Судебная реформа 1864 года и ее проведение в Украине

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 2

Розділ I. Судова система в Україні до реформи 1864 року. 4

Розділ II. Причини реформи та її підготовка. 7

2.1. Причини реформи. 7

2.2. Підготовка судової реформи 1864 року. 9

Розділ III. Юридичне закріплення судової реформи. 11

3.1 Статут кримінальних справ. 11

3.2. Статут про покарання , що накладаються мировими суддями. 12

3.3 Статут цивільного судочинства. 13

Розділ ІV. Судові органи після реформи 1864 року. 15

4.1. Мирова юстиція. 15

4.2 Суди загальної юрисдикції 17

Розділ V. Адвокатура. 27

Висновок. 29

Використана література. 32

Вступ

Судова реформа 1864 року – реформа судової системи й судочинства; найбільш послідовна з буржуазних реформ 60 – 70-х років ХІХ ст. Проводилася на основі судових статутів, прийнятих 20 листопада 1864 року : «Запровадження судових установлень». Судова реформа – буржуазно-демократична реформа, мала на меті відділити суд від адміністрації, запровадити в діяльність судів демократичні принципи судочинства (незалежність, безстановість , змагальність). Головні засади реформи втілені у Статуті кримінального судочинства 1864 р., Статуті про покарання, що накладаються мировими суддями 1864 р. та Статуті цивільного судочинства 1864 р.. Основою реформи стало створення інституту мирових судів, вищою інстанцією яких був з’їзд мирових суддів. Судді обирались особами , які мали відповідний віковий, освітній та майновий ценз. Мирові суди розглядали деякі цивільні та дрібні кримінальні справи.

Разом з тим судова реформа зберегла ряд елементів колишнього станового суду: участь у процесі станових представників , особлива підсудність справ вищих посадових осіб, збереження селянських, «інородницьких» і духовних судів. Судова реформа ліквідувала колишній феодальний суд. Вводилися дві системи судових установ: суди з суддями , які обиралися (мирові судді та з’їзди мирових суддів ) і суди з суддями, які призначалися – окружні суди та судові палати.

Протягом 70-90-х років ХІХ ст. створена згідно з реформою 1864 р. система загальних судів зазнала нападів з боку царського уряду. Внаслідок цього найсуттєвіші зміни сталися у юрисдикції ланок цієї системи. Серйозних обмежень зазнали закладені в основу судових статутів від 20 листопада 1864 року принципи судоустрою та судочинства. Особливо явними стали ці тенденції в період розгулу реакції 80 – 90-х років ХІХ ст. Вони стали першопричиною судової контрреформи 80-х років, що мала за мету обмежити демократичність судоустрою і судочинства, закладену у 1864

Судовареформа 1864 року звичайно трактується в літературі як найбуржуазніша з усіх реформ того часу. Дослідники вважають її самою послідовною. Дійсно, у принципах, на яких побудована реформа, буржуазна ідеологія відбилася найбільш повно. В жодній іншій реформіі цього немає, - там охоронний момент, захист інтересів дворянства, царату виявляються зі всією повнотою. Звичайно, треба мати на увазі, що суд та правосуддя - це системи, із якими громадянин зіштовхується не повсякденно, він може прожити житття, жодного разу не побувавши в суді.

У цьому значенні для підданних Російської імперії судова реформа була менш важлива, ніж інші. Водночас у суді зіштовхуються не стільки міжкласові, скільки внутрішньокласові відносини. Дворяни позиваються з дворянами, купці з купцями. Отже, усякого роду процесуальні гарантії важливі для всіх верств суспільства, у тому числі і для експлуататорської верхівки. 

Закрыть

Судебная реформа 1864 года и ее проведение в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.