орбіті якого за домовленністю з партнерами по антигітлерівській коаліції опинився весь східноєвропейський регіон.

Відносини між СРСР та США стали загострюватися і перейшли у стан конфронтації, що отримала назву „холодної війни”. Уже тоді стало зрозумілим, що протистояння в масштабах всього світу буде розвиватися по лінії США – СРСР. Боротьба, що розгорнулася між ними в ході повоєнного мирного врегулювання на Балканах була цьому підтвердженням.

Мирне врегулювання не привело до зниження напруження політичного протистояння між двома протилежними таборами. Головна боротьба розгорнулася в стінах ООН. Грецьке питання обговорювалося у зв’язку з громадянською війною, з масовими репресіями і терором в країні, з іноземним втручанням у внутрішні справи.

Дипломатична боротьба навкруг проблем Греції на міжнародних форумах того часу стала для американської зовнішньої політики одним з аргументів захисту необхідності ще більш рішучого закріплення на балканському плацдармі. Спекуляція на „загрозі з Півночі” стала свого роду ідейно-політичним підгрунтям послання президента Г. Трумена до конгресу США 12 березня 1947 р.

Разом з тим в найбільш концентрованому вигляді зіткнення точок зору прослідковується на прикладі врегулювання державних кордонів Греції. Тягар невирішених проблем з територіальних питань дає знати про себе і в наші дні, ускладнюючи час від часу відносини між балканськими державами. Тому актуальною є тема курсової роботи „Грецьке питання у повоєнних міжнародних відносинах”.

Стан наукової розробки. Досліджувана тема відноситься до маловивчених. Практично вона не розроблялася у радянській та вітчизняній історіографії. Тільки відкриття архівів у 80-90 рр. ХХ століття зробило можливим її вивчення.

У даній роботі були використані роботи російських радянських істориків, зокрема К. А. Шеменкова, А. А. Рощина [10, 11, 14], які висвітлюють дані питання з точки зору радянської історичної науки. Вони занадто заідеологізовані, емоційно забарвлені, висвітлюють події з деяким упередженням. Замовчуються і, навіть заперечуються, факти домовленості про поділ сфер впливу в Європі після закінчення війни, згідно з якими Великобританія мала отримати 90% у Греції, а Радянський Союз – 90% у Румунії та 75% у Болгарії.

Західні історіографи виказували думку про те, що СРСР своєю політикою прирік на поразку революційні сили Греції, не підтримавши їх збройними зусиллями Червоної Армії, що зупинилася 1944 р. на грецьких кордонах. Радянська історіографія заперечувала подібні думки, звинувачуючи англійських та американських політиків у експансіоністських намірах.

Зрештою, деякі дослідження сучасних російських істориків[12] привідкривають завісу секретності над подіями 1944-1947 років у Греції, але ще є багато невивчених питань.

Обєктом дослідження у роботі є процес повоєнного мирного врегулювання у Європі.

Предмет дослідження – питання внутрішнього та зовнішнього становища Греції, які стояли на порядку денному міжнародних інституцій у повоєнний час (1945 -1949 рр.).

Метою роботи є висвітлення тих проблем Греції, які хвилювали міжнародне співтовариство на протязі повоєнного п’ятиріччя:громадянської війни,масових репресій і терору в країні,іноземного втручання у внутрішні справи Греції.

Для реалізації мети варто вирішити наступні завдання:

- проаналізувати події у Греції в період Другої світової війни;

- висвітлити політичні процеси в країні, наслідком яких стала англійськавоєнна інтервенція та громадянська війна;

- розглянути протиборство США та СРСР щодо врегулювання кордонів Греції та інших проблем „грецького питання”;

- показати діяльність ООН щодо нормалізації становища в країні.

Структурно робота складається з вступу, двох розділів, що розкривають тему повоєнних міжнародних відносин, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Греческий вопрос в послевоенных международных отношениях

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.