Развитие образования в эпоху украинского национального возрождения (XV-XVIII века)

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 33

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Стан освіти в епоху українського відродження. 5

1.1. Вплив протистояння православ'я та католицизму на розвиток освіти. 5

1.2. Внесок братських шкіл у розвиток середньої освіти. 8

1.3. Діяльність вищих шкіл. 12

1.4. Значення козацької педагогіки для формування патріотичних якостей українців  17

Розділ ІІ. Відродження «храмів науки» в роки незалежної України. 21

2.1. Відкриття та відродження традицій в Острозькій академії 21

2.2. Національний університет «Києво-Могилянська академія» - науковий осередок України. 25

Висновок. 30

Список використаної літератури. 33

Вступ

Закон України про освіту, Національна доктрина розвитку освіти в ХХІ столітті постановили завдання забезпечити українську спрямованість освіти, не відривати її від ґрунту національної історії, а навпаки повертатися до традицій на яких формувалась за десятки століть нова українська нація. Тому забезпечення цих принципів і повернення до історичних традицій немислиме без ґрунтового знання історії Української педагогіки.

Наша робота присвячена одному з періодів розвитку історії Української педагогіки. А саме розвитку освіти під час Українського національного Відродження XV–XVIII ст.

Це був складний багатогранний та неоднозначний період для історії України, а тому і для історії української педагогіки. Саме в цей час наш народ втратив свою державність, право на самовизначення. Він потрапив на багато століть під владу інших народів, а саме Литви та Польщі, а в другій половині XVII століття і Російської держави.

Польський період правління на українських землях був без сумніву найжорстокішим та найважчим для нашого народу за всю його багатовічну історію. Закривались українські церкви, школи, насильно окатоличували, забирали землю у селян, відкривали католицькі церкви, єзуїтські школи де українським дітям прищеплювали ненависть до дідівської віри, до свого народу. Вони виростали палкими противниками свого народу. В цей період зародилось протиборство православ'я та католицизму саме на українських землях.

Та не зважаючи на ці всі перешкоди, які робила польська влада, вона не змогла знищити головний осередок українства, а саме працьовитого українського селянина, вірного раба своєї дідівської віри. На захист українських традицій також виступило православне духовенство, та невелика кількість української шляхти, яка ще не перейшла в католицьку віру. Вони відкривали українські школи, при церквах, при монастирях, видавали книги давньоруською мовою патріотичного спрямування, піднімали народ на боротьбу. В цей час зароджується феноменальне явище в світовій історії – українське козацтво. Войовничий українець, палкий захисник православ'я та народу. Це був період справжнього Відродження великого народу, який заявив своє право на існування у боротьбі на весь тогочасний світ.

Актуальність цієї теми полягає в тому, що протиборство поляків і українців, а також православ'я і католицизму відбуваються і в наш час. Польська історіографія однобоко змальовує цей період, не вказуючи на тетанічну жорстокість тогочасних поляків. Також зараз великого значення надається козацькій педагогіці. Поставили навіть питання про відновлення козацьких традицій, піонерські табори перетворити на козацькі і виховувати загартовану молодь, палкого захисника Батьківщини.

Основні завдання полягають в тому, щоб показати як відбулось протиборство православ'я та католицизму на українських землях у XV–XVIII ст. на ниві освіти і яке мало історичне значення для розвитку української педагогіки, і до чого воно привело. Також перед нами стоїть завдання показати, що козацька педагогіка – феноменальне явище, яке має багато традицій і показати, що зараз таки потрібно відродити традиції козацької педагогіки.

Предметом нашого дослідження є процес розвитку освіти під час українського національного відродженняXV–XVIII ст.

Закрыть

Развитие образования в эпоху украинского национального возрождения (XV-XVIII века)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.