Анализ особенностей политического и социального развития Крито-Микенской государства

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 42

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Утворення та розвиток держави на о. Крит в ХХХ-ХІІ ст. до н.е. 7

1.1. Характеристика ранньої держави на Криту. 7

1.2. Характерні риси суспільно-політичного розвитку Критської держави. 11

1.3. Особливості соціально-економічного розвитку Крита. 14

1.4. Критське письмо. Мистецтво. 18

1.5. Критська релігія. 20

Розділ ІІ. Формування і розвиток мікенської цивілізації 22

2.1. Суспільно-політичний розвиток мікенської цивілізації 22

2.2. Соціально-економічний розвиток Мікен. 25

2.3. Зовнішня торгівля і воєнні кампанії 28

2.4. Мікенська культура. Релігія. 30

2.5. Носії мікенської культури. Архітектура. 32

Розділ ІІІ. Порівняльний аналіз острівної та континентальної держави в рамках розвитку Крито-Мікенської цивілізації 33

3.1. Характеристика відмінностей в сфері управління державою.. 33

3.2. Характерні відмінності в соціальній організації 36

Висновок. 39

Використана література. 42

Вступ

Тема моєї курсової роботи „Аналіз особливостей політичного та соціального розвитку Крито-Мікенської держави”. Метою курсової роботия бачу розглянення причин політичного і соціального розвитку держави. Дати уявлення про Крито-Мікенську державу, як високо розвинену і могутню територію стародавнього світу. Показати особливості політичного, соціального і економічного розвитку держави. Розглянути основні етапи розвитку Крито-Мікенської держави. Простежити вплив Крито-Мікенської держави на інші держави стародавнього світу.

Завданням курсової роботи я бачу в повному розкритті даної теми. Простеження спочатку утворення та розвиток держави на о. Крит в ХІХ ст. до н.е. Далі вивчення характерних рис суспільного політичного розвитку і особливостей соціально-економічного. Простеження формування і розвиток Мікенської цивілізації. Розкриття суспільно-політичного і соціально-економічного розвитку Мікенської цивілізації. В кінці розкрити особливості розвиткукультури і релігії Крито-Мікенської держави.

До 70-х рр. ХІХ ст. історію Стародавньої Греції розпочинали з так званого „гомерівського” періоду. Між тим у самих давніх греків збереглись спогади про значно давніший період історії своєї країни. Спогади закріплені в цілому ряді міфів, які були передані нам античними письменниками пізнішого періоду. В результаті уявлення давніх греків про далеке минуле країни майже повністю ігнорувались.

Перелом у цьому відношенні відбувся в 70-90-х рр. минулого століття, коли в прямому зв’язку з великим археологічними відкриттями стало відомо, що „гомерівському” періоду грецької історії в басейні Егейського моря було багатостолітнє існування розвитої культури, головним центром якої був Крит, Еллада і місто Троя.

Дослідження ХХ ст. показали, що в ІІ тисячолітті до н.е. тут існували цивілізації, майже на стільки різні, як і єгипетська, вавілонська і хетська. Вивчення цього періоду поставило перед сучасною наукою цілий проблем: проблему періодизації, проблему етнічності Егейських племен, проблему соціально-економічної характеристики давнього Криту і давніх міст Пелопоннесу.

Великі зрушення відбувались у 50-х рр. ХІХ ст. В цей період англійські вчені М. Вентріс і Д. Чедвік видали своє дослідження про нові прийоми де шифровки Мікенських надписів.

В світлі вже прочитаних надписів відкриваються зовсім нові і широкі перспективи в досліджені найдавнішого періоду грецької історії.

Племена, які заселяли Балканський півострів острова Егейського архіпелагу, з давніх часів знаходились в тісному контакті один з одним, чому сприяло те, що всі ці країни були пов’язані з морем.

Уже порівняно рано країни Егейського басейну створили особливий культурний центр.

Широке заселення Егейського басейну відноситься до початку ери неоліту, це приблизно VII-VI тисячоліття до н.е.

Багато чисельні поселення і захоронення ери неоліту були знайдені при розкопках на о. Крит, Балканському півострові.

Вивчення цих пам’яток свідчить про те, що в той час в основі господарства родових общин лежало землеробство і тваринництво. Багато численні останки неолітичної ери на Криті дозволяють скласти деякі представлення про життя населення острова.

Як показують археологічні розкопки, родові поселення того часу складались з хижин, складені з необробленої глини, квадратні в плані. Примітивне мистецтво представлене грубими фігурами пташок, тварин і людей. Більшість фігурок зображували жінку-риса, своєрідна мистецтву всіх народів в еру матріархату.

З початку ІІІ тисячоліття до н.е. Егейським племенам стало відомо використання металу: спочатку міді, згодом бронзи. Це призвело до значного поштовху в розвитку виробничих сил населення Егейського басейну. Дякуючи досягнутому Егейськими племенами рівня виробництва і існуванню між ними давніх зв’язків умінню виготовляти металічні знаряддя відносно швидко поширилось серед населення ближніх територій.

Єдинство культури племен, які заселяли басейн Егейського моря в епоху бронзи, дозволить об’єднати її під іменем егейської.

Хронологічна класифікація егейської культури розроблена досить давно. А. Еванс розробив хронологію Крита, по якій інші вчені побудували хронологію Грецької епохи бронзи: найдавніша культура Греції була розділена на три еланські періоди (давній – 2600-2000 рр., середній – 2000-1600 рр., пізній – 1600-1100 рр. до н.е.), також як і культура Кікпадських островів (давньокікпадський період – 3000-2200 рр., середньокікпадський період – 2200-1600 рр. і пізньокікпадський період – 1600-1200 рр. до н.е.).

Така система періодизації в значній мірі носить формалістичний характер.

Велика кількість досліджень в цій темі показує її актуальність. Ця проблематика хвилювала і хвилює велику кількість вчених, дослідників. При написанні курсової роботи я спиралась на дуже велику кількість літератури і наведу кілька авторів і назви їхніх робіт: „Історія Стародавньої Греції” / Під ред. В.І. Кузіщіна; Андреєв Ю.В. „Острівні поселення Егейського світу в період бронзи”; Блаватська Т.В. „Ахейська Греція в другому тисячолітті до н.е. і її культура”; Гінді А.А. „Населення Гомерівської Трої”; Ільїнська Л.С. „Легенди і археологія. Стародавнє Середземномор’я”; Пенделбері Дж. „Дослідження по історії давньогрецького суспільства. Доісторичний Егейський світ”; Молчанов А.Л., Нерознак В.П., Шарипкін С.Я. „Пам’ятки давньогрецької писемності. Введення в Мікенологію. Всесвітня історія в 24 т.”; Балух В.О., Макар Ю.І. „Історія Стародавньої Греції. Курс лекцій”; Неміровський А.І. „Історія Стародавнього світу. Античність. В 2 ч.”; „Історія Стародавньої Греції” / Під ред. Ю.В. Андрєєв, Г.А. Кононенко, В.І. Кузіщін.

Особливий вплив на розвиток нашої культури здійснила давньогрецька цивілізація. Грецька писемність разом з латинською лягли в основу сучасної писемності. З грецького алфавіту виник слов’янський, а згодом російський, український. Грецькі вчені заложили основи наукових знаньдали назву різним частинам науки. Твори грецьких істориків, географів, філософів, поетів переведені на мови більшості народів світу.

Греції вперше виник театр. До цього часу деякі з п’єс, які були написані давньогрецькими письменниками, показують на сценах сучасних театрів. Безсмертні пам’ятники грецької скульптури і архітектури.

Закрыть

Анализ особенностей политического и социального развития Крито-Микенской государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.